אחירע בן עינן

From המכלול
Jump to navigation Jump to search
אחירע בן עינן
געבורט מצרים
אב עינן
תקופה יציאת מצרים, דור המדבר
בתנ"ך במדבר א, טו; ב, כט; ז, עח; י, כז

אֲחִירַע בֶּן עֵינָן איז געווען דער נשיא פון שבט נפתלי, אין די צייט פון נאך יציאת מצרים.

לעבן און שאפן

ווי די אנדערע נשיאים, האט השי"ת באשטימט אחירע בן עינן צו ציילן זיין שבט ביים צווייטן ציילונג פון אידן אין מדבר. זיי ווערן דארט געשילדערט ווי ”קְרוּאֵי הָעֵדָה, נְשִׂיאֵי מַטּוֹת אֲבוֹתָם, רָאשֵׁי אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל[1]. זיי זענען אלע געווען הויפטן אין סנהדרין[2], וועלכע זענען גערופן געווארן צו יעדע חשוב'ע זאך ביי אידן[3].

לויט חז"ל זענען די נשיאים געווען די שוטרים וואס די מצריים האבן געשטעלט איבער אידן אין מצרים, וואס זיי זענען געשלאגן געווארן ווען אידן האבן נישט ערפילט זייער קוואטע[4]. טייל לערנען אז זיי זענען שוין געווען נשיאים איבער די עלטערן פונעם דור המדבר, נאך זייענדיג אין מצרים[5].

דורכאויס די וואנדערונגען אין מדבר האט אחירע געפירט זיין שבט דער דריטער אונטער'ן "דגל מחנה דן"[6]. לויט ווי דערציילט אין מדרש, איז זיין פאן געווען געפארבט מיט א קלארן העלן רויט, און אן אינד געצייכנט דערויף[7].

אין חז"ל ווערט געברענגט אז די נשיאים זענען געווען צווישן די צוויי הונדערט און פופציג מענטשן וועלכע האבן געברענגט קטורת ביים מחלוקת קורח ועדתו[8]. לויט דעם זענען זיי נפטר געווארן אין צווייטן יאר נאך יציאת מצרים, אין פייער וואס האט פארברענט די מקטירי הקטורת.

קרבנות הנשיאים

ביי די קרבנות הנשיאים, האט אחירע בן עינן מקריב געווען זיין קרבן אום י"ב ניסן פון צווייטן יאָר צו יציאת מצרים (ב'תמ"ט). ער איז געווען דער צוועלפטער און לעצטער אין די רייע צו מקריב זיין, נאך פגעיאל בן עכרן פון שבט אשר, לויט דער סדר ווי די שבטים האבן גערוט ארום דעם משכן און ווי זיי האבן זיך געצויגן ביי די מסעות[9]. נאך טעמים ווערן געברענגט אין מדרש פאר דעם סדר, ווייל אשר ווערט אנגערופן על שם דעם לויב פון אידן און נפתלי על שם די תורה וואס אידן האבן באקומען, און ווייל זיי זענען געווען גלייך מיט די גוטע חלקים וואס זיי האבן באקומען אין ארץ ישראל[10].

דער מדרש ערקלערט אז די קרבנות פון אחירע האבן מרמז געווען קעגן די אבות און די אמהות, ווייל נפתלי האט זיך אויסגעצייכנט אין כיבוד אב ואם[10].

זיין נאמען

אין מדרש ווערט ערקלערט אז זיין נאמען איז מרמז צום גוטן חלק וואס שבט נפתלי האט באקומען אין ארץ ישראל:

שהיתה ארצו שמנה לתבואה, כמו שנאמר ותרעינה באחו, ואומר בין אחים יפריא, רע הוא לשון רצון, כדמתרגמינן רצון רעוא, זה היה שבט נפתלי, שהיתה ארצו מוציאה פירות כרצון בעליה. בן עינן – שהיו עננים משקים ארצו, וגם מעיינות מים רבים היו בארצו

ענליך שטייט אין אור החיים:

אחירע בן עינן ירמוז על דרך מאמרם ז״ל (ספרי) בפסוק שבע רצון, מלמד שהיה נפתלי שמח בחלקו בימים בדגים בפרגיות, ומלא ברכת ה׳ ים גינוסר, עד כאן, והוא מאמר אחי רע פירוש שחלק אחיו היה בעיניו רע בערך חלקו, והיתה עינו מלאה מחלק שנפל בגורלו.

זעט אויך

רעפערענצן