יארן א'ת"ק - א'תקצ"ט

From המכלול
(Redirected from א'תקנ"ז)
Jump to navigation Jump to search

יארן א'ת"ק (1500) - א'תקצ"ט (1599) האבן זיך אנגעהויבן, לויט די אנגענומענע כראנאלאגיע וואס איז באזירט אויף סדר עולם רבה, 4284 יאר צוריק און האבן זיך געענדיגט 4185 יאר צוריק.

די יארן ווערן דא גערעכנט לויטן ציילונג באניצט אין סדר הדורות און אין אנדערע ספרים אויף אידישע כראנאלאגיע, וועלכע הייבן אן פון טאג ווען אדם הראשון איז באשאפן געווארן, אין צווייטן יאר לבריאת העולם (דער ערשטער יאר לבריאת העולם, גערופן "שנת תוהו", האט אנטהאלטן בלויז פינף טעג). לויט די רעכענונג וואס איז היינט אנגענומען (אין וועלכע דער יעצטיגער יאר איז ה'תשפ"ד), וואס הייבט זיך אן פון ערשטן טאג צום בריאת העולם, דארף מען צולייגן איין יאר צום חשבון.

ביי טייל פון די יארן דארף מען מעגליך צולייגן נאך איין צום חשבון, געוואנדן אויב די יארן אין די תורה רעכענען זיך ווען זיי הייבן זיך אן אדער ווען זיי זענען געענדיגט[1].


געשעענישן

  • א'תקל"ו, י' חשון – עס ווערט באשטימט די גזירה פון דער מבול, וואס וועט פארקומען 120 יאר שפעטער[2]; נח הייבט אן בויען די תיבה[3]

געבוירן

  • א'תקנ"ויפת דער זון פון נח[4]
  • א'תקנ"זחם דער זון פון נח[4]
  • א'תקנ"חשם דער זון פון נח[4]

נפטר געווארן

פיל-יעריגער לוח

►► א'ת"ק - א'תקצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
א'ת"ק
(1500)
א'תק"א
(1501)
א'תק"ב
(1502)
א'תק"ג
(1503)
א'תק"ד
(1504)
א'תק"ה
(1505)
א'תק"ו
(1506)
א'תק"ז
(1507)
א'תק"ח
(1508)
א'תק"ט
(1509)
א'תק"י
(1510)
א'תקי"א
(1511)
א'תקי"ב
(1512)
א'תקי"ג
(1513)
א'תקי"ד
(1514)
א'תקט"ו
(1515)
א'תקט"ז
(1516)
א'תקי"ז
(1517)
א'תקי"ח
(1518)
א'תקי"ט
(1519)
א'תק"כ
(1520)
א'תקכ"א
(1521)
א'תקכ"ב
(1522)
א'תקכ"ג
(1523)
א'תקכ"ד
(1524)
א'תקכ"ה
(1525)
א'תקכ"ו
(1526)
א'תקכ"ז
(1527)
א'תקכ"ח
(1528)
א'תקכ"ט
(1529)
א'תק"ל
(1530)
א'תקל"א
(1531)
א'תקל"ב
(1532)
א'תקל"ג
(1533)
א'תקל"ד
(1534)
א'תקל"ה
(1535)
א'תקל"ו
(1536)
א'תקל"ז
(1537)
א'תקל"ח
(1538)
א'תקל"ט
(1539)
א'תק"מ
(1540)
א'תקמ"א
(1541)
א'תקמ"ב
(1542)
א'תקמ"ג
(1543)
א'תקמ"ד
(1544)
א'תקמ"ה
(1545)
א'תקמ"ו
(1546)
א'תקמ"ז
(1547)
א'תקמ"ח
(1548)
א'תקמ"ט
(1549)
א'תק"נ
(1550)
א'תקנ"א
(1551)
א'תקנ"ב
(1552)
א'תקנ"ג
(1553)
א'תקנ"ד
(1554)
א'תקנ"ה
(1555)
א'תקנ"ו
(1556)
א'תקנ"ז
(1557)
א'תקנ"ח
(1558)
א'תקנ"ט
(1559)
א'תק"ס
(1560)
א'תקס"א
(1561)
א'תקס"ב
(1562)
א'תקס"ג
(1563)
א'תקס"ד
(1564)
א'תקס"ה
(1565)
א'תקס"ו
(1566)
א'תקס"ז
(1567)
א'תקס"ח
(1568)
א'תקס"ט
(1569)
א'תק"ע
(1570)
א'תקע"א
(1571)
א'תקע"ב
(1572)
א'תקע"ג
(1573)
א'תקע"ד
(1574)
א'תקע"ה
(1575)
א'תקע"ו
(1576)
א'תקע"ז
(1577)
א'תקע"ח
(1578)
א'תקע"ט
(1579)
א'תק"פ
(1580)
א'תקפ"א
(1581)
א'תקפ"ב
(1582)
א'תקפ"ג
(1583)
א'תקפ"ד
(1584)
א'תקפ"ה
(1585)
א'תקפ"ו
(1586)
א'תקפ"ז
(1587)
א'תקפ"ח
(1588)
א'תקפ"ט
(1589)
א'תק"צ
(1590)
א'תקצ"א
(1591)
א'תקצ"ב
(1592)
א'תקצ"ג
(1593)
א'תקצ"ד
(1594)
א'תקצ"ה
(1595)
א'תקצ"ו
(1596)
א'תקצ"ז
(1597)
א'תקצ"ח
(1598)
א'תקצ"ט
(1599)
א יאר אין אידישן לוח בעפאר ד'קי"ט * אן עיבור יאר פשוטע יאר יוליאנישער יאר = אנהייב מחזור פון 28
יארן פון ברכת החמה
= שמיטה יאר
אנגעהויבן פון ג'ת"נ

* א באשטימטע סדר צו רעכענען עיבור יארן איז איינגעפירט געווארן אין יאר ד'קי"ט דורך הלל נשיאה, בעפאר דעם איז דער עיבור באשטימט געווארן דורך בית דין אנהייב יאר .


צו ליינען מער

רעפערענצן

  1. איבער דעם ספק, זעט: רבי אברהם ישעיהו קארעליץ, חזון איש, אורח חיים, סימן ק"מ, ס"ק ג'.
  2. רש"י, בראשית ו, ג
  3. רש"י, בראשית ו, יד. לויט אן אנדערע שיטה האט נח אנגעהויבן בויען די תיבה אין די לעצטע פינף יאר איידער דער מבול (ספר הישר, געברענגט אין סדר הדורות שנת אלף תרנ"ו).
  4. 4.0 4.1 4.2 רש"י, עבודה זרה ט, א, ד"ה הכי גרסינן. לויט אנדערע דעות איז דער סדר פון זייער עלטער געווען יפת שם און חם (רמב"ן, בראשית ו, י); אדער שם חם און יפת (רד"ק, בראשית ה, לב).