הויפט בלאט

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ברוכים הבאים בשם ה' צו המכלול!
ברוכים הבאים בשם ה' צו המכלול!
המכלול איז א פּראיעקט צו שאפן א אידישע ענציקלאָפּעדיע מיט אויסגעהאלטענע אינהאלט, וואס ווערט געשריבן דורך יעדן.
363 ארטיקלען זענען שוין געשריבן געווארן אין המכלול; אנדערע זענען געווארן געברענגט פונדרויסן און צוגעפאסט, צוזאמען 13,367 ארטיקלען.
אַ פּראָיעקט צו שאפן אַ אידישע ענציקלאָפּעדיע מיט אויסגעהאלטענע אינהאלט, וואס ווערט געשריבן דורך יעדן.
363 ארטיקלען זענען שוין געשריבן געווארן אין המכלול; אנדערע זענען געווארן געברענגט פונדרויסן און צוגעפאסט, צוזאמען 13,367 ארטיקלען.
פּראגרעס סטאטוס פון המכלול פּראיעקטן

363 המכלול ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 1,000
36.3% ארטיקלען געשריבן
17 געקליבענע, וויכטיגע ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 100
17% אבן הפינה ארטיקלען געשריבן
363 המכלול ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 1,000
36.3% ארטיקלען געשריבן
17 געקליבענע, וויכטיגע ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 100
17% אבן הפינה ארטיקלען געשריבן

האט איר געוואוסט? האט איר געוואוסט?

 • לינקאלן אין 1846
  צוקונפטיגער אמעריקאנער פּרעזידענט עיברעהעם לינקאלן האט אין 1849 ארויסגענומען א פּאַטענט פאר אן ערפינדונג צו הייבן שיפן איבער שטערונגען אין טייכן, מאכנדיג אים דער איינציגסטער אמעריקאנער פּרעזידענט מיט א פּאַטענט אויף זיין נאמען.
 • בעל שם טוב'ס סידור
  א תפילה מיוחס צו רבי אלעזר בן ערך איז אנגעבליך געפונען געווארן אין קברי ישיני חברון. רבי חיים וויטאל באציט זיך ווארשיינליך צו די תפילה ווען ער רעכנט אויס רבי אלעזר בן ערך צווישן די געציילטע פייטנים וועמענ'ס תפילות דער אר"י הקדוש פלעגט זאגן.

ביישטייערער פּונקטן פלייסיגסטע ביישטייערער פון היינט

לעצטן טאָג (3 העכסטע)

היינט אינעם לוח היינט אינעם לוח

ציון פון דער דגל מחנה אפרים

Candle - The Noun Project.svg יארצייטן

אין ציווילן קאלענדאר אין ציווילן קאלענדאר

Apollo program

Calendar icon 2.svg היינט אינעם לוח

ציון פון דער דגל מחנה אפרים

Candle - The Noun Project.svg יארצייטן

אין ציווילן קאלענדאר אין ציווילן קאלענדאר

Apollo program

האט איר געוואוסט? האט איר געוואוסט?

 • לינקאלן אין 1846
  צוקונפטיגער אמעריקאנער פּרעזידענט עיברעהעם לינקאלן האט אין 1849 ארויסגענומען א פּאַטענט פאר אן ערפינדונג צו הייבן שיפן איבער שטערונגען אין טייכן, מאכנדיג אים דער איינציגסטער אמעריקאנער פּרעזידענט מיט א פּאַטענט אויף זיין נאמען.
 • בעל שם טוב'ס סידור
  א תפילה מיוחס צו רבי אלעזר בן ערך איז אנגעבליך געפונען געווארן אין קברי ישיני חברון. רבי חיים וויטאל באציט זיך ווארשיינליך צו די תפילה ווען ער רעכנט אויס רבי אלעזר בן ערך צווישן די געציילטע פייטנים וועמענ'ס תפילות דער אר"י הקדוש פלעגט זאגן.

ביישטייערער פּונקטן פלייסיגסטע ביישטייערער פון היינט

לעצטן טאָג (3 העכסטע)