הויפט בלאט

From המכלול
Jump to navigation Jump to search
CanaleteConstrução.png

אונטער קאנסטרוקציע
ברוכים הבאים בשם ה' צו המכלול!
ברוכים הבאים בשם ה' צו המכלול!
אַ פּראָיעקט צו שאפן אַ אידישע ענציקלאָפּעדיע מיט אויסגעהאלטענע אינהאלט, וואס ווערט געשריבן דורך יעדן.
252 ארטיקלען זענען געשריבן געווארן אין המכלול.
אנדערע ארטיקלען זענען געברענגט געווארן פונדרויסן און ווערן צוגעפאסט, צוזאמען 13,724 ארטיקלען.
אַ פּראָיעקט צו שאפן אַ אידישע ענציקלאָפּעדיע מיט אויסגעהאלטענע אינהאלט, וואס ווערט געשריבן דורך יעדן.
252 ארטיקלען זענען געשריבן געווארן אין המכלול.
אנדערע ארטיקלען זענען געברענגט געווארן פונדרויסן און ווערן צוגעפאסט, צוזאמען 13,724 ארטיקלען.
פּראָגרעס סטאַטוס פון המכלול פראיעקטן

252 המכלול ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 1,000
25.2% ארטיקלען געשריבן
10 געקליבענע, וויכטיגע ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 100
10% אבן הפינה ארטיקלען געשריבן
252 המכלול ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 1,000
25.2% ארטיקלען געשריבן
10 געקליבענע, וויכטיגע ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 100
10% אבן הפינה ארטיקלען געשריבן

נייע ארטיקלען געשריבן אין המכלול נייע ארטיקלען

Font Awesome 5 regular edit.svg איבערגעשריבענע ארטיקלען

אין די נייעס  אין די נייעס...

Earthquake impact in Tizi N'Test 16.jpg

ביישטייערער פּונקטן היינטיגע פלייסיגסטע רעדאגירער

Last day (Top 10)

ארטיקלען אין די וואך'ס פרשה ארטיקלען אין די פרשה - שבת סוכות

היינט אינעם לוח היינט אינעם לוח

KotelTunnels36.jpg

Candle - The Noun Project.svg יארצייטן

אין ציווילן קאלענדאר אין ציווילן קאלענדאר

E=mc²

OOjs UI icon articleNew-ltr.svg נייע ארטיקלען

Font Awesome 5 regular edit.svg איבערגעשריבענע ארטיקלען

ארטיקלען אין די וואך'ס פרשה ארטיקלען אין די פרשה - שבת סוכות

Calendar icon 2.svg היינט אינעם לוח

KotelTunnels36.jpg

Candle - The Noun Project.svg יארצייטן

אין ציווילן קאלענדאר אין ציווילן קאלענדאר

E=mc²

PICOL icon News.svg אין די נייעס...


Earthquake impact in Tizi N'Test 16.jpg

ביישטייערער פּונקטן היינטיגע פלייסיגסטע רעדאגירער

Last day (Top 10)