המכלול:אריבערפירן דרעפטס/ערשטער קווארטל 2023 ארכיוו

From המכלול
Jump to navigation Jump to search

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


רבי מרדכי דוד אונגער

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא תודה רבה! תנא קמא (שמועס) 09:49, 30 יאַנואַר 2023 (IST)

בטיפול נייטראלערשמועס • ט"ו שבט ה'תשפ"ג 04:37 (IDT)
אויסגעפירט אויסגעפירט -נייטראלערשמועס • י"ט שבט ה'תשפ"ג 06:49 (IDT)

דרעפט:פרשת תרומה

ביטע אריבערגיין און אריבערפירן האט'ס אמונה (שמועס) 20:03, 8 פעברואר 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט -נייטראלערשמועס • י"ט שבט ה'תשפ"ג 10:13 (IDT)

דרעפט:משלוח מנות

ביטע'ניו! האט'ס אמונה (שמועס) 20:05, 8 פעברואר 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט -נייטראלערשמועס • י"ט שבט ה'תשפ"ג 06:49 (IDT)

דרעפט:פרשת תצוה

מנטרים ביטע'ניו האט'ס אמונה (שמועס) 17:38, 15 פעברואר 2023 (IST)

דרעפט:עוויאן קאנפערענץ

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא ביטע איבערקוקן --עברי אנכי (שמועס) 10:10, 19 פעברואר 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. נייטראלערשמועס • כ"ט שבט ה'תשפ"ג 06:55 (IDT)

דרעפט:רבי יצחק פון דראהאביטש

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא ביטע'ניו האט'ס אמונה (שמועס) 18:29, 13 מערץ 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • כ"א אדר ה'תשפ"ג 11:00, 14 מערץ 2023 (IST)

דרעפט:דיינו

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא האט'ס אמונה (שמועס) 20:25, 13 מערץ 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • ו' ניסן ה'תשפ"ג 17:49, 28 מערץ 2023 (IDT)

דרעפט:קרבנות הנשיאים

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא האט'ס אמונה (שמועס) 23:01, 14 מערץ 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • כ"ד אדר ה'תשפ"ג 11:46, 17 מערץ 2023 (IST)

דרעפט:רבי זאב וואלף פון זבאריזש

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא באמערקונג, זיין פילן נאמען איז געווען בנימין זאב וואלף האט'ס אמונה (שמועס) 18:37, 15 מערץ 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד, מיט א ווייטערפיר פון זיין פילן נאמען. — צמא לדעתשמועס • א' ניסן ה'תשפ"ג 02:19, 23 מערץ 2023 (IST)


דרעפט:נחשון בן עמינדב

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא בס"ד! האט'ס אמונה (שמועס) 22:32, 19 מערץ 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד — צמא לדעתשמועס • כ"ז אדר ה'תשפ"ג 22:07, 20 מערץ 2023 (IST)

באַניצער:האט'ס אמונה/נתנאל בן צוער

אקטיווע מכלולאים‏ און מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא האט'ס אמונה (שמועס) 17:32, 20 מערץ 2023 (IST) אויסגעפירט אויסגעפירט 23:11, 21 מערץ 2023 (IST)

באַניצער:האט'ס אמונה/אליאב בן חילון

אקטיווע מכלולאים‏ און מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא האט'ס אמונה (שמועס) 23:11, 21 מערץ 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • כ"ט אדר ה'תשפ"ג 19:49, 22 מערץ 2023 (IST)

דרעפט:דרך מצותיך

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא איך מיין אז עס איז גרייט [און איך וויל שוין הערות פונעם צבור אינדרויסן] נאר איך ~ שיחה ~ כ"ט אדר ה'תשפ"ג ~ 21:17, 22 מערץ 2023 (IST)

געוואלדיג! אין די קומענדיגע טעג וועט מען עס בעז"ה איבערגיין און אריבערפירן. — צמא לדעתשמועס • כ"ט אדר ה'תשפ"ג 21:47, 22 מערץ 2023 (IST)
ישר כח -וואס שנעלער נאר איך ~ שמועס ~ כ"ט אדר ה'תשפ"ג ~ 21:50, 22 מערץ 2023 (IST)
אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • ה' ניסן ה'תשפ"ג 20:11, 27 מערץ 2023 (IDT)

באַניצער:האט'ס אמונה/אליצור בן שדיאור

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא האט'ס אמונה (שמועס) 12:35, 23 מערץ 2023 (IST)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד 10:52, 26 מערץ 2023 (IDT)

באַניצער:האט'ס אמונה/שלומיאל בן צורישדי

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא ביטע'ניו... האט'ס אמונה (שמועס) 23:53, 25 מערץ 2023 (IDT)

אויסגעפירט אויסגעפירט 23:24, 26 מערץ 2023 (IDT)

באַניצער:האט'ס אמונה/אליסף בן דעואל

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא האט'ס אמונה (שמועס) 12:13, 26 מערץ 2023 (IDT)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • ה' ניסן ה'תשפ"ג 20:10, 27 מערץ 2023 (IDT)

דרעפט:אלישמע בן עמיהוד

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא ביטע... האט'ס אמונה (שמועס) 23:23, 26 מערץ 2023 (IDT)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • ז' ניסן ה'תשפ"ג 00:15, 29 מערץ 2023 (IDT)

באַניצער:האט'ס אמונה/גמליאל בן פדהצור

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא האט'ס אמונה (שמועס) 11:53, 27 מערץ 2023 (IDT)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • ז' ניסן ה'תשפ"ג 21:39, 29 מערץ 2023 (IDT)

באַניצער:האט'ס אמונה/אבידן בן גדעוני

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא האט'ס אמונה (שמועס) 12:17, 27 מערץ 2023 (IDT)

אויסגעפירט אויסגעפירט בס"ד. — צמא לדעתשמועס • ח' ניסן ה'תשפ"ג 19:28, 30 מערץ 2023 (IDT)

דרעפט:ביטול חמץ

מנטריםבאַניצער:נייטראלערבאַניצער:צמא לדעתבאַניצער:תנא קמא

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: צמא לדעת

-- עברי אנכי (שמועס) 22:06, 31 מערץ 2023 (IDT)