דער באניצער בלאט איז געבויט מיטן הילף פון השי"ת.

באַניצער:תנא קמא

From המכלול
Jump to navigation Jump to search