יארן ת"ר - תרצ"ט

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

יארן ת"ר (600) - תרצ"ט (699) האבן זיך אנגעהויבן, לויט די אנגענומענע כראנאלאגיע וואס איז באזירט אויף סדר עולם רבה, 5184 יאר צוריק און האבן זיך געענדיגט 5085 יאר צוריק.

די יארן ווערן דא גערעכנט לויטן ציילונג באניצט אין סדר הדורות און אין אנדערע ספרים אויף אידישע כראנאלאגיע, וועלכע הייבן אן פון טאג ווען אדם הראשון איז באשאפן געווארן, אין צווייטן יאר לבריאת העולם (דער ערשטער יאר לבריאת העולם, גערופן "שנת תוהו", האט אנטהאלטן בלויז פינף טעג). לויט די רעכענונג וואס איז היינט אנגענומען (אין וועלכע דער יעצטיגער יאר איז ה'תשפ"ד), וואס הייבט זיך אן פון ערשטן טאג צום בריאת העולם, דארף מען צולייגן איין יאר צום חשבון.

ביי טייל פון די יארן דארף מען מעגליך צולייגן נאך איין צום חשבון, געוואנדן אויב די יארן אין די תורה רעכענען זיך ווען זיי הייבן זיך אן אדער ווען זיי זענען געענדיגט[1].

געשעענישן

געבוירן

נפטר געווארן

פיל-יעריגער לוח

►► ת"ר - תרצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
ת"ר
(600)
תר"א
(601)
תר"ב
(602)
תר"ג
(603)
תר"ד
(604)
תר"ה
(605)
תר"ו
(606)
תר"ז
(607)
תר"ח
(608)
תר"ט
(609)
תר"י
(610)
תרי"א
(611)
תרי"ב
(612)
תרי"ג
(613)
תרי"ד
(614)
תרט"ו
(615)
תרט"ז
(616)
תרי"ז
(617)
תרי"ח
(618)
תרי"ט
(619)
תר"כ
(620)
תרכ"א
(621)
תרכ"ב
(622)
תרכ"ג
(623)
תרכ"ד
(624)
תרכ"ה
(625)
תרכ"ו
(626)
תרכ"ז
(627)
תרכ"ח
(628)
תרכ"ט
(629)
תר"ל
(630)
תרל"א
(631)
תרל"ב
(632)
תרל"ג
(633)
תרל"ד
(634)
תרל"ה
(635)
תרל"ו
(636)
תרל"ז
(637)
תרל"ח
(638)
תרל"ט
(639)
תר"מ
(640)
תרמ"א
(641)
תרמ"ב
(642)
תרמ"ג
(643)
תרמ"ד
(644)
תרמ"ה
(645)
תרמ"ו
(646)
תרמ"ז
(647)
תרמ"ח
(648)
תרמ"ט
(649)
תר"נ
(650)
תרנ"א
(651)
תרנ"ב
(652)
תרנ"ג
(653)
תרנ"ד
(654)
תרנ"ה
(655)
תרנ"ו
(656)
תרנ"ז
(657)
תרנ"ח
(658)
תרנ"ט
(659)
תר"ס
(660)
תרס"א
(661)
תרס"ב
(662)
תרס"ג
(663)
תרס"ד
(664)
תרס"ה
(665)
תרס"ו
(666)
תרס"ז
(667)
תרס"ח
(668)
תרס"ט
(669)
תר"ע
(670)
תרע"א
(671)
תרע"ב
(672)
תרע"ג
(673)
תרע"ד
(674)
תרע"ה
(675)
תרע"ו
(676)
תרע"ז
(677)
תרע"ח
(678)
תרע"ט
(679)
תר"פ
(680)
תרפ"א
(681)
תרפ"ב
(682)
תרפ"ג
(683)
תרפ"ד
(684)
תרפ"ה
(685)
תרפ"ו
(686)
תרפ"ז
(687)
תרפ"ח
(688)
תרפ"ט
(689)
תר"צ
(690)
תרצ"א
(691)
תרצ"ב
(692)
תרצ"ג
(693)
תרצ"ד
(694)
תרצ"ה
(695)
תרצ"ו
(696)
תרצ"ז
(697)
תרצ"ח
(698)
תרצ"ט
(699)
א יאר אין אידישן לוח בעפאר ד'קי"ט * אן עיבור יאר פשוטע יאר יוליאנישער יאר = אנהייב מחזור פון 28
יארן פון ברכת החמה
= שמיטה יאר
אנגעהויבן פון ג'ת"נ

* א באשטימטע סדר צו רעכענען עיבור יארן איז איינגעפירט געווארן אין יאר ד'קי"ט דורך הלל נשיאה, בעפאר דעם איז דער עיבור באשטימט געווארן דורך בית דין אנהייב יאר .


צו ליינען מער

רעפערענצן

  1. איבער דעם ספק, זעט: רבי אברהם ישעיהו קארעליץ, חזון איש, אורח חיים, סימן ק"מ, ס"ק ג'.
  2. רבי שלמה בן שם טוב גבאי, עבד שלמה, אויף בראשית ז, ד