המכלול:רייניגונג פראיעקט/געמעקטע בלעטער

From המכלול
Jump to navigation Jump to search

ביטע אהערשטעלן די נעמען פון ארטיקלען וואס איר מעקט, אייער נאמען, און די סיבה פארוואס דאס צו מעקן. דאס איז בלויז פאר ארטיקלען; ווייטערפירונגען וכדומה דארף מען נישט באצייכענען. ווי אויך, אויב איז דער נאמען פון ארטיקל שוין אויך פסול, שרייבט עס נישט אראפ.

ביטע פרובירט צו האלטן דעם טבלה לויט'ן סדר הא"ב.

בלעטער געמעקט ביים רייניגן
בלאט געמעקט דורך סיבה
א'תתקמ"ח תנא קמא פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
אבא אבוה דר' ירמיה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
אהרן פרידמאן צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
אחדות צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
אייגנשאפט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
איך וויל זיין אן ערליכער איד עברי אנכי ערך אויף אן אלבום פון ר' יואל ראטה, פארדינט נישט אן ערך
איניעס תנא קמא מיטאלאגישע הבל
אלבערט מאל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות
אלכסנדר קארעלין צמא לדעת פיצעלע ארטיקל; פארשפארט אויף המכלול העברי
אלפאנסא פאלערא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
אקעאנוס צמא לדעת פיצעלע ארטיקל איבער מיטאלאגישע נארישקייטן; פארשפארט אויף המכלול העברי
ארטשיק צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
באהאלטן צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
באלעבאס צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס; אינטערנעט אנטיק
באמבערמאן צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
ביבל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל וואס פעלט נישט אויס באזונדער; פארשפארט אויף המכלול העברי
בית"ר גבעת זאב צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
בן אפרים צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
בעט א בקשה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
בער אינעם גרויסן בלויען הויז צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
בר מצוה יונגל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
גמ"ח יחיאל מיכל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
גריכישע מיטאלאגיע עברי אנכי פיצעלע ארטיקל איבער ערך פארשפארט אין מכלול העברי
דאן פראנסיסקא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות
דאס יידישע קול צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
דגל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
דזשעף גארדאן שווערמער פיצעלע ארטיקל נישט גוט געשריבן
די לוסטיגע אלמנה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
די צוקונפט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
דמתה לתמר צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; אנטיק פון די בראשית יארן פון וויקיפעדיע
דער ווילנער שטאט'ס חזן צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
דערלויבעניש צו טייטען צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
החברה להגנת הטבע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות; נישט אידיש (אדער אפילו יידיש)
הי"ד צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
העלדן (טעלעוויזיע סעריע) צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
הער צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
וו.צ.ב. צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
וואלפגאנג פעטרי צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות
װיליאם ברואי עברי אנכי פיצעלע ארטיקל, שלעכט געשריבן, כנראה אן חשיבות, נאר פארהאן אויף רוסישע וויקי
זיבן קרובים צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן באזונדערע חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
זעאוס תנא קמא מיטאלאגישע הבל
חלקה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
חסרון צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
חריף צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
טאמי צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
טייק דעט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
טשארלס אדלער צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
טשיאנאפודזשי מיצוגו צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
יום הזכרון לחללי צה"ל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות פאר'ן אידיש-רעדנדער עולם
יוני המנחם צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
יידישפיל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
ימח שמו צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
ישראל און די באמבע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
ישראל חיים דאווידאוויטש צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
כ"ה אדר ב' צמא לדעת איינציגסטע ידיעה דערין איז געווען וועגן א שנה פשוטה; אנדערע וויקיס האבן נישט אויף אדר ב' באזונדער
כ"ח אדר א' צמא לדעת איינציגסטע ידיעה דערין איז געווען וועגן א שנה פשוטה; אנדערע וויקיס האבן נישט אויף אדר א' באזונדער
כלה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
כפוי טובה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
לאכערייקע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי; אומפארשטענדליכע נאמען אדער טעמע
לדעת צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
ליסטע פון ביימער צמא לדעת פיצעלע אומענציקלאפעדישע ליסטע
לעוואר צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
מיטגליד צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
מיין געלט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
מיסטעריע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
מנחם צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
מענעלאוס צמא לדעת פיצעלע ארטיקל איבער מיטאלאגישע נארישקייטן; פארשפארט אויף המכלול העברי
מר צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
משה גאלדשטיין צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
נבט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
ניקי פאלי צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
נעמי וואלף תנא קמא פעמיניסטישע שרייבערקע
סובסיטוט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
ספרי בית טשערנאביל צמא לדעת פיצעלע אומענציקלאפעדישע ליסטע, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
עובר צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס; קען צומישן
עירוני קריית שמונה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
ענדעמיש צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
פ.ג. ראָסטאָוו צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
פאטימא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
פויסט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל מיט בלויז הבל
פלאמענגא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
פנים חדשות צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
פערקי ליזא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
פראצעדור צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
פרץ דניאל מארקיש צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס; אומפארשטענדליכע שפראך
צאפל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
צינישקייט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
קאטערין קאמינס צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
קאלא-קאלא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
קאלטבלוטיגקייט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל מיט בלויז הבל, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
קאסערנע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
קאראל האניש צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
קארינטיאנס צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
קארמען מיראנדע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
קארצער צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
קבר-קירך צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
קענט גריביץ צמא לדעת נישט געשטאנען דארט גארנישט; פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות
קריסטיאנע פ' צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
ראזאלינא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
ראש צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
ריקי מארטין צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
רעוויר צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
שאראן סטאון צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
שוואגער צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
שטערבליך צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
שייגעץ צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
שמואל הכהן פרידמאן צמא לדעת פיצעלע ארטיקל, כנראה אן חשיבות
תועבה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
קאַטעגאָריע:באן סטאנציעס אין לאנדאן תנא קמא המכלול איז נישט קיין 511, און נישט פוילישער'ס אבסעסיע אויסגעבאכץ פלאטפארמע
מאנאפאל_(פילם) צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
וואטערלו_מזרח_באן_סטאנציע תנא קמא באן שטאציאן
וואטפארד_קנופ_באן_סטאנציע תנא קמא באן שטאציאן
וואקסהאל_סטאנציע תנא קמא המכלול איז נישט פוילישער'ס דייערי
וואנדזווערט_ראד_באן_סטאנציע תנא קמא null
ווימבלדאן_סטאנציע תנא קמא זוי ווילעך
י._לעבאוויטש צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
ניקסאן_(קאקטעיל) צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
העלענע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן באזונדערע חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
די_בעסטע צמא לדעת קיין אינהאלט; נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
וואקזאל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
דימה_בילאן צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
יידישע_ווערק צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, יידישיסטישע אומאקטיווע בלאג
ארויסזאג צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
כנסת_קאנאל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות פאר אידיש-רעדנדער עולם; נישט אידיש
Grand_Theft_Auto עברי אנכי ערך איבער ווידעא געים געשריבן דורך "טראנסאלייט", געהאט "מוסטער:איבערשרייבן" נאך פון וויקי, נישט פארהאן אויף וויקי/המכלול העברי
לאנקאסטער_גייט_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא גייט וואו?
לאוטאן_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא מיר האבן קיין שייכות מיטן אינטערגרונט
טשיגוועל_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא אינטערגרונט סאונד שרעקעדיג
טשאנסערי_ליין_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא אינטערגרונט האט עפעס מיט אינטערנעט? פע!
טשאדוועל_היט_באן_סטאנציע תנא קמא נישט קיין חסידישע היט
טעמפל_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא רעפארמער טעמפל
טווייפארד_באן_סטאנציע תנא קמא באן איז שוין געפארן
טורנהאם_גרין_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא טורנהיים? א פארגאנגענהייט
טאפלא_באן_סטאנציע תנא קמא אויף דער גרויס-מערבדיקער ליניע צווישן פאדינגטאן און רעדינג אדער דידקאט פארקוועג שטעלן זיך נישט זונטאג. פארשטאנען?
טהיידן_בויס_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא איך דארף נאך שרייבן אורזאכן אויכעט?
טאער_גייטוויי_דל״ב_סטאנציע תנא קמא גייט וואו?
טאטנהאם_קארט_ראד_סטאנציע תנא קמא די אלע אלף'ס זענען אָ אדער אַ?
וועסט_קענזינגטאן_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא כהאמורא פונעם אונטערגרונט
וועסט_העם_סטאנציע תנא קמא וועסט איז אן אנטיסעמיט און העם איז חזיר
וויקטאריע_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא פרויענישע נאמען
ווייטשעפל_סטאנציע תנא קמא נישט כשר'ע בילד
ווייט_סיטי_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
וואנסטעד_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא כבין אויסגעלאפן פון קארני סיבות
וואוליטש_באן_סטאנציע תנא קמא ???
וואודפארד_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא פארד איז אויך געווען אן אנטיסעמיט
וועסטמינסטער_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא האט נשים
וועסט_דרייטאן_באן_סטאנציע תנא קמא וואס דער וועסט דרייט אלס אן
וואוד_ליין_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא וויפיל איז די שיעור?
אקטאן_הויפט_ליניע_באן_סטאנציע תנא קמא ער מיינט ער איז הויפט
היינאלט_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
וועלט_פּרעמיער צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס; אומפארשטענדליך
רשימה:בעלי_חיים צמא לדעת פיצעלע אומענציקלאפעדישע ליסטע, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
מוסטער:זשיטאמירער_גובערניע תנא קמא פול מיט רויטלען, נישט פארהאן אין העברעאיש
היידינג_ענד_סיקינג צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
לעזשער_טיים צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
שארית_הפליטה_יידן תנא קמא יידיש
פארבאט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
אוניווערסאלע_וויסנשאפט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס; אומפארשטענדליכע שפראך
געהלע_פייגל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
פריזן_ברייק צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
יידישער_מוזעאום_אין_רוסלאנד צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
פרינצעסין_דייזי צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות, נישט פארהאן אויף המכלול העברי
עד_העונג_הבא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות פאר אידיש-ליינער; פארשפארט אויף המכלול העברי
עליסא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות פאר אונז
בלעק_אייד_פיס צמא לדעת פאפ-זינגערין אן חשיבות
מאדקאן צמא לדעת פאפ-זינגערין אן חשיבות
עמא_בונטאן צמא לדעת פאפ-זינגערין אן חשיבות
פוסיקאט_דאלז צמא לדעת פאפ-זינגערין אן חשיבות
קישא צמא לדעת פאפ-זינגערין אן חשיבות
ריהאנא צמא לדעת פאפ-זינגערין אן חשיבות
פרענטש_75 צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
קאַטעגאָריע:ביסעקסואלן תנא קמא מיאוס
שעפערדס_בוש_באן_סטאנציע תנא קמא
שעפערדס_בוש_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
רעדברידזש_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
רייסליפ_גארדנס_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
ראדינג_וואלי_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
קווינסוויי_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
צפון_אקטאן_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
פערלאפ_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
עפינג_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
סנערסברוק_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
סטראטפארד_סטאנציע תנא קמא
סאנט_פאלס_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
נארדהאלט_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
נאטינג_היל_גייט_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
מערב_רייסליפ_סטאנציע תנא קמא
מייל_ענד_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
לייטנסטאן_היי_ראד_באן_סטאנציע תנא קמא null
לייטנסטאן_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
לייטן_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
האנגער_ליין_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
האלאנד_פארק_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
דרום_וואודפארד_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
דעבדן_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
גריינזש_היל_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
בעטנל_גרין_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
גאנטס_היל_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא null
דעיוויד_פעטערסאן תנא קמא פעלט ניט אויס
שאקירא תנא קמא פאפ זינגערין
צײַטונגען תנא קמא צײַט
צײַט תנא קמא צײַט
אונן  עברי אנכי ווייטערפירן בלאט, נישט געפירט צו גארנישט
תחכמוני_(שולן_ירושלים)  תנא קמא נישט אידיש, יתום, שטומף, נישט וויכטיג, רעדאגירט בלויז דורך א קראנקהאפטיגער פון וויקי
משינה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; נישט אידיש
סוזאן_בויל צמא לדעת פאפ-זינגערין אן חשיבות
לילך_דאונס צמא לדעת פיצעלע פאפ-זינגערין אן חשיבות
מייפל_סטארי צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
אוקראינישע_ווערטער_אין_יידיש עברי אנכי איין אומבאקאנט ווארט, נישטא אויף אנדערע וויקיס
סי_היימאן צמא לדעת פאפ-זינגערין אן חשיבות
ארי_לעסער צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
משה_פרידמאן_(מנהל) צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
סאו_פאולא_פוטבאל_גרופע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות פאר אידיש-ליינער; פארשפארט אויף המכלול העברי
קאריטיבע_פוטבאל_גרופע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות פאר אידיש-ליינער; פארשפארט אויף המכלול העברי
קלינטאן צמא לדעת נישט קיין ארטיקל, לייגט גארנישט צו אלס באדייטן-בלאט
ליסטע_פון_ווילפן צמא לדעת פיצעלע, אומענציקלאפעדישע, טיילווייזע ליסטע פון כמעט בלויז רויטלינקס
עוולה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן באזונדערע חשיבות
שלעגער צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות פאר אידיש-ליינער
קליין צמא לדעת נישט קיין ארטיקל, לייגט גארנישט צו אלס באדייטן-בלאט
אפשאצונג צמא לדעת אומקלארע פיצעלע ארטיקל וואס זאגט גארנישט
מעלות צמא לדעת פיצעלע אומענציקלאפעדישע ארטיקל; אומצוגעפאסטע נאמען
אליהו_אמסעל עברי אנכי הבל
ספודניצע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל מיט אומבאנוצטע נאמען; פארשפארט אויף המכלול העברי
אסקאר_דויטש צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
אילאנא_עריען צמא לדעת אומבאקאנטע רעפארמיסטישע זינגערין אן חשיבות
תל_אביב_סינעמאטעק צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות פאר אידיש ליינער; פארשפארט אויף המכלול העברי
מיי_2007 צמא לדעת בלאט פון רויטלינקען; וויקי-אנטיק, נישט נוגע אהער
גורען_לאגאן שרגא איבריג
יאיר_קרני צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
מוסטער:באדייטען תנא קמא אויף עברי'ס גוטהייסונג
קאַטעגאָריע:מאדעלקעס צמא לדעת
שפיצל_שטרימפקינד תנא קמא אפגעפארענע בלאגערקע
אקטאבער_2006 צמא לדעת בלאט פון רויטלינקען; וויקי-אנטיק, נישט נוגע אהער
דעצעמבער_2006 צמא לדעת בלאט פון רויטלינקען; וויקי-אנטיק, נישט נוגע אהער
פעברואר_2007 צמא לדעת בלאט פון רויטלינקען; וויקי-אנטיק, נישט נוגע אהער
מארטש_2007 צמא לדעת
יוני_2007 צמא לדעת בלאט פון רויטלינקען; וויקי-אנטיק, נישט נוגע אהער
פעברואר_2009 צמא לדעת בלאט פון רויטלינקען; וויקי-אנטיק, נישט נוגע אהער
מערץ_2009 צמא לדעת בלאט פון רויטלינקען; וויקי-אנטיק, נישט נוגע אהער
אפריל_2007 צמא לדעת בלאט פון רויטלינקען; וויקי-אנטיק, נישט נוגע אהער
מוסטער:געשעענישן_ביי_מאנאט צמא לדעת בלאט פון רויטלינקען; וויקי-אנטיק, נישט נוגע אהער
סילדע_וואל_ספיצער צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
פערגי צמא לדעת
בעסי_טהאמאשעווסקי צמא לדעת אקטריסע אן חשיבות; אומפארשטענדליכע שפראך
פאנטש_מיר_אין_די_בויך צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
דעב_פילער צמא לדעת קליינע ארטיקל איבער אקטריסע אן חשיבות
חנה_מרון צמא לדעת פיצעלע ארטיקל איבער אקטריסע; פארשפארט אויף המכלול העברי
רונה_רמון צמא לדעת אקטיוויסטקע, כנראה אומוויכטיג פאר אידיש ליינער
ענדזשעלע_בוקדאל צמא לדעת רעפארמיסטישע רעבעטע און חזנית, אן חשיבות
מארינע_גארדאן צמא לדעת זינגערין אן חשיבות
דער_אידישער_געדאנק צמא לדעת פיצעלע ארטיקל (כנראה אן חשיבות) מיט בלויז הבל
רייזענדע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
טוישן_האליוואוד צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
גומבא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
פרייטאג_נאכט_סעודה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
יאשי תנא קמא פיקטיווער דינאזאווער, הבל ורעות רוח
שרעק_(פילם) תנא קמא א שרעק!
קאַטעגאָריע:פיקסאר_פילמס תנא קמא ליידיגער קאט
מערי_פאפינס_(פילם) תנא קמא
מוסטער:דיזני_אנימירטע_פילמס תנא קמא בלויז רויטלינקען
קאַטעגאָריע:דיזני_אנימירטע_פילמס תנא קמא ליידיג
קאַטעגאָריע:שרעק_סעריע תנא קמא ליידיג
פילם_מאגאזין תנא קמא שטומף אן חשיבות, בלויז פארהאן אויף נאך 2 שפראכן
געשפענסט-כאפערס תנא קמא שוין געכאפט די געשפענסט
צייַט תנא קמא נישטא קיין צייַט
סאפיע_(נאמען) צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן ענציקלאפעדישע חשיבות; נארישקייטן
אלטער_בחור צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן באזונדערע חשיבות; עטליכע טעותים
פאפלאר_דל״ב_סטאנציע תנא קמא נישט פאפולאר
קלאר צמא לדעת פיצעלע אומענציקלאפעדישע ארטיקל
ירושלים_ראדיא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל, כנראה אן חשיבות פאר אידיש ליינער
מיטל_מיזרח_קאנפליקט תנא קמא null
נערוועז תנא קמא פיצעלע ארטיקל, בלויז דא אויף עברית. זענען טאקע נאר אידן נערוועז?
כיראמאנטיע תנא קמא אויסגעמעקט צו קענען איבערשרייבן
קאַטעגאָריע:וואונדער_וואמאן תנא קמא ליידיק
ד'ש"ע תנא קמא ליידיג
ג'ז תנא קמא ניטאמאל פארהאן אין העברעאיש
ג'מ תנא קמא זעלבע
ג'נ"ה תנא קמא אויך
משה_טארים צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן ענציקלאפעדישע חשיבות
דיסקאטעק צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן אידישע חשיבות
פתגמין_קדישין צמא לדעת פיצעלע ארטיקל וואס איז כנראה שוין לאנג נישט רעלעוואנט
הילל_היל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
פאקיסטאנער_ענגליש צמא לדעת פיצעלע ארטיקל וואס איז נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
חלקת_גדולי_האומה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל, נישט וויכטיג דאהי
פעניאראל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה נישט וויכטיג דא; פארשפארט אויף המכלול העברי
שאול_פערלשטיין צמא לדעת פיצעלע ארטיקל פון בלויז הבל. אויב האט עס חשיבות דארף עס געשריבן ווערן פונדאסניי
פירצה צמא לדעת פיצעלע ארטיקל פון נארישקייטן
גדליהו צמא לדעת איבריגע באדייטן בלאט
זשענעראל צמא לדעת אומנויטיגע באדייטן בלאט
טאלק צמא לדעת איבריגע באדייטן בלאט
ירושלים'ער_רב צמא לדעת באדייטן בלאט וואס איז ערגער ווי גארנישט
מארקאנער צמא לדעת טעות'דיגע באדייטן בלאט
פאסיג צמא לדעת אומריכטיגע באדייטן-בלאט
ראץ צמא לדעת נארישע באדייטן בלאט
שלמה_שמש צמא לדעת נארישע באדייטן בלאט
תפ"ד צמא לדעת איבריגע באדייטן בלאט (נישט פארהאן ביי אנדערע יארן)
תק"ע צמא לדעת איבריגע באדייטן בלאט (נישט פארהאן ביי אנדערע יארן)
תש"ס צמא לדעת איבריגע באדייטן בלאט (נישט פארהאן ביי אנדערע יארן)
באלקאני צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות; נישט קיין געהעריגע נאמען
טויט_אין_די_נאכמיטאג צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
וואריא צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
באוזער צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
דאנקי_קאנג צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
וואלואידזשי צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
לואידזשי צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
פרינצעסין_פיטש צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף המכלול העברי
ארון_הקודש תנא קמא נאר איין בלויע לינק
שעפרעט_באן_סטאנציע תנא קמא נאר 5 שפראכן
לאגער תנא קמא פעלט דערווייל ניט אויס
שענפילד_באן_סטאנציע תנא קמא
גיים_באי תנא קמא null
סענדי_באן_סטאנציע תנא קמא
לואיס_קארנרייך צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
קלאץ צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
דזשילמאַר_לאָראַ צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות דא
אין_דעם_נאכט_גארטן... צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף העברי
איינשלינגען_די_וועלט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
אפעראציע_זייַל_פון_דיפענס תנא קמא null
אינטעליגענטע_אויספלאנעווען תנא קמא כפירה; שוין דא נפלאות הבורא
חתן צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
ארצידיאצעז_פון_קאנסעפסיאן צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
פארווארד צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
דאס_לעצטע_ווארט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
יידיש_ראדיא_אין_אויסטראליע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; יידישיסטישע רעקלאמע
קארן_(טרופע) צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף העברי
זעיל צמא לדעת פיצעלע ארטיקל וואס זאגט גארנישט; דאפלט פון נשמה
אל_פאטשינא תנא קמא נישט אידיש, אומפאסיגע אינהאלט, פארמאכט אין העברעאיש
אוריניר_פענכער תנא קמא פיצעלע ארטיקל, נישט אידיש, אומפאסיג, באהאלטן אין העב
בעל_חוב תנא קמא רידיירעקט צו פירושונים,נישט וויכטיג
זאליס עברי אנכי הבל
ארוינים עברי אנכי הבל, קיין קעגנערשאפט צו מעקן אין שמועס בלאט
חן עברי אנכי הבל, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
מכבי_עירוני_אשדוד צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות דאהי; פארשפארט אויף העברי
שמחה_וויינבערג צמא לדעת פיצעלע אומענציקלאפעדישע ארטיקל פון רכילות
אברהם_זרביב צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; אנטיק
בערי_סאכאראוו צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף העברי
אי"ה_ביי_דיר_(פילם) שווערמער אומאיידלע פילם
צאנקען צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע; דאס ביסל וואס שטייט איז א טעות
בראם_(טעלעוויזיע_סעריע) צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; פארשפארט אויף העברי
מארטא_רעדט צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
דערציילונג צמא לדעת פיצעלע אומענציקלאפעדישע ארטיקל; "אויפגעקלערטע" הבל
נארלס_בארקלי צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות דאהי; פארשפארט אויף העברי
שירים_במיץ_עגבניות צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
ערד_ציטערניש_(קאקטעיל) צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
אסתר_סופר צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; אומפארשטענדליך
אשפג צמא לדעת הבל
מזי_כהן צמא לדעת פאפ-זינגערין אן חשיבות
דעלפין_מעשה_2 צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
בען צמא לדעת פיצעלע ארטיקל איבער פאפ-זינגער אן חשיבות
שלעכטע_באלעבאטים תנא קמא פילם, פארמאכט אין העברעאיש
קאריע תנא קמא null
רשימה:לענדער_פֿון_װעלט תנא קמא null
קאסינא_(קאקטייל) צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
ענטפער צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות און עטליכע טעותים
ניאן_קאץ צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; נישט אידיש
ענטערטעינמענט_וויקלי צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן באזונדערע חשיבות, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
שליט"א צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות, האלב דערפון הבל
דענקמאָל_צו_ייִדישע_זעלנער_וואס_געקעמפט_פאַר_די_פויליש_מיליטער_אין_וועלט_מלחמה_2 צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
התקווה_6 צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות
בראניס צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; הבל
דער_געמבלער_(2014) צמא לדעת פיצעלע ארטיקל כנראה אן חשיבות דאהי
וועלטלעכע_ביכער_איבערגעזעצט_אויף_יידיש צמא לדעת פיצעלע אומוויכטיגע ליסטע, אן אנהויב אדער ענדע
רשימה:די_יידישע_געשיכטע צמא לדעת ליסטע פון בלויז רויטלינקען
שמע_הא-ל תנא קמא אומפארשטענדליך, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס, נישט צו וויכטיג
אקווא_טין_הונגער_פארס צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; אומפארשטענדליך
מייקל_סאסמאן עברי אנכי רכילות ארטיקל, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
איוואניטשער_ראיאן תנא קמא פיצעלע ארטיקל, נישט פארהאן אין העברעאיש
יוזל_קעמפ שווערמער null
אידענטיטעט_פאליטיק_(אידנטום) עברי אנכי הבל
DSCH צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; שלעכט געשריבן
פאליש_(פארום) צמא לדעת ברוך שעקר עבודה זרה
דער_פרימ-ארגאן צמא לדעת ברוך שעקר עבודה זרה
טייפ תנא קמא נישט וויכטיגער יידישער באדייטן
אקטיוויטעט עברי אנכי אומריכטיגע קעפל
מעלווין_באראש עברי אנכי רכילות, דאס איבריגע אומוויכטיג
ואכ"מ צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות; נאך סיבות ואכ"מ
גיגעל_מיידלעך עברי אנכי שלעכט געשריבענע ארטיקעל, נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
בערל_פרידמאן עברי אנכי אומוויכטיג
שיסבעזעם תנא קמא הבל, פיקטיווע דמיונות
יודל_שיין שווערמער ווארשיינליך אומענציקלאפעדיש
זיכערקייט תנא קמא פיצעלע ארטיקל, נישטא אויף פיל אנדערע שפראכן, נישט וויכטיג
טויש תנא קמא פיצעלע ארטיקל, אומוויכטיג, נישט פארהאן אויף פיל אנדערע שפראכן
ריינקייט תנא קמא פיצעלע ארטיקל, אומוויכטיג
געדאנק תנא קמא פיצעלע ארטיקל, נישט פארהאן אין ענגליש און העברעאיש
שטיצבארע_לעבן תנא קמא נישט אידיש, נישטא אין מערסטנס אנדערע שפראכן
שוויגער תנא קמא נאריש, אומוויכטיג, נישט פארהאן אין מערסטנס שפראכן
שווארצע_סאמעט תנא קמא אומוויכטיג, נישט פארהאן אויף מערסטנס אנדערע שפראכן
שטאטישער_ווערטערבוך תנא קמא אומוויכטיג, אומהיימיש
אידיאל תנא קמא שטומף אויף ענגליש, נישט פארהאן אויף העברעאיש
דער_קאמעדיאנט שווערמער ניטאמאל דא אין עברית
דער_קאנטשיק שווערמער אומענציקלאפעדיש, קיין שום אנדערע שפראך
מייקל_אקס צמא לדעת רעפארם קאמפאזיטאר אן חשיבות; נישט פארהאן אויף אנדערע וויקיס
דער_קרעטשמע צמא לדעת פיצעלע ארטיקל אן חשיבות מיט אומהיימישע שפראך
שוואך תנא קמא אומוויכטיג, פיצל, נישט פארהאן וכו'
מוסטער:Imdb_title תנא קמא לינקט צו אומאויסגעהאלטענע זייטל
מוסטער:Imdb_name תנא קמא פירט צו טרייפענע וועבארט
מוסטער:Citation_needed תנא קמא שוין פארהאן מוסטער:מקור
רוי:ואני עברי אנכי שלעכט געשריבענע, נישט אזוי וויכטיגע ארטיקל
רוי:לוקסוס עברי אנכי שלעכט געשריבענע, נישט אזוי-וויכטיגע ארטיקל
רוי:בלומען_אונטער_שניי צמא לדעת אומבאקאנטע יידישיסטישע בוך; נישט פארהאן אויף אנדערע; שלעכט געשריבן
רוי:שבת_בלעטל צמא לדעת ברוך שעקר עבודה זרה
רוי:אפטימוס_פריים תנא קמא הוילע שטותים
רוי:אסתר_שומיאטשער-הירשביין עברי אנכי אומוויכטיגע יידישיסטישע שרייבערין, נישט פארהאן וכו'
רוי:דבר_השם צמא לדעת מינות בלאג אן קיין ברעקל חשיבות ב"ה
רוי:װייכװאַרג עברי אנכי "וו" ווייטעפירן
רוי:דזשונא תנא קמא אומפאסיגע פילם
רוי:אפגעפארענער שווערמער אומפאסיג, אויב איז עס וויכטיג קען מען עס איבערשרייבן
מעדיעװיקי:Gadget-section-עיצוב תנא קמא האט געמאכט פראבלעמען...
המכלול:קאווע_שטיבל תנא קמא פעלט נישט אויס
רוי:עיאקיאק תנא קמא געווען א טעסט
המכלול:אדמיניסטראטורן תנא קמא גרייזיגע אויסלייג
רוי:פלאזשע עברי אנכי אומבאקנט ווארט, שוין דא רוי:ברעג ים, פאדערט צופאסונג
רוי:גאטהאם_פרעמיע תנא קמא פיצל, אומוויכטיג, נישטא אין עברי, יתום, בלינד, שטום, טויב
רוי:ריטשארד_באטאן צמא לדעת רעפארם חזן אן קיין ברעקל חשיבות
רוי:באם צמא לדעת פיצעלע הבל אן חשיבות
רוי:באלקאן_ביט_באקס צמא לדעת פאפ-מוזיקאלישע טרופע אן חשיבות; פארשפארט אויף העברי
רוי:נישט_וויקלען תנא קמא טעות'דיגע אימפארט
רוי:גלגול שווערמער וויכטיג, אבער ער האט דא געשריבן אלעס וואס מען דארף "נישט" צו שרייבן, און גארנישט וואס יא
רוי:יעקב_הערש_גאלדשטיין שווערמער אומענצי', אומפאסיג
רוי:רעליגיעזלאז צמא לדעת אומוויכטיגע פילם אויף האקעלע טעמע; פארשפארט אויף העברי
רוי:הרב_שיק תנא קמא נארישע באדייטן בלאט
קאַטעגאָריע:המכלול:_ארטיקלען_געשאפן_אין_המכלול תנא קמא פעלט נישט אויס, דא באזינדערע געביט פאר דעם
רוי:אשרה שווערמער ס'באארבעטן גייט זיין טייערער ווי פשוט שרייבן פון פריש
רוי:באבאווער_מחלוקת שווערמער אמווייניגסטענס אומענציקלאפעדיש
רוי:ביג_בערד תנא קמא הוילע שטותים, פארשפארט אין עברי
רוי:ביבליאטעק_פון_דער_היינטצייטיקער_יידישער_ליטעראטור עברי אנכי אומאנציקלאפעדיש, יידישיסטיש
רוי:ארי_לארדזש עברי אנכי רעפארם ראביי, נישט פארהאן אויף אנדערע
רוי:דזשאו_בלעק צמא לדעת רעפארם ראביי אן חשיבות; נישט פארהאן אויף אנדערע
רוי:בערט_און_ערני תנא קמא נישט וויכטיגע טויבע יתום, פארשפארט אין עברי
רוי:גאט תנא קמא כפירה
רוי:ענדרו_שטראוס צמא לדעת רעפארם ראביי אן חשיבות
רוי:מאריס_סאלט צמא לדעת רעפארם ראביי אן חשיבות
רוי:גאטקעס שווערמער אומענצי'
רוי:די_קלארע_פאקטן שווערמער אומענצי', פאליטיק
רוי:נפתלי_בלומענפעלד שווערמער אוענצי', דאס רייניגען מעקט עס אויס כמעט אינגאנצן
רוי:גילה_קצב תנא קמא יתום, נישט וויכטיג, געשאפן דורך אומסטאבילער אויף וויקי
רוי:גדי_ראבינאוויטש תנא קמא אומוויכטיג, צעפראסקעטע יתום, געשאפן דורך אומסטאבילע פארשוין אויף וויקי
רוי:ראצפערט_(הויף) שווערמער איבריגע וויטפיר
רוי:דער_באריכט שווערמער אומענצי' פאליטיק
רוי:יחזקאל_גאלד שווערמער אומענצי', איז דא בלויז פאר פאליטיק
רוי:דרייליך שווערמער וואס???
רוי:לארע_שלעזינגער תנא קמא אומפאסיג, נישט פארהאן אויף מכלול עברי
רוי:רוה_טאג תנא קמא סתם א געמויזשעכץ פון נארישטקייטן
רוי:קלאנגען_פון_שבת צמא לדעת רעפארם אלבום אן חשיבות
רוי:דזשאשוע_ז_וויינסטיין צמא לדעת קיין ענציקלאפעדישע חשיבות, "מנשה" פילם notwithstanding...
באַניצער:עברי_אנכי/דרעפט:רוסישע_רעוואלוציע עברי אנכי אריבערגעפירט צו דרעפט
רוי:טעאריע_פון_מעדיצין עברי אנכי קאנספיראציע טעאריעס
רוי:הייליג_פאר_מיר צמא לדעת קורצע פילם אויף האקעלע טעמע אן חשיבות; נישט פארהאן אויף קיין אנדערע וויקי
רוי:סעינט_ווינסענט תנא קמא קאמעדיע פילם, נישט פארהאן אין העברעאיש
רוי:הבתולה_ממאה_שערים תנא קמא אומוויכטיג, פיצל, נישט פארהאן אין קיין אנדער שפראך
רוי:דזשייס_נארמאן תנא קמא נישט אידיש, אקטיאר, נישט אינטערעסאנט
רוי:די_בעסט_פון_אהרן_לעבעדעוו צמא לדעת פיצל; אומהיימליך; אן חשיבות; נישט פארהאן אויף אנדערע
רוי:מאיר_הירש שווערמער אומענצי'
רוי:די_בעני_זינגער_פארשטעלונג תנא קמא ראמאנטישע מופע
רוי:קלאפהאם_דרום_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא אומוויכטיג אומענטערסאנט נישטא אין העב
רוי:דזשים_הענסאן תנא קמא פארמאכט אין העב, אקטיאר, אומוויכטיג
רוי:קלאפהאם_קאמאן_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא אומוויכטיג
רוי:די_קאָמעדיע_קליפּס  תנא קמא מנשה'ס זעלבסט-רום
רוי:קינדערס_מוזעאום_חולון  תנא קמא די קעפל איז גרייזיג, די בילד איז נישט כשר, די תוכן פיצל און שוואך, און די נושא האט נאר אויף פיר וויקיס
רוי:כולל_נייעס  תנא קמא גארנישט געשטאנען דארט, נישט ווערט קיי נארטיק
רוי:יידיש_הומאריסטא_לידער_אויסגעפירט_פון_מאקס_פערלמאן צמא לדעת אומהיימליכע אלבום אן חשיבות; נישט פארהאן אויף אנדערע
רוי:דיזני_רענעסאנס תנא קמא נארישע פיצעלע אומאינטערעסאנטע נישט-ארטיקל
רוי:מזרח_יאריד עברי אנכי נאר די בילדער זענען פארשטענדליך
רוי:כ"ג_כסלו תנא קמא ליידיג (כמעט)
רוי:ל'_אב תנא קמא סתם גארנישט
רוי:קבר תנא קמא דער לאך ווי מען באגראבט א טויטע קערפער. פינטל.
רוי:ירד תנא קמא פיצל
רוי:דיסקרימינאציע תנא קמא גארנישט
רוי:770 תנא קמא לער
רוי:בארביקאן_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא
רוי:געיעג תנא קמא הויל
רוי:ליסטע_פון_די_וויקיפעדיעס תנא קמא אומוויכטיג, אומריכטיג
רוי:די_פאמיליע_(2013_פילם) תנא קמא פארוואס נישט
רוי:וואוד_סטריט_באן_סטאנציע תנא קמא דזשאסט ביקאז
רוי:וואלטאמסטוי_קווינס_ראד_באן_סטאנציע תנא קמא אויכעט
רוי:משמרת_שנייה תנא קמא ניטאמאל אין העברעאיש
רוי:קינג_דזשארדזש_דל״ב_סטאנציע תנא קמא
רוי:זוכן_קאמעדיע_אין_דער_מוסולמענישער_וועלט צמא לדעת אומוויכטיגע פילם
רוי:זיי_מענטשליך צמא לדעת פיצעלע אומוויכטיגע פילם
מעדיעװיקי:Gadget-redirect.js תנא קמא טעות
רוי:דראגאן_באל צמא לדעת פיצעלע מאנגא; אומהיימליך, פארשפארט אויף העברי; נישט אידיש
רוי:די_טרוימערס צמא לדעת אומהיימליכע פילם (פארשפארט אויף העברי); פיצל און אומוויכטיג
רוי:חנה_אזולאי_הספרי צמא לדעת קליינע ארטיקל איבער אומוויכטיגע אקטריסע; פארשפארט אויף העברי
רוי:פלירטיני צמא לדעת אומוויכטיגע קאקטעיל מיט אומאיידעלע רמזים
רוי:די_לעגענדע_פון_זעלדא תנא קמא פיצל ווידיא געים, פארשפארט אין עברי
רוי:קול_זכור_ימות_עולם תנא קמא אומפארשטענדליך, אומבאקאנט
רוי:צדיקת_(פילם) צמא לדעת אומוויכטיגע פילם; נישט פארהאן אויף אנדערע
רוי:עוויאן_קאנפערענץ עברי אנכי שוין ערזעצט
רוי:פרידיש צמא לדעת ק"ש קינדערישקייטן אן חשיבות
רוי:הומאניסטישע_יידישקייט תנא קמא אומאידיש (תרתי משמע), אומוויכטיג, פארשפארט אין העב
רוי:הארי_פאטער_(פילם_סעריע) תנא קמא שוין דערמאנט אין הארי פאטער
רוי:יצחק_ווייס שווערמער אומענצי'
רוי:וועקער שווערמער אומפאסיג
רוי:קובי_מרימי תנא קמא אומוויכטיגער אקטיאר, נישט אידיש
רוי:הארי_פאטער_(כאראקטער) תנא קמא שוין דערמאנט אין הארי פאטער, פעלט נישט אויס עקסטער
רוי:היידנס_ראד_באן_סטאנציע תנא קמא אומוויכטיג
קאַטעגאָריע:פאליטיק_וויסנשאפט תנא קמא שוין דא קאט:פאליטישע וויסנשאפט וואס איז ריכטיגער
רוי:וועסט_הארוי_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא אומוויכטיג
רוי:סאניק_דער_שטעכלער תנא קמא נארישע פיקטיווע הבל
רוי:ליבהאבער_פיקציע תנא קמא אומוויכטיגער קליינער יתומ'ל
רוי:טעלעטאביס תנא קמא נארישע קינדערישע טעלעוויזיע סעריע
רוי:מאיר_סוויסא תנא קמא נישט אינטערעסאנט
רוי:סאניא_פרס תנא קמא אומוויכטיג
רוי:לאסי_קום_אהיים תנא קמא זי איז שוין אהיימגעקומען
רוי:סאבאטאזש_(פילם) תנא קמא שוין פארהאן א נייע סאבאטאזש מעשה/שפיל
רוי:קאסל_ראק_פארוויילונג תנא קמא אומוויכטיג, פארשפארט
רוי:סינדי_שעהין תנא קמא אויסגעוועפטע נייעס
רוי:לאה_שבת תנא קמא גארנישט, זינגערין
רוי:סאַוט-ביי-סאַוטוועסט תנא קמא אומוויכטיגע פילם פעסטיוואל
רוי:ג'תשע"ג צמא לדעת כל כולו טעות
רוי:זשעק_ניקאלסאהן צמא לדעת קליין, אומהיימליך און איבריג, פארשפארט אויף העברי
רוי:ציריך_ווידיקאן_באן_סטאנציע תנא קמא אומנויטיגע סקריפט פעלערן
רוי:ציריך_ענגע_באן_סטאנציע תנא קמא אומנויטיגע סקריפט פעלערן
רוי:קערי_בן_דוד תנא קמא אומוויכטיגע רעפארם חזראביי
רוי:יידל_מיטן_פידל צמא לדעת אומפאסיג און אומוויכטיג; פארשפארט אויף העברי
רוי:משה_לעמסטער צמא לדעת שלעכט-געשריבענע שטומפיגע ערך אויף יידישער דיכטער אן חשיבות
רוי:לאז_ארויס צמא לדעת אומהיימליך; אומוויכטיג; שלעכט געשריבן; פארשפארט אויף העברי
רוי:האמעריאדע תנא קמא אומוויכטיגע אומענציקלאפעדישע
רוי:טאמעס_קרעין_(זינגער) צמא לדעת נאריש און קיין חשיבות
רוי:לוסי צמא לדעת אומהיימליכע פילם וואס איז נישט גענוג וויכטיג; פארשפארט אויף העברי
רוי:טרימורטי צמא לדעת פיצעלע ארטיקל איבער מיטאלאגיע/עבודה זרה; אומהיימליך און נישט גוט געשריבן
רוי:קווין צמא לדעת נישט אידיש; נישט היימיש; נישט וויכטיג פאר אונז; פארשפארט אויף העברי
מוסטער:נישט_געחתמעט תנא קמא פעלט נישט אויס, פארהאן באניצער האט נישט אונטערגעשריבן
מוסטער:Comment תנא קמא
מוסטער:You_are_the_best,_like_always תנא קמא מעשי יודל להתפאר
המכלול:רייניגונג_פראיעקט/צובראכענע_טעקעס_און_מוסטערן תנא קמא ברשות צמא
המכלול:ביראקראט תנא קמא צו ביראקראטיש... (טעות פון וויקי)
רוי:לעצט_וועגאס צמא לדעת אומאיידעלע פילם, פארשפארט אויף העברי
רוי:פייפער צמא לדעת אומנויטיגע באדייט בלאט מיט בלויז רויטלינקען
רוי:דזשארדזש_בוש צמא לדעת
רוי:טורקיז_(באדייטן) צמא לדעת אומנויטיגע באדייט בלאט; "אנדערע באדייטן" מוסטער איז גענוג אין דעם פאל
רוי:איסט_סייד צמא לדעת
רוי:רש"ש צמא לדעת
רוי:ווינסטאן צמא לדעת אומנויטיגע באדייט בלאט
באַניצער:תנא_קמא/ערכים_שנוצרו תנא קמא
רוי:לערע תנא קמא נישטא
רוי:פאלא_מאנווייס תנא קמא אומוויכטיג
טעקע:Rabbi_Yitzchak_Dovid_Grossman_in_2008.jpg תנא קמא דא אויף ויקישיתוף
רוי:יעקב_יוסף_האגער צמא לדעת
רוי:צווילינג_(פילם) צמא לדעת אומהיימליכע פילם; פארשפארט אויף העברי
רוי:הלל_(געזעלשאפט) צמא לדעת אומוויכטיג בכל אופן
רוי:די_עגונה צמא לדעת אומהיימליכע ראמאן; בלויז אויף ענגליש - אלס שטומף
רוי:פרייטאג_נאכט_לעבעדיג צמא לדעת אומוויכטיגע פאר'יתומ'טע קאנסערוואטיווע נארישקייטן
המכלול:בלעטער_צו_אויסמעקן תנא קמא ע"פ פקודת רבינו
רוי:פעמיניזם:_דער_מיאוסער_אמת צמא לדעת אומוויכטיג
רוי:טשעלסי_הענדלער צמא לדעת אומאיידל; נישט גענוג וויכטיג, אויף ווייניג אנדערע
רוי:קול_חברי_העדה_החרדית צמא לדעת בלויז לשה"ר וכינויי שם; קיין חשיבות (שוין יארן נישט אקטיוו); געמעקט אויף העברי
מעדיעװיקי:Gadget-showIntroOnHover.js תנא קמא אוראלטע קאטשקע...
מעדיעװיקי:Gadget-showIntroOnHover תנא קמא פעלט נישט אויס
רוי:יעקב_ישראל_פריינד שווערמער לבקשת אחד יחיד
רוי:יוסף_מרדכי_כהנא צמא לדעת בלויז פאליטיק, קיין חשיבות; אויף קיין אנדער וויקי
רוי:קרעדיט_קאונסלינג תנא קמא עףרך מילולי, לא חשוב
רוי:וויני-דער-פו_(יידיש_בוך) צמא לדעת יידישיסטישע קינדערישע הבלים, קיין חשיבות; אויף קיין אנדערע וויקי
רוי:וויני-דער-פו_(באדייטן) תנא קמא נאר איין עקזיסטירנדער בלאט
רוי:קאטמאנדו_(טי-ווי_סעריע) צמא לדעת אומוויכטיג; פארשפארט אויף העברי, אויף כמעט קיין אנדערע
רוי:וואלערי_סלוצקי צמא לדעת יידישיסט אן חשיבות; אויף קיין אנדערע וויקי
רוי:קרעאציאניזם תנא קמא א יודל באשאפענעם טערמין אין אידיש...
רוי:פארוואס_מענער_מער_פארדינען תנא קמא נישט אידיש, אומוויכטיג, אויף קיין אנדערע וויקי
רוי:מרדכי_טענדלער שווערמער רייניגן דו שמוץ ליידיגט עס אויס
רוי:מאודי צמא לדעת קיין חשיבות; אויף קיין אנדערע וויקי
רוי:מאטיאס_ריים צמא לדעת נישט גענוג וויכטיג; נאכן מעקן אומהיימליכע תוכן בלייבט גארנישט
רוי:חיים_צבי_פריימאן צמא לדעת קיין חשיבות
רוי:יענקל_קעלנער צמא לדעת קיין חשיבות
רוי:יידישע_לעבן_טעלעוויזיע צמא לדעת קיין חשיבות; אויף קיין אנדערע וויקי
רוי:לארען_פאוסט צמא לדעת אקטריסע מיט נישט גענוג חשיבות; פארשפארט אויף העברי; שלעכט געשריבן
רוי:למען_שמך צמא לדעת נישט יעדע קונטרס קען נוצן אן ארטיקל
רוי:יצחק_מאיר_סאפראנאוויטש צמא לדעת בלויז רכילות אן ענציקלאפעדישע סובסטאנץ; כנראה נישט גענוג וויכטיג
רוי:דיוויענטארט תנא קמא אומוויכטיגע שטומפיגע יתומ'דיגע טרענסלעישן דורך לאג רייל
רוי:סעלעבריטעט תנא קמא שטומפיגע טרענסלעישן דורך לאג רעיל
רוי:ראן_וויזלי תנא קמא אומוויכטיגע פיקטיווע כאראקטער
רוי:מאגל תנא קמא אומוויכטיג
מוסטער:הארי_פאטער תנא קמא אומוויכטיג
רוי:קלינגאניש תנא קמא איבריג, שטומפיג
רוי:מארטאל_קאמבאט תנא קמא אומוויכטיג, פארשפארט אין העברי
רוי:מ"ר_מענער תנא קמא אומוויכטיג, פארשפארט אין עברי
רוי:אלי_באבא תנא קמא אומוויכטיג, נישט פארהאן אין עברי
רוי:די_קליינע_לאקאמאטיווין_וואס_האט_געקענט תנא קמא נישט נייטיג
רוי:טשיטי_טשיטי_בענג_בענג תנא קמא טשיטי טשיטי בענג בענג. ניד איי סעי מאָר?
רוי:מעלדרעט_באן_סטאנציע תנא קמא 6 ויקיס
רוי:פיטער_פאנדא תנא קמא פיצל, אומוויכטיג, פארשפארט
רוי:פרענק_וועלקער תנא קמא פיצל, אומוויכטיג
רוי:סטיווען_הילענבורג תנא קמא פיצל, אומוויכטיג, פארשפארט
רוי:טאם_קעני תנא קמא פיצל, אומוויכטיג
רוי:דזשים_קאמינגס תנא קמא פיצל, אומוויכטיג
רוי:פיטער_קאלען תנא קמא פיצל, אומוויכטיג
רוי:טים_בערטאן תנא קמא אומוויכטיג
רוי:לערי_דער_קאבל_מאן תנא קמא פעלט ניט אויס
רוי:עדי_רעדמיין תנא קמא ניט וויכטיג
רוי:ריק_אסטלי תנא קמא ניעט וויכטיג
רוי:אינטערפרעטאציע תנא קמא פיצל, אומוויכטיג, אומענציק,
רוי:גוגל_בוקמארקס תנא קמא נישט וויכטיג, נישט ריכטיג
רוי:ניו_סאוטגייט_באן_סטאנציע תנא קמא ס'גייט ס'גייט
מוסטער:רייניגונג_פראיעקט תנא קמא אריבערגעפירט צו המכלול:רייניגונג פראיעקט
רוי:מנחם_מענדל_בייליס/כד תנא קמא אריבער צום טאטן
רוי:מנחם_מענדל_בייליס/כה תנא קמא אריינגעשטעלט ביים פאטער
מוסטער:משנה/דאק תנא קמא אריינגעשטעלט אינעם מוסטער
רוי:יארן_ב'_אלפים_-_ב'צ"ט צמא לדעת
רוי:פויליש_(ראמאן) צמא לדעת נארישע, כלומר'שט געלערנטע, פלוידעריי; פארגרעבטקייטן איבער האקעלע ענין, שלעכט געשריבן און אן חשיבות
רוי:עקיבא_וויינגארטען צמא לדעת קיין חשיבות; נמחק בהעברי
רוי:שרה_הורוויץ צמא לדעת קיין חשיבות
רוי:דרום_מערטאן_באן_סטאנציע תנא קמא 7
רוי:האנטינגדאן_באן_סטאנציע תנא קמא 6
רוי:האקברידזש_באן_סטאנציע תנא קמא 6
רוי:הארלינגטאן_באן_סטאנציע תנא קמא 6
רוי:יארן_ב'ת"ת_-_ב'תתצ"ט צמא לדעת
רוי:יארן_ב'תת"ק_-_ב'תתקצ"ט צמא לדעת
רוי:נאכט_ביים_מוזעאום:_מלחמה_פונעם_סמיטסאניאן צמא לדעת אריבערגעפירט
רוי:אין_סאטמאר_געפאנגענשאפט שווערמער וויניג וויקיס, נישט וויכטיג, אומפאסיג
רוי:נסתרן צמא לדעת נישט יעדע נאריש לידל דארף אן ארטיקל
רוי:פאלק_און_לאנד צמא לדעת קיין חשיבות
רוי:פאוער_ריינדזשערס צמא לדעת גאר שלעכט געשריבן; נישט גענוג וויכטיג; פארשפארט אויף העברי
רוי:עדזי_אהניאצוויעט תנא קמא נישט אידיש, נישט וויכטיג, אויף ווייניג וויקיס (נישט ענגליש אדער העב)
רוי:ליסטע_פון_חדרים_אין_סטעמפארד_היל תנא קמא איבריג
רוי:ליסטע_פון_מיידל_שולעס_אין_סטעמפארד_היל תנא קמא איבריג
רוי:ליסטע_פון_ישיבה_קטנות_אין_סטעמפארד_היל תנא קמא איבריג
רוי:ליסטע_פון_ישיבה_גדולות_אין_סטעמפארד_היל תנא קמא איבריג
רוי:ליסטע_פון_מיידלעך_סעמינארן_אין_סטעמפארד_היל תנא קמא איבריג
רוי:ג'פ צמא לדעת חלומות
רוי:לי_קעמפ צמא לדעת קיין חשיבות
רוי:מלחמה_איבערלעבער_(וועבזייטל) צמא לדעת שוין לאנג עבר ובטל
רוי:גיבסאן תנא קמא אומוויכטיג, בלויז 5 וויקיס
רוי:ענת_האפמאן צמא לדעת קיין חשיבות
רוי:ליסטע_פון_חסידות_קאטעגאריעס תנא קמא נישט קיין ארטיקל
רוי:Tzetil_Maker תנא קמא אומוויכטיג, לויטער אדווערטייזמענט, אויף קיין וויקי
רוי:אידישע_נייעס תנא קמא אומוויכטיג, אויף קיין וויקי, אומפונקציאנירנד
רוי:ארטיסטן_שול תנא קמא באדייטן בלאט אן לינקס
רוי:בלויע_געלט_(1985_פילם) תנא קמא אומוויכטיגע פילם, בלויז אויף נאך 2
רוי:בלומינגבורג,_אהייא תנא קמא אומוויכטיג דערפל, נישט פארהאן אין העברי
רוי:דריי_קלוגע_מענטשן תנא קמא אבדו חכמת חכמיו
רוי:בראנקס_(קאקטעיל) תנא קמא אויף ווייניג וויקיס
רוי:צעפראסקעט תנא קמא זעלבסט פראפאגאנדע פון מנשה לוסטיג
רוי:קראוטש_היל_באן_סטאנציע תנא קמא אויף ווייניג וויקיס
רוי:באטידא_דע_קאקא תנא קמא נאר אויף דויטש
רוי:דאליס_היל_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא אויף 20 וויקיס, נישט אויף העברי
רוי:הארינגטאן_ראד_טראם_סטאנציע תנא קמא אויף 3 וויקיס
רוי:היטרוי_סטאנציע תנא קמא אויף 3 וויקיס
רוי:הייסע_פוטערדיגע_ראם תנא קמא אומוויכטיג, אויף 3 וויקיס
רוי:חיים תנא קמא נישט אנגענומען צו מאכן א באדייטן בלאט אויף אן ערשטן נאמען
רוי:עלעפאנט_און_קאסל_אונטערגרונט_סטאנציע תנא קמא אויף 23 וויקיס, נישט עברי
רוי:עלעפאנט_און_קאסל_באן_סטאנציע תנא קמא אויף 10 וויקיס, נישט עברי
רוי:עלעפאנט_און_קאסל_סטאנציע תנא קמא באדייטן בלאט מיט די צוויי אויבנדערמאנטע לינקס (אויף 3 וויקיס)
רוי:נאכט_אויף_נאלעווקעס צמא לדעת קיין טראפן חשיבות
רוי:יארן_ג'ת'_-_ג'תצ"ט צמא לדעת
רוי:קריטיק_אויף_וויקיפעדיע צמא לדעת רוב איז הבלים, רוב פון די איבריגע איז ספעציפיש פאר יידיש וויקי
רוי:ספאנדזשבאב_סקווערפענץ_(כאראקטער) צמא לדעת פיצל, שלעכט געשריבן, בלויז רויטלינקען, נישט גענוג חשיבות, פארשפארט אויף העברי
מוסטער:מלכי_יהודה צמא לדעת
רוי:ב'_חשון צמא לדעת
רוי:היט תנא קמא פיצל, אמריכטיגע אויסלייג, שוין דא הוט
רוי:יארן_ג'ת"ת_-_ג'תתצ"ט צמא לדעת
רוי:דעמאקראט תנא קמא איבריג, אויף ווייניג וויקיס, נישט אויף עברי
רוי:ברוקלין_(קאקטעיל) תנא קמא אויף ווייניג, אומוויכטיג
רוי:וועסט_האמפסטעד_טעמזלינק_באן_סטאנציע תנא קמא איבריג, 13 וויקיס
רוי:וועסט_האמפסטעד_באן_סטאנציע תנא קמא איבריג, 13 וויקיס
רוי:וועסט_האמפסטעד_סטאנציע תנא קמא בלויז אויף יידיש וויקי
רוי:דעות תנא קמא אומוויכטיג
רוי:דעוונס_ראד_דל״ב_סטאנציע תנא קמא אויף 12 נישט עברי
רוי:ג'_חשון צמא לדעת
מעדיעװיקי:Gadget-QPreview תנא קמא דעפרעקאטירט
מעדיעװיקי:Gadget-QPreview.js תנא קמא ארבעט נישט, פארעלטערט
קאַטעגאָריע:פריערדיגע_אידישע_יארן צמא לדעת null
רוי:מנשה צמא לדעת אומנויטיג
רוי:ד'_חשון צמא לדעת
רוי:ביזת_הים_(מנהג) צמא לדעת אומענציקלאפעדישע טעמע (אויף קיין אנדערע), אומענציקלאפעדיש געשריבן; טאטאל פאר'יתומ'ט
רוי:קביעות_פון_יאר צמא לדעת
רוי:רשימה:אידישע_שפראכן צמא לדעת גארנישט דערין
רוי:רשימה:_ספרים צמא לדעת נישט קיין ארטיקל, און נישט קיין ענציקלאפעדישע רשימה (אויף קיין אנדערע)
רוי:רשימה:אידישע_באוועגונגען צמא לדעת נישט קיין ארטיקל, און נישט קיין ענציקלאפעדישע רשימה (אויף קיין אנדערע)
רוי:רשימה:פיזיקער צמא לדעת נישט קיין ארטיקל, אינגאנצן נישט צו דער זאך אלס רשימה
רוי:רשימה:מאלערס צמא לדעת נישט קיין ארטיקל, נישט צו דער זאך אלס רשימה
רוי:רשימה:ימים_טובים צמא לדעת נישט קיין ארטיקל, לייגט גארנישט צו אלס ליסטע (מוסטער:ימים טובים איז בעסער און פאסיגער)
רוי:רשימה:וויקימעדיע_פראיעקטן צמא לדעת נישט קיין ארטיקל, אנטהאלט גארנישט אלס ליסטע
רוי:ליסטע_פון_פויגלען צמא לדעת נישט קיין ארטיקל, און נישט קיין ענציקלאפעדישע רשימה (אויף קיין אנדערע)
רוי:ליסטע_פון_יידיש-שפראך_דיכטער צמא לדעת נישט קיין ארטיקל, לייגט גארנישט צו אלס ליסטע
רוי:מדרש_אגדה_(באבער)  צמא לדעת  
רוי:גראטע  תנא קמא איבריגע באדייטן בלאט
רוי:געשיכטע תנא קמא איבריגע באדייטן בלאט
רוי:געזעלשאפט תנא קמא איבריגע באדייטן בלאט, ווייניג מענטשן רופן א פירמע א "געזעלשאפט"
רוי:געוועבן תנא קמא אומוויכטיגע באדייטן בלאט
רוי:שולע_(באדייטן) תנא קמא אומוויכטיגע באדייטן בלאט
רוי:רעלאטיוו תנא קמא אומוויכטיגע, אומריכטיגע באדייטן בלאט
רוי:שולע_(חרדים) תנא קמא אומוויכטיגע באדייטן בלאט
רוי:שולע_באדייטן תנא קמא אומוויכטיגע באדייטן בלאט
רוי:שטאַט תנא קמא אומוויכטיגע באדייטן בלאט
רוי:שטאל_(באדייטן) תנא קמא איבריג
רוי:שליח תנא קמא איבריגע באדייטן בלאט
רוי:פליטוויק_באן_סטאנציע תנא קמא אומוויכטיג, בלויז 6 וויקיס
רוי:רבי_יהושע_העשיל_וואלהענדלער תנא קמא ערזעצט ב"ה
יחידה:אתר_רשמי תנא קמא טוט נישט גארנישט
המכלול:עורך_ממשק תנא קמא null
רוי:לידער_פאר_יידישע_קינדער צמא לדעת קיין חשיבות; אויף קיין אנדערע
רוי:אהרן_מאיר_פרידלענדער-אייכינשטיין תנא קמא null
מוסטער:טקסט_מוקטן תנא קמא null
רוי:חודש צמא לדעת
רוי:מרים_די_טאכטער_פון_רבי_נחמן_מברסלב צמא לדעת קיין ענציקלאפעדישע חשיבות פאר זיך
רוי:17'טער_יארהונדערט תנא קמא גארנישט געשטאנען דארט
מוסטער:TheMarker1 תנא קמא
מוסטער:פעמים תנא קמא
רוי:תפנית תנא קמא אויף 2 וויקיס, נישט עברית, נישט וויכטיג
טעקע:Donald_Trump_NYMA.jpg תנא קמא null
טעקע:Las-Vegas-Trump-Hotel-8480.jpg תנא קמא
טעקע:Trump_Meets_Reagan.jpg תנא קמא
טעקע:President_Trump_visit_to_Israel,_May_2017_DSC_3663ODS_(34696721601).jpg תנא קמא
טעקע:Donald_Trump_(29347022846).jpg תנא קמא
טעקע:פרעד_טרמפ_טאטע_פון_דאנאלד_טראמפ.png תנא קמא null
רוי:מזרח-אייראפע צמא לדעת
באניצער_אחד_יחיד/דרעפט_פרשת_האזינו עברי אנכי null
מעדיעוויקי_שמועס:Gadget-popup תנא קמא null
רוי:מיסט_קאסטן תנא קמא null