י' חשון

From המכלול
Jump to navigation Jump to search
►► חשון ◄◄
יום טוב / שבתון חג שאיננו שבתון יום זיכרון או תענית

י' חשון איז דער צענטער טאג פונעם צווייטן חודש אין די אידישע יאר, ציילנדיג פון תשרי, און דער צענטער טאג פונעם אכטן חודש ציילנדיג פון ניסן.

י' חשון געפאלט אין די פאלגנדע טעג:
קביעות פון יאר טאג סדרה
הכז
השא
החא
השג
מאנטאג וירא
זשה
זחא
זשג
זחג
מיטוואך לך לך
בשה
בחה
בשז
בחג
פרייטאג לך לך
גכה
גכז
שבת לך לך

חגים וזמנים

 • צווייטער טאג פון "פורים ווידין" (בולגאריע), צוליב וואס די אידן פון שטאט זענען געראטעוועט געווארן אין יאר ה'תקס"ז פון א בלבול אז זיי האבן פאר'סמ'ט דעם הערשער פון שטאט
 • "פורים דמשק", ווייל דורכאויס דער בלוט בלבול פון דמשק (אין יאר ה'ת"ר) איז דער רב פון שטאט באפרייט געווארן אין דעם טאג[1]
 • לויט איין מקור, איז דער טאג מסוגל פאר א גוטן מזל, און ווען עפעס פאדערט הצלחה איז כדאי דער מענטש זאל עס באשטימען אויף דעם טאג[2].

געשעענישן

געבוירן

יארצייטן

Tchebiner Rov.jpg

רעפערענצן

 1. פורים דמשק – הצלה עם אבדות קשות אויף כליל וועבזייטל.
 2. רבי חיים פאלאדזשי, צדקת חיים, עמוד תקל"ב
 3. רש"י, בראשית ו, ג
 4. רש"י, בראשית ו, יד. לויט אן אנדערע שיטה האט נח אנגעהויבן בויען די תיבה אין די לעצטע פינף יאר איידער דער מבול (ספר הישר, געברענגט אין סדר הדורות שנת אלף תרנ"ו).
 5. פרקי דרבי אליעזר פרק כ"ג. דער מבול זעלבסט האט זיך אנגעהויבן, לשיטת רבי אליעזר, אום י"ז חשון - זיבן טעג שפעטער.
 6. רבי שלמה בן שם טוב גבאי, עבד שלמה, אויף בראשית ז, ד
 7. ספר היובלים, פרק לב פסוק לט
 8. לויט אנדערע, איז זיין יארצייט י' אייר
 9. לויט אנדערע איז זיין יארצייט אויפצומארגנס
 10. לויט אנדערע, איז ער נפטר געווארן ו', ז' אדער ט' חשון.