המכלול:שרייבן פראיעקט/ליסטע טבת תשפ"ג (ביישפיל)

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פאלגנד איז א געקליבענע ליסטע פון ארטיקלען אויף וועלכע מיר ווילן זיך פארלייגן דעם חודש הבעל"ט, צוליב זייער חשיבות, באנוץ, אדער ווייל זיי זענען יעצט אקטועל. אויב איר ווילט נעמען אויף זיך אן ארטיקל, צייכנט עס אן דערביי און שרייבט אייך אונטער.