הויפט בלאט

From המכלול
(Redirected from הויפט זייט)
Jump to navigation Jump to search
CanaleteConstrução.png

אונטער קאנסטרוקציע
ברוכים הבאים בשם ה' צו המכלול!
ברוכים הבאים בשם ה' צו המכלול!
אַ פּראָיעקט צו שאפן אַ אידישע ענציקלאָפּעדיע מיט אויסגעהאלטענע אינהאלט, וואס ווערט געשריבן דורך יעדן.
251 ארטיקלען זענען געשריבן געווארן אין המכלול.
אנדערע ארטיקלען זענען געברענגט געווארן פונדרויסן און ווערן צוגעפאסט, צוזאמען 13,723 ארטיקלען.
אַ פּראָיעקט צו שאפן אַ אידישע ענציקלאָפּעדיע מיט אויסגעהאלטענע אינהאלט, וואס ווערט געשריבן דורך יעדן.
251 ארטיקלען זענען געשריבן געווארן אין המכלול.
אנדערע ארטיקלען זענען געברענגט געווארן פונדרויסן און ווערן צוגעפאסט, צוזאמען 13,723 ארטיקלען.
פּראָגרעס סטאַטוס פון המכלול פראיעקטן

251 המכלול ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 1,000
25.1% ארטיקלען געשריבן
10 געקליבענע, וויכטיגע ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 100
10% אבן הפינה ארטיקלען געשריבן
251 המכלול ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 1,000
25.1% ארטיקלען געשריבן
10 געקליבענע, וויכטיגע ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 100
10% אבן הפינה ארטיקלען געשריבן

נייע ארטיקלען געשריבן אין המכלול נייע ארטיקלען

Font Awesome 5 regular edit.svg איבערגעשריבענע ארטיקלען

אין די נייעס  אין די נייעס...

Earthquake impact in Tizi N'Test 16.jpg

ביישטייערער פּונקטן היינטיגע פלייסיגסטע רעדאגירער

Last day (Top 10)

ארטיקלען אין די וואך'ס פרשה ארטיקלען אין די פרשה - שבת סוכות

היינט אינעם לוח היינט אינעם לוח

אשר פריינד.jpg

Candle - The Noun Project.svg יארצייטן

  • ה'תשס"ד – רבי אשר פריינד (אין בילד), א צדיק פון ירושלים, גרינדער פון די "יד עזרה" ארגאניזאציע

אין ציווילן קאלענדאר אין ציווילן קאלענדאר

ניו זילאנד פאן

OOjs UI icon articleNew-ltr.svg נייע ארטיקלען

Font Awesome 5 regular edit.svg איבערגעשריבענע ארטיקלען

ארטיקלען אין די וואך'ס פרשה ארטיקלען אין די פרשה - שבת סוכות

Calendar icon 2.svg היינט אינעם לוח

אשר פריינד.jpg

Candle - The Noun Project.svg יארצייטן

  • ה'תשס"ד – רבי אשר פריינד (אין בילד), א צדיק פון ירושלים, גרינדער פון די "יד עזרה" ארגאניזאציע

אין ציווילן קאלענדאר אין ציווילן קאלענדאר

ניו זילאנד פאן

PICOL icon News.svg אין די נייעס...


Earthquake impact in Tizi N'Test 16.jpg

ביישטייערער פּונקטן היינטיגע פלייסיגסטע רעדאגירער

Last day (Top 10)