המכלול:בישול בן דרוסאי/ליסטע

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

די פאלגנדע בלעטער שטייען געמעקט צו ווערן. ביטע קוקט זיי איבער לויט דעם אנגענומענעם פראצעדור, פארבעסערט די וועלכע איר שטימט צו {{לאזן}} לויטן באשטימטן טשעקליסט, און לייגט {{אויסגעפירט}} דערנאך.

פיצל = א פיצל ארטיקל, וואס דארף נאך ווערן פארברייטערט אין אינהאלט צו קענען בלייבן.

מיטוואך, ח' טבת ה'תשפ"ד

דאס איז דער אנהייב פון אן אויטאמאטיש-געשאפענע ליסטע פון ארטיקלען וועלכע זענען נישט פארהאן אויף קיין אנדערע וויקי, און בנוסף דערצו זענען זיי קיילעכיגע יתומים - קיין שום אנדערע בלאט אויף המכלול פארבינדט נישט צו זיי, דירעקט אדער אומדירעקט.

צמא לדעתשמועס • ח' טבת ה'תשפ"ד 08:15, 20 דעצעמבער 2023 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דאנערשטאג, ט' טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ט' טבת ה'תשפ"ד 08:29, 21 דעצעמבער 2023 (UTC)ענטפער[ענטפער]

פרייטאג, י' טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י' טבת ה'תשפ"ד 10:07, 22 דעצעמבער 2023 (UTC)ענטפער[ענטפער]

זונטאג, י"ב טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"ב טבת ה'תשפ"ד 08:05, 24 דעצעמבער 2023 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מאנטאג, י"ג טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"ג טבת ה'תשפ"ד 08:44, 25 דעצעמבער 2023 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דינסטאג, י"ד טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"ד טבת ה'תשפ"ד 08:15, 26 דעצעמבער 2023 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מיטוואך, ט"ו טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ט"ו טבת ה'תשפ"ד 07:33, 27 דעצעמבער 2023 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דאנערשטאג, ט"ז טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ט"ז טבת ה'תשפ"ד 08:04, 28 דעצעמבער 2023 (UTC)ענטפער[ענטפער]

פרייטאג, י"ז טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"ז טבת ה'תשפ"ד 08:49, 29 דעצעמבער 2023 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מוצ"ש, אור לי"ט טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"ח טבת ה'תשפ"ד 19:23, 30 דעצעמבער 2023 (UTC)ענטפער[ענטפער]

זונטאג, י"ט טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"ט טבת ה'תשפ"ד 07:39, 31 דעצעמבער 2023 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מאנטאג, כ' טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • כ' טבת ה'תשפ"ד 07:04, 1 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דינסטאג, כ"א טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • כ"א טבת ה'תשפ"ד 07:14, 2 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מיטוואך, כ"ב טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • כ"ב טבת ה'תשפ"ד 07:22, 3 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דאנערשטאג, כ"ג טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • כ"ג טבת ה'תשפ"ד 07:27, 4 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]


פרייטאג, כ"ד טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • כ"ד טבת ה'תשפ"ד 07:33, 5 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מוצ"ש, אור לכ"ו טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • כ"ה טבת ה'תשפ"ד 18:39, 6 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

זונטאג, כ"ו טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • כ"ו טבת ה'תשפ"ד 07:24, 7 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מאנטאג, כ"ז טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • כ"ז טבת ה'תשפ"ד 06:37, 8 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דינסטאג, כ"ח טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • כ"ח טבת ה'תשפ"ד 07:30, 9 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מיטוואך, כ"ט טבת ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • כ"ט טבת ה'תשפ"ד 07:36, 10 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דאנערשטאג, א' שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • א' שבט ה'תשפ"ד 07:41, 11 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

פרייטאג, ב' שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ב' שבט ה'תשפ"ד 07:49, 12 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מוצ"ש, אור לד' שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ג' שבט ה'תשפ"ד 19:38, 13 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

זונטאג, ד' שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ד' שבט ה'תשפ"ד 07:43, 14 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מאנטאג, ה' שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ה' שבט ה'תשפ"ד 07:47, 15 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דינסטאג, ו' שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ו' שבט ה'תשפ"ד 07:59, 16 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מיטוואך, ז' שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ז' שבט ה'תשפ"ד 07:02, 17 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דאנערשטאג, ח' שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ח' שבט ה'תשפ"ד 06:59, 18 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

פרייטאג, ט' שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ט' שבט ה'תשפ"ד 06:53, 19 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מוצ"ש, אור לי"א שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י' שבט ה'תשפ"ד 19:16, 20 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

זונטאג, י"א שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"א שבט ה'תשפ"ד 12:11, 21 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מאנטאג, י"ב שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"ב שבט ה'תשפ"ד 06:57, 22 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דינסטאג, י"ג שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"ג שבט ה'תשפ"ד 07:18, 23 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מיטוואך, י"ד שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"ד שבט ה'תשפ"ד 07:24, 24 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דאנערשטאג, ט"ו שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ט"ו שבט ה'תשפ"ד 07:54, 25 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

פרייטאג, ט"ז שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • ט"ז שבט ה'תשפ"ד 08:00, 26 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מוצ"ש, אור לי"ח שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"ז שבט ה'תשפ"ד 18:33, 27 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

זונטאג, י"ח שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים וועלכע זענען אויף קיין אנדערע וויקי.

צמא לדעתשמועס • י"ח שבט ה'תשפ"ד 07:30, 28 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

דינסטאג, כ' שבט ה'תשפ"ד

דאס איז דער אנהייב פון אן אויטאמאטיש-געשאפענע ליסטע פון ארטיקלען וועלכע זענען קיילעכיגע יתומים - קיין שום אנדערע בלאט אויף המכלול פארבינדט נישט צו זיי, דירעקט אדער אומדירעקט - און בנוסף צו דעם פארמאגן זיי אנדערע פראבלעמען, ווי באזונדער אויסגערעכנט אין קליין.

צמא לדעתשמועס • כ' שבט ה'תשפ"ד 07:00, 30 יאנואר 2024 (UTC)ענטפער[ענטפער]

מיטוואך, כ"א שבט ה'תשפ"ד

פארזעצונג פון קיילעכיגע יתומים מיט אנדערע פראבלעמען.