יארן ב'ש' - ב'שצ"ט

From המכלול
(Redirected from ב'שס"ח)
Jump to navigation Jump to search

יארן ב'ש' (2300) - ב'שצ"ט (2399) האבן זיך אנגעהויבן, לויט די אנגענומענע כראנאלאגיע וואס איז באזירט אויף סדר עולם רבה, 3484 יאר צוריק און האבן זיך געענדיגט 3385 יאר צוריק.

די יארן ווערן דא גערעכנט לויטן ציילונג באניצט אין סדר הדורות און אין אנדערע ספרים אויף אידישע כראנאלאגיע, וועלכע הייבן אן פון טאג ווען אדם הראשון איז באשאפן געווארן, אין צווייטן יאר לבריאת העולם (דער ערשטער יאר לבריאת העולם, גערופן "שנת תוהו", האט אנטהאלטן בלויז פינף טעג). לויט די רעכענונג וואס איז היינט אנגענומען (אין וועלכע דער יעצטיגער יאר איז ה'תשפ"ד), וואס הייבט זיך אן פון ערשטן טאג צום בריאת העולם, דארף מען צולייגן איין יאר צום חשבון.

ביי טייל פון די יארן דארף מען מעגליך צולייגן נאך איין צום חשבון, געוואנדן אויב די יארן אין די תורה רעכענען זיך ווען זיי הייבן זיך אן אדער ווען זיי זענען געענדיגט[1].


געשעענישן

געבוירן

נפטר געווארן

פיל-יעריגער לוח

►► ב'ש' - ב'שצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
ב'ש'
(2300)
ב'ש"א
(2301)
ב'ש"ב
(2302)
ב'ש"ג
(2303)
ב'ש"ד
(2304)
ב'ש"ה
(2305)
ב'ש"ו
(2306)
ב'ש"ז
(2307)
ב'ש"ח
(2308)
ב'ש"ט
(2309)
ב'ש"י
(2310)
ב'שי"א
(2311)
ב'שי"ב
(2312)
ב'שי"ג
(2313)
ב'שי"ד
(2314)
ב'שט"ו
(2315)
ב'שט"ז
(2316)
ב'שי"ז
(2317)
ב'שי"ח
(2318)
ב'שי"ט
(2319)
ב'ש"כ
(2320)
ב'שכ"א
(2321)
ב'שכ"ב
(2322)
ב'שכ"ג
(2323)
ב'שכ"ד
(2324)
ב'שכ"ה
(2325)
ב'שכ"ו
(2326)
ב'שכ"ז
(2327)
ב'שכ"ח
(2328)
ב'שכ"ט
(2329)
ב'ש"ל
(2330)
ב'של"א
(2331)
ב'של"ב
(2332)
ב'של"ג
(2333)
ב'של"ד
(2334)
ב'של"ה
(2335)
ב'של"ו
(2336)
ב'של"ז
(2337)
ב'של"ח
(2338)
ב'של"ט
(2339)
ב'ש"מ
(2340)
ב'שמ"א
(2341)
ב'שמ"ב
(2342)
ב'שמ"ג
(2343)
ב'שמ"ד
(2344)
ב'שמ"ה
(2345)
ב'שמ"ו
(2346)
ב'שמ"ז
(2347)
ב'שמ"ח
(2348)
ב'שמ"ט
(2349)
ב'ש"נ
(2350)
ב'שנ"א
(2351)
ב'שנ"ב
(2352)
ב'שנ"ג
(2353)
ב'שנ"ד
(2354)
ב'שנ"ה
(2355)
ב'שנ"ו
(2356)
ב'שנ"ז
(2357)
ב'שנ"ח
(2358)
ב'שנ"ט
(2359)
ב'ש"ס
(2360)
ב'שס"א
(2361)
ב'שס"ב
(2362)
ב'שס"ג
(2363)
ב'שס"ד
(2364)
ב'שס"ה
(2365)
ב'שס"ו
(2366)
ב'שס"ז
(2367)
ב'שס"ח
(2368)
ב'שס"ט
(2369)
ב'ש"ע
(2370)
ב'שע"א
(2371)
ב'שע"ב
(2372)
ב'שע"ג
(2373)
ב'שע"ד
(2374)
ב'שע"ה
(2375)
ב'שע"ו
(2376)
ב'שע"ז
(2377)
ב'שע"ח
(2378)
ב'שע"ט
(2379)
ב'ש"פ
(2380)
ב'שפ"א
(2381)
ב'שפ"ב
(2382)
ב'שפ"ג
(2383)
ב'שפ"ד
(2384)
ב'שפ"ה
(2385)
ב'שפ"ו
(2386)
ב'שפ"ז
(2387)
ב'שפ"ח
(2388)
ב'שפ"ט
(2389)
ב'ש"צ
(2390)
ב'שצ"א
(2391)
ב'שצ"ב
(2392)
ב'שצ"ג
(2393)
ב'שצ"ד
(2394)
ב'שצ"ה
(2395)
ב'שצ"ו
(2396)
ב'שצ"ז
(2397)
ב'שצ"ח
(2398)
ב'שצ"ט
(2399)
א יאר אין אידישן לוח בעפאר ד'קי"ט * אן עיבור יאר פשוטע יאר יוליאנישער יאר = אנהייב מחזור פון 28
יארן פון ברכת החמה
= שמיטה יאר
אנגעהויבן פון ג'ת"נ

* א באשטימטע סדר צו רעכענען עיבור יארן איז איינגעפירט געווארן אין יאר ד'קי"ט דורך הלל נשיאה, בעפאר דעם איז דער עיבור באשטימט געווארן דורך בית דין אנהייב יאר .


צו ליינען מער

נאטיצן

  1. דער חשבון פון די יארן ווען די שבטים זענען נפטר געווארן איז באזירט אויף סדר הדורות, שנת ב'קצ"ג-ב'קצ"ח, און לויט די דאטומען דערמאנט אין די יארן פון זייער געבורט; זעט דארט די פארשידענע מקורות דערוועגן.

רעפערענצן

  1. איבער דעם ספק, זעט: רבי אברהם ישעיהו קארעליץ, חזון איש, אורח חיים, סימן ק"מ, ס"ק ג'.
  2. סדר עולם פרק ג'. לויט די גירסא אין ילקוט שמעוני, שיר השירים, רמז תתקפ"ו , איז זי געבוירן דעם קומענדיגן יאר.
  3. סדר הדורות, בדעת רשב"ץ און ראב"ע