המכלול:אריבערפירן דרעפטס/צווייטער קווארטל 2023 ארכיוו

From המכלול
Jump to navigation Jump to search

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


דרעפט:רבי בן ציון חיים שלמה משולם זושא טווערסקי

תנא קמא (שמועס) 07:14, 10 פעברואר 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • ד' אייר ה'תשפ"ג 14:15, 25 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:רבי מרדכי דוב טווערסקי

תנא קמא (שמועס) 07:20, 10 פעברואר 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • ל' ניסן ה'תשפ"ג 03:13, 21 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:רבי אהרן פון קארלין

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא ביטע, באמערקונג, ס'פאסט צו טוישן די קעפל אויף-רבי אהרן הגדול פון קארלין! האט'ס אמונה (שמועס) 11:08, 17 מערץ 2023 (IST)

ריכטיג! רבי אהרן פון קארלין וועט אי"ה זיין א באדייטן-בלאט, וואס פירן צו רבי אהרן הגדול און צום בית אהרן. — צמא לדעתשמועס • כ"ד אדר ה'תשפ"ג 11:48, 17 מערץ 2023 (IST)
אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • י"ט ניסן ה'תשפ"ג 03:34, 10 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:אפיקומן

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא --עברי אנכי (שמועס) 09:13, 29 מערץ 2023 (IDT)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • י"ב ניסן ה'תשפ"ג 03:28, 3 אפריל 2023 (IDT)


דרעפט:פגעיאל בן עכרן

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת


-- האט'ס אמונה (שמועס) 22:49, 1 אפריל 2023 (IDT)

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא האט'ס אמונה (שמועס) 22:49, 1 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:אחירע בן עינן

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת


-- האט'ס אמונה (שמועס) 23:05, 1 אפריל 2023 (IDT) האט'ס אמונה (שמועס) 23:05, 1 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:דגל מחנה אפרים

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת


ביטע -- האט'ס אמונה (שמועס) 20:55, 16 אפריל 2023 (IDT) אויסגעפירט אויסגעפירט 13:12, 19 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:רבי ישעיה שטיינער

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

ביטע


-- האט'ס אמונה (שמועס) 13:11, 19 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:ואמרתם כה לחי

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת


כ'מיין עס איז גרייט.


-- שווערמער (שמועס) 21:35, 19 אפריל 2023 (IDT) שווערמער (שמועס) 21:35, 19 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:רבי יוסף מאיר ווייס

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

-- האט'ס אמונה (שמועס) 11:40, 20 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:רבי יצחק אייזיק סאפרין

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

בס"ד -- האט'ס אמונה (שמועס) 17:25, 27 אפריל 2023 (IDT)

באַניצער:נאר איך/דרעפט:תורה אור - לקוטי תורה

לדעתי איז דאס גרייט [פאר ווער עס איז עורך. וואס עס שטייט אין מכלול אויף עברית און נישט דא. איז עקסטער נישט געברענגט - איר קענט עס ברענגען ווייל איר 'האלט' אז עס פעלט אבער נישט וויל איר זעט אז עס איז דא דארט מער ווי דא] נאר איך ~ שמועס ~ ד' ניסן ה'תשפ"ג ~ 12:18, 26 מערץ 2023 (IDT)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • י"ז אייר ה'תשפ"ג 19:21, 8 מאי 2023 (IDT)

באַניצער:נאר איך/ליקוטי אמרים - תניא

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

איך ווארט זייער !!

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

נאר איך ~ שמועס ~ י"א ניסן ה'תשפ"ג ~ 23:14, 2 אפריל 2023 (IDT)

נאר איך, גלייבט מיר אז מיר אלע ווארטן דערויף... די לעצטיגע טעג און וואכן זענען געווען פארנומען בעיקר מיט עניני דיומא, הגם פאר אייער ערשטן ארטיקל האט מען געמאכט א שטיקל יוצא מן הכלל, אבער נאך יו"ט וועט זיך אי"ה מאכן מער צייט אויך פאר די אנדערע דרעפטס, ובתוכם אויך דעם וויכטיגן ארטיקל אויף ספר התניא, כמובן.
האלט ביטע אן אייער פלייס, וסוף הכבוד לבוא! — צמא לדעתשמועס • י"ח ניסן ה'תשפ"ג 23:56, 9 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:רבי יצחק טווערסקי

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

-- האט'ס אמונה (שמועס) 10:28, 16 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:דער איד

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: שווערמער

יישר כח פאר אייער שווערע ארבעט!

-- תנא קמא (שמועס) 08:03, 21 אפריל 2023 (IDT) תנא קמא (שמועס) 08:03, 21 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:שלשת ימי הגבלה

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

בס"ד

-- האט'ס אמונה (שמועס) 12:05, 28 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:מודה אני

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא, ביטע אריבערפירן דרעפט:מודה אני צום הויפט געביט. א דאנק —תנא קמא 📖 💬 14:54, 30 אפריל 2023 (IDT)

דרעפט:רבי משה חיים אפרים פון סדילקאוו

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא, ביטע אריבערפירן דרעפט:רבי משה חיים אפרים פון סדילקאוו צום הויפט געביט. א דאנק האט'ס אמונה (שמועס) 18:12, 1 מאי 2023 (IDT)

דרעפט:רבי יעקב קאפל חסיד

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא, ביטע אריבערפירן דרעפט:רבי יעקב קאפל חסיד צום הויפט געביט. א דאנק גיברס (שמועס) 07:35, 4 מאי 2023 (IDT)

באַניצער:שווערמער/ארטיקלען/בית אחאב

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא, ביטע אריבערפירן באַניצער:שווערמער/ארטיקלען/בית אחאב צום הויפט געביט. א דאנק שווערמער (שמועס) 18:31, 5 מאי 2023 (IDT)

דרעפט:רבי מרדכי טווערסקי

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא, ביטע אריבערפירן דרעפט:רבי מרדכי טווערסקי צום הויפט געביט. א דאנק האט'ס אמונה (שמועס) 13:29, 7 מאי 2023 (IDT)

דרעפט:מ"ח קניני תורה

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא, ביטע אריבערפירן דרעפט:מ"ח קניני תורה צום הויפט געביט. א דאנק האט'ס אמונה (שמועס) 12:11, 12 מאי 2023 (IDT)

דרעפט:רבי זאב וואלף פון זיטאמיר

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא, ביטע אריבערפירן דרעפט:רבי זאב וואלף פון זיטאמיר צום הויפט געביט. א דאנק האט'ס אמונה (שמועס) 09:24, 16 מאי 2023 (IDT)

באַניצער:עברי אנכי/ווארשע פאקט

באהאנדלונג סטאטוס: אויסגעפירט אויסגעפירט
באהאנדלער: צמא לדעת

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא, ביטע אריבערפירן באַניצער:עברי אנכי/ווארשע פאקט צום הויפט געביט. א דאנק עברי אנכי (שמועס) 09:37, 19 מאי 2023 (IDT)

באַניצער:האט'ס אמונה/גרשון

באהאנדלונג סטאטוס: אויסגעפירט אויסגעפירט
באהאנדלער: צמא לדעת

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא, ביטע אריבערפירן באַניצער:האט'ס אמונה/גרשון צום הויפט געביט. א דאנק האט'ס אמונה (שמועס) 22:15, 22 מאי 2023 (IDT)

די וואכעדיגער סדרה האט'ס אמונה (שמועס) 22:15, 22 מאי 2023 (IDT)

באַניצער:האט'ס אמונה/רבי מאיר יוסף רובין

באהאנדלונג סטאטוס: אויסגעפירט אויסגעפירט
באהאנדלער: צמא לדעת

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא, ביטע אריבערפירן באַניצער:האט'ס אמונה/רבי מאיר יוסף רובין צום הויפט געביט. א דאנק האט'ס אמונה (שמועס) 18:00, 30 מאי 2023 (IDT) יא"צ ט"ו סיון

דרעפט:בן בג בג

באהאנדלונג סטאטוס: טופל

אקטיווע מכלולאים‏, ביטע אריבערפירן דרעפט:בן בג בג צום הויפט געביט. א דאנקת לדעתי גרייט, אבער איך האב שוין מורא צו מאכן אייגענע באשלוסן.. --שווערמער (שמועס) 04:43, 15 יוני 2023 (IDT)

דרעפט:בן הא הא

באהאנדלונג סטאטוס: אויסגעפירט אויסגעפירט
באהאנדלער: צמא לדעת

אקטיווע מכלולאים‏, ביטע אריבערפירן דרעפט:בן הא הא צום הויפט געביט. א דאנק שווערמער (שמועס) 04:56, 15 יוני 2023 (IDT)

דרעפט:רבי בצלאל יאיר דאנציגער

באהאנדלונג סטאטוס: אויסגעפירט אויסגעפירט
באהאנדלער: צמא לדעת

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא, ביטע אריבערפירן דרעפט:רבי בצלאל יאיר דאנציגער צום הויפט געביט. א דאנק ישראל הכהן (שמועס) 16:53, 26 יוני 2023 (IDT)