הויפט בלאט

From המכלול
Jump to navigation Jump to search
CanaleteConstrução.png

אונטער קאנסטרוקציע
ברוכים הבאים בשם ה' צו המכלול!
ברוכים הבאים בשם ה' צו המכלול!
אַ פּראָיעקט צו שאפן אַ אידישע ענציקלאָפּעדיע מיט אויסגעהאלטענע אינהאלט, וואס ווערט געשריבן דורך יעדן.
146 ארטיקלען זענען געשריבן געווארן אין המכלול.
אנדערע ארטיקלען זענען געברענגט געווארן פונדרויסן און ווערן צוגעפאסט, צוזאמען 13,836 ארטיקלען.
אַ פּראָיעקט צו שאפן אַ אידישע ענציקלאָפּעדיע מיט אויסגעהאלטענע אינהאלט, וואס ווערט געשריבן דורך יעדן.
146 ארטיקלען זענען געשריבן געווארן אין המכלול.
אנדערע ארטיקלען זענען געברענגט געווארן פונדרויסן און ווערן צוגעפאסט, צוזאמען 13,836 ארטיקלען.
פּראָגרעס סטאַטוס פון המכלול פראיעקטן

8 געקליבענע, וויכטיגע ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 100
8% אבן הפינה ארטיקלען געשריבן
146 המכלול ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 1,000
14.6% ארטיקלען געשריבן
8 געקליבענע, וויכטיגע ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 100
8% אבן הפינה ארטיקלען געשריבן

נייע ארטיקלען געשריבן אין המכלול נייע ארטיקלען

אין די נייעס  אין די נייעס...

Gershon Edelshtein.jpg

ביישטייערער פּונקטן היינטיגע פלייסיגסטע רעדאגירער

Last day (Top 10)

OOjs UI icon articleNew-ltr.svg נייע ארטיקלען

Calendar icon 2.svg היינט אינעם לוח

Candle - The Noun Project.svg יארצייטן

PICOL icon News.svg אין די נייעס...


Gershon Edelshtein.jpg

ביישטייערער פּונקטן היינטיגע פלייסיגסטע רעדאגירער

Last day (Top 10)