המכלול:מוסטער

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עריכת ערכים

א מוסטער (אין ענגליש: Template; אין העברעאיש: תבנית) איז א וויקי שפראך מעטאד וואס ערמעגליכט צו צייגן איין בלאט אין א צווייטן בלאט, אן דארפן קאפירן פון אנדערע בלעטער. א מוסטער איז א בלאט געשריבן אין (וויקי סינטאקס), וואס מען קען "אריינפלעכטן" אין יעדן בלאט אין המכלול, און ווערט פארגעשטעלט אין עכטע צייט. זיך באניצן מיט א מוסטער צענטראליזירט טעקסט אין איין פלאץ, פארמיידט דאפלטן, פארגרינגערט אויסצופירן אפדעיטס און רעדאגירונגען אויף פילע בלעטער אויפאמאל און היט אויף איינהייטליכקייט אין די המכלול בלעטער.

די באניץ פון דעם מעטאד איז ענליך צו שאפן א לינק, אבער אנשטאט לייגן צוויי פּאָר געקעסטלטע קלאמערן (brackets) ביידע זייטן פונעם ווארט ([[ און ]]) באניצט מען זיך מיט צוויי פּאָר געקרייזלטע קלאמערן (curly brackets) ({{ און }}). מען קען גראדע קאפירן מיט דעם מעטאד די אינהאלט פון סיי וועלכע בלאט אין יעדע געביט, אבער געווענליך וועט מען קאפירן פון די "מוסטער" געביט, וואס איז געווידמעט ספעציעל פאר דעם. די פאלגענדע אנווייזונגען זענען באזירט אויפ'ן באניץ מיט דעם געביט. לגבי זיך באניצן מיט דעם מעטאד פאר אנדערע סארט בלעטער זעט שפעטער.

שאפן א פרישע מוסטער

פאסט אויף: אויף צו שאפן א פרישע מוסטער אין מכלול אדער מאכן אן ערנסטע טויש ביי אן עקזיסטירנדע מוסטער דינט דער המכלול:מוסטער/דיסקוסיע זאל. איידער'ן עפענען א דיסקוסיע, איז כדאי זיך צו באראָטן איבערן מעגליכקייט אז אזא מוסטער עקזיסטירט שוין אדער די געברויך פאר א נייע אין המכלול:הילף טישל.

טעכנישע ערקלערונג

שאפן א מוסטער
א מוסטער איז איינס פון די סארטן בלעטער פארהאן אין מכלול: צו שאפן א פרישע מוסטער, שאפט מען א פרישע בלאט און דערין לייגט מען אריין די אינהאלט פונעם מוסטער (זעט אנווייזונגען אין לינק). מוסטערן געהערן אין די "מוסטער:" געביט, ד.ה. אז מען דארף שרייבן אינעם זוך קעסטל "מוסטער:נאמען פון נייע מוסטער" און טון די איבריגע שטאפלען ווי עס שטייט אין לינק.
אריינשטעלן מוסטער אין ארטיקל
אין יעדע בלאט וואו איר ווילט אריינפלייגן די (אינהאלט פונעם) מוסטער, שרייבט די טעקסט {{נאמען פון מוסטער}} וואו עס זאל ווערן אריינגעפלאכטן. די אינהאלט וואס איר האט אריינגעלייגט אין די מוסטער וועט ארויפקומען ביי "זעט אויסקוק" אדער נאכ'ן פובליצירן דעם בלאט.

ביישפיל: אויב וויל מען זיך באניצן מיט א מוסטער "ניי" – גייט מען צו יעדעס פלאץ מען וויל האבן דעם מוסטער, און מען שרייבט די טעקסט: {{ניי}}

וויבאלד אזא מוסטער עקזיסטירט נישט, וועט איר באקומען די פאלגענדע רעזולטאט:

מוסטער:ניי

דרוקן דעם לינק וועט עפענען א רעדאגירן בלאט צו שאפן א מוסטער מיט'ן נאמען "ניי".

ריכטליניעס ביים בויען מוסטערן

 • צו שאפן א פרישע מוסטער אין מכלול אדער צו מאכן אן ערנסטע טויש אין אן עקזיסטירנדע דינט דער "המכלול:מוסטער/דיסקוסיע זאל" בלאט.
 • איידער'ן עפענען א דיסקוסיע, איז רעקאמענדירט זיך צו צו באראָטן איבערן עקזיסטענץ פון אזא מוסטער אדער א געברויך פאר א פרישע מוסטער אין "המכלול:דיסקוסיע זאל".
 • אין פּרינציפּ, וועלן נאוויגאציע מוסטערן ארויסגעלייגט ווערן צום בלעטער געביט נאר אויב דאס פארגרינגערט טאקע נאוויגעציע, דערפאר וועט א מוסטער וואס האט ווייניגער פון 5 עקזיסטירנדע ארטיקלען (בלויע) נישט ווערן ארויסגעלייגט.
 • פאר פאראמעטערס וואס ווערן אפט באניצט אין אסאך מוסטערן איז איינגעפירט זיך צו באניצן מיט די זעלבע נעמען צו פארגרינגערן פאר רעדאגירער און ערמעגליכן איינהייטליכע באניץ. צום ביישפיל:
  • Pictogram voting keep.svg בילד, קעפל Pictogram voting delete.svg פאטאגראף, סקרינשׁאַט, זע בילד, קעפל, בילד קעפל, בילד באשרייבונג
  • Pictogram voting keep.svg סימבאָל, סימבאָל קעפל Pictogram voting delete.svg לאגא, א סימבאָל, בילד, קעפל, לאגא באשרייבונג
  • Pictogram voting keep.svg מאפע, מאפע קעפל Pictogram voting delete.svg פאטאגראף, בילד, קעפל, מאפע קעפל, מאפע באשרייבונג
 • רעקאמענדאציעס וויאזוי צו אריינפלעכטן אינפארמאציע פון וויקידאטא - איבערהויפט ערמעגליכט דאס צו איבערשרייבן לאקאל שטיקלעך גענומען פון וויקידאטא.
 • אין נאוויגאציע מוסטערן וואס מען פלעכט געווענליך אריין אינטן פון בלאט, איז איינגעפירט זיך צו באניצן מיט מוסטער:נאוויגאציע אדער מוסטער:ניווט קבוצות וואס ברענגט איינהייטליכקייט ביי די אויסזען פון נאוויגאציע מוסטערן, און א צייגנדע ראַם וואס מאכט א קלארע אונטערשייד צווישן די מוסטער און די אינהאלט פון בלאט.

נאכ'ן שאפן דעם מוסטער

נאכ'ן שאפן דעם מוסטער, דארף מען עס דאקומענטירן ריכטיג, צו פארגרינגערן איר באניץ. פאר מער, זעט ווייטער.

די נייע מוסטער דארף ווערן ריכטיג קאטעגאריזירט אין די ריכטיגע קאטעגאריעס. מען דארף אויפפּאַסן אז א געוויסע קאטעגאריע זאל צוזאמשטעלן דעם מוסטער צווישן די מוסטערן קאטעגאריעס, און א צווייטע קאטעגאריע וועט צולייגן נאר די בלעטער וואס אנטהאלטן די מוסטער צו יענע קאטעגאריע (למשל, אויפהאלטונג בלעטער).

צו לערנען וויאזוי צו צולייגן א קאטעגאריע נאר צו בלעטער אין וועלכע די מוסטער איז אריינגעפלאכטן, דרוקט דעם לינק.

די פראצעדור אין קורצן

הערה – דאס זענען די רעקאמענדירטע שטאפלען זיך אומצוגיין. מען מוז נישט גיין אויף די פאָרגעשריבענע סדר, אבער כדי די מוסטער זאל ווערן ערלויבט דארף דאס ווערן אנגענומען אין די מוסטער זאַל.

 1. אויסשמועסן דעם געברויך - דיסקוסיע זאַל
 2. פאָרשלאַג אין המכלול:מוסטערן/דיסקוסיע זאַלפארלאנגט (קלארשטעלונג – מען מוז נישט האבן טעכנישע וויסנשאפט צו עפענען א דיסקוסיע. דער דיסקוסיע איז געמאכט צו לעזן א פראבלעם)
 3. שאפן א טעכנישע לעזונג (רעקאמענדירט ערשט אין א דרעפט אדער אונטער-בלאט)
 4. דאקומענטאציע פאר באניצער און אנדערע רעדאגירער
 5. צוגרייטן פאר ברייטע באניץ – צופאסן צום בדיקת הפרמטרים סיסטעם
 6. מאכן דעם מוסטער צוטריטלעך – צופאסן צום מוסטער וויזערד, צולייגן אין רעלעוואנטע בלעטער

פארשידענע וועגן צו צולייגן מוסטער צו א בלאט און לינקען דערצו

אזא לינק {{מוסטער נאמען}} וועט אריינפלעכטן די מוסטער אינהאלט אין בלאט, אין צייט וואס אזא לינק [[מוסטער:מוסטער נאמען]] וועט שאפן אן אינערליכע פארבינדונג, וואס וועט פירן צום מוסטער בלאט.

קאפירן די קאוד פון מוסטער

צולייגן א קעפל ס: פאר'ן מוסטער נאמען (אדער בלאט נאמען, ווען ארומגענומען מיט געקרייזעלטע קלאמערן) וועט קאפירן דעם פולן בלאט קאוד, איינמאליג און ווערט נישט אפדעיטעד, און ביים איבערקוקן די היסטאריע וועט נישט זיין א וועג צו וויסן אז דאס איז געטון געווארן דורך ניצן א מוסטער. צום ביישפיל, אויב וועלן מיר לייגן דעם מוסטער {{@}}, וועט צולייגן א ס: אזוי:

{{ס:@}}

רעזולטירן אין...:

-at-

און די קאוד בשעת'ן רעדאגירן, וועט אויסזען אזוי:

[[טעקע:@@@.svg| -at- |link=|13px]]

צו אילוסטרירן דעם געדאנק, קענט איר גיין צום זאמדקאסטן, און צולייגן דארט דעם מוסטער {{@}}, און דאן אפהיטן דעם בלאט. די מוסטער לייגט צו א קליינע בילד מיט די אדרעס-צייכן "@". אויב וועלן מיר צוריקגיין רעדאגירן דעם זאמדקאסטן, וועלן מיר טרעפן די טעקסט וואס מיר האבן צוגעלייגט (ד.ה., די מוסטער נאמען) אומגעענדערט. יעצט לאמיר צולייגן א ס: נאך די קלאמערן פאר'ן מוסטער נאמען (און אונזער פאל, "@") און מיר וועלן ווידער אפהיטן דעם בלאט. די בלאט צייגט נאך די זעלבע, אבער אויב גייען מיר יעצט אריין רעדאגירן דעם בלאט, וועלן מיר זען אנדערע טעקסט, און די טעקסט וועט זיין די עצם טעקסט וואס שאפט דעם בילד – די קאוד פון די מוסטער בלאט {{@}}.

דאס קומט צוניץ אין פעלער וואס די טעקסט דארף זיך נישט אפדעיטן, און די גאנצע מטרה איז צו שפּאָרן די "קאפי-פעיסט". ברייטע באניץ מיט'ן ס: דארט וואו עס פעלט זיך נישט אויס קיין אפדעיטס פארגרינגערט די לאסט אויף די המכלול סערווערס. פון די אנדערע זייט, די חסרון פון דעם מעגליכקייט איז אז עס איז סאך ווייניגער דינאמיש: אויב עפעס ווערט געטוישט אין די מוסטער, וועט זיך עס נישט אנזען (ווערן אפדעיטעד) אין די בלאט וואו דער מוסטער איז געווען געשריבן. עס איז נישט רעקאמענדירט זיך צו באניצן מיט דעם מעגליכקייט ביי נאוויגאציע מוסטערן אין ארטיקלען.

עס זענען פארהאן א קליינע צאָל מוסטערן וואו מען דארף נוצן דעם קאוד, ווי {{הבהרת חשיבות}} אדער {{ציר זמן}}, וואס וועלן נישט צייגן ריכטיג אן דעם קאוד.

די אריגינעלע ענגלישע נאמען פאר ס: איז subst:.

השוואה

להלן השוואה בין תבנית רגילה, ותבנית עם התחילית ס::

צורת הכתיבה תצוגה בגלישה מבט אל דף העריכה

{{אחרי התנגשות}}

הוספתי לאחר התנגשות עריכה

{{אחרי התנגשות}}

{{ס:אחרי התנגשות}}

הוספתי לאחר התנגשות עריכה

<span style="font-size: 75%">הוספתי לאחר התנגשות עריכה -</span>

ווייטערפירונג בלעטער

ביים שאפן א ווייטערפירונג בלאט פון איין מוסטער צום אנדערן, וועט המכלול זיך באציען צום מוסטער וואוהין דער ווייטערפיר צילט. צום ביישפיל, שרייבן די מוסטער {{עריכה}} אדער מוסטער {{לערוך}} וואס פירט צו "עריכה", וועלן ביידע האבן די זעלבע רעזולטאט.

רעפערירן צו א געווענליכע בלט ווי צו א מוסטער

מען קען זיך באציען צו יעדע בלאט ווי עס זאל ווען זיין א מוסטער, דורכ'ן אריינשטעלן די נאמען אין צוויי געקרייזעלטע קלאמערן און צולייגן ערשט : א (קאלאן) צום נאמען:

{{:נאמען פון בלאט}}

צום ביישפיל, אויב ווילט איר קאפירן דאס גאנצע אינהאלט פון ארטיקל "[[אידיש]" צו א געוויסע בלאט, שרייבט אין ציל בלאט די טעקסט:

{{:אידיש}}

פאסט אויף די קאלאן צייכן ( : ) צוגעלייגט פאר'ן בלאט נאמען ("אידיש", אין דעם פאל). אויב דער "אידיש" ארטיקל וועט ווערן געענדערט, וועט דער טויש ווערן רעפלעקטירט (געאפדעיט) אטאמאטיש אויך אין ציל בלאט, אן טוישן סיי וואס.

מען קען אויך אריינפלעכטן די אינהאלט פון אנדערע בלעטער, וואס געפינען זיך נישט אין הויפט געביט (הויפט געביט). צום ביישפיל, צו אריינפלעכטן די אינהאלט פון הילף טישל צו אן אנדערע בלאט, שרייבט מען די פאלגענדע טעקסט:

{{המכלול:הילף טישל}}

פאסט אויף, אז אין דעם פאל איז נישט צוגעלייגט געווארן די קאלאן פאר'ן ווארט "המכלול:". מען קען אויף דעם וועג אריינפלעכטן די טעקסט פון אנדערע געביטן, ווי "באניצער:", "קאטעגאריע:", "המכלול שמועס:" א.ד.ג..

אריינפלעכטן אונטער-בלאט בדף האב

עס איז דא א פארקורצערטע סינטעקס צו אריינפלעכטן א אונטער-בלאט בדף האב שלו. אנשטאט שרייבן די גאנצע בלאט נאמען, קען מען שרייבן נאר דעם אונטער-בלאט נאמען, נאך א / (לוכסן). ספעציעל ניצבאר פאר דאקומענטאציע און ביישפילן פון מוסטערן, וואס ווערן געשריבן אין אונטער-בלעטער.

ביישפיל: צו אריינפלעכטן אין בלאט "מוסטער:ניווט קבוצות" די אינהאלט פון אונטער-בלאט "מוסטער:ניווט קבוצות/הוראות שימוש", איז גענוג צו שרייבן:

{{/הוראות שימוש}}

אויך ווען מען שרייבט מוסטערן אויף דעם וועג, קען מען זיך באניצן מיט ס: און מיט פאראמעטערס.

מוסטערן וויזערד

צו פארגרינגערן דאס צולייגן (קאמפליצירטע) מוסטערן צו א בלאט קענט איר זיך באניצן מיט'ן "מוסטערן וויזערד"; ספעציעל אויב איז געווארן צוגעלייגט צום מוסטער דעזיגנירטע דאקומענטאציע און הילף פאר'ן וויזערד (זעט "מוסטערן וויזערד" ביים "מוסטער דאקומענטאציע"):

 • צו ניצן דעם וויזערד, ווען איר זענט אין רעדאגירן בלאט, דרוקט דעם קנעפל Vector toolbar template button.png וואס געפינט זיך אין געצייג בּאַר אויבן. דער וויזערד וועט זיך עפענען אין א פענסטער, וואס ערמעגליכט צו אריינפילן די נאמען פון מוסטער וואס איר ווילט - פון א ליסטע. נאכ'ן דרוקן אויף "OK", וועט איר גרייכן דעם וויזערד אליין.
 • מען קען אויך טון פארקערט, און אויספילן דעם גאנצן מוסטער, אריינגערעכענט אלע פאראמעטערס. די וויזערד וועט צוזאמנעמען אלע ווערדן וואס איר האט געשריבן, און אנפילן די ריכטיגע קעסטלעך און אייך ווייזן דעם וויזערד.

טרעפט מער אינפארמאציע און פארברייטערטע ארטיקל.

רעדאגירן מוסטערן

מען קען רעדאגירן אן עקזיסטירנדע מוסטער דורכ'ן גיין צום מוסטער בלאט און דרוקן אויף "רעדאגירט טעקסט" אויבן, ווי יעדע אפענע בלאט אין המכלול.

נאך א וועג צו רעדאגירן א מוסטער איז דורך רעדאגירן דעם בלאט וואס אנטהאלט דעם מוסטער: אונטער די רעדאגירן אפטיילונג (אונטער די "פובליצירן" און "זעט אויסקוק" קנעפלעך), וועט דרוקן אויפ'ן קעפל "מוסטערן באנוצט אויף דעם בלאט:" עפענען א ליסטע פון אלע מוסטערן וואס ערשיינען אויף דעם בלאט (אויך די וואס זענען נישט אריינגערעכנט אין שטייען נישט קלאר אין בלאט!; ד.ה., מוסטער וואס זענען געשריבן אינערהאלב די קאוד פון אנעדערע מוסטער וואס זענען געשריבן אין בלאט).

פאסט אויף: מען דארף נעמען און באטראכט אז טוישן א מוסטער וועט אפעקטירן אסאך בלעטער, און דערפאר דארף מען מאכן זיכער אויף 100% אז דער טויש וועט נישט שעדיגן די אויסקוק אדער אירע פונקציעס!

ספעציעלע צייכנס

עטליכע צייכנס דארף מען שרייבן אויף א ספעציעלע וועג כדי זיי זאלן געהעריג צייגן אין א מוסטער:

צייכן אופן פון שרייבן
:
&#58;
;
&#59;
*
&#42;
#
&#35;

דער צייכן | (קו ניצב) טיילט אפ צווישן פאראמעטערס אין א מוסטער (זע ווייטער). אויב וויל מען צולייגן אזא צייכן אין א מוסטער, דארף מען עס שרייבן מיט'ן קאוד {{!}}. ביישפיל: צו שרייבן אין א מוסטער די טעקסט "האולימפיאדה || מדליית זהב לספורטאי ישראלי", דארף מען שרייבן האולימפיאדה {{!}}{{!}} מדליית זהב לספורטאי ישראלי.

נאך א וועג איז זיך צו באניצן מיט די טעגס <nowiki>, אדער מיט'ן מוסטער מוסטער:ללא קוד ויקי.

אנשטעלן פאראמעטערס פאר מוסטער

מען קען שאפן איינפאכע מוסטערן, וואס אנטהאלטן פון פריער אנגעשטעלטע טעקסט אן די מעגליכקייט פאר באניצער צו טוישן די אינהאלט און פרעזענטאציע. א מער פארגעשריטענע מעגליכקייט איז צו שאפן א מוסטער מיט פאראמעטערס, פאר א מער אלגעמיינע באניץ, וואס מען קען ארומטוישן די אינהאלט און אויסשטעל אויף פארשידענע וועגן אויף יעדע בלאט וואו דער מוסטער איז אריינגעפלאכטן (מער פונקטליך – יעדע 'ערשיינונג' פונעם מוסטער, וויבאלד דער זעלבער מוסטער קען ווערן געשריבן און אויסגעשטעלט אנדערש עטליכע מאל אין די זעלבע בלאט). די אופן פון שאפן א פאראמעטירטע מוסטער איז ענליך צו אן איינפאכע מוסטער, און דערפאר, דארף עס דורכגיין די גאנצע פראצעדור וואס ווערט אויסגעשמועסט אין "שאפן א פרישע מוסטער" אפטיילונג. עס זענען דא צוויי סארטן פאראמעטער: נאמען פאראמעטערס און נומער פאראמעטערס.

נאמען פאראמעטער

נאכ'ן שאפן דעם מוסטער בלאט, דארף מען שרייבן אין איר דעם נאמען פאר'ן פאראמעטער, ארומגענומען מיט דריי געקרייזעלטע קלאמערן פון ביידע זייטן {{{ }}}.

פאסט אויף: צולייגן צוויי געקרייזלטע קלאמערן וועט שאפן א פרישע מוסטער, און דערפאר דארף מען שטארק אויפפאסן און ציילן די צאל קלאמערן. ביישפיל וויאזוי צו שרייבן פאראמאטערס:

{{{נאמען פון פאראמעטער}}}

זיך באניצן שפעטער מיט'ן פאראמעטער אין ציל בלאט וועט געטון ווערן ווי פאלגענד:

 1. צוויי עפנענדע (רעכטע) גערייזעלטע קלאמערן (}})
 2. נאמען פון מוסטער
 3. אפטייל צייכן - פּייפּ (|)
 4. נאמען פון פאראמעטער
 5. איקוואל צייכן (=)
 6. ווערד פון פאראמעטער
 7. צוויי פארמאכנדע (לינקע) געקרייזעלטע קלאמערן ({{)

צו צולייגן נאך פאראמעטערס, גייט מען איבער די שטאפלען 3–6.

ביישפיל סינטעקס פון מוסטער מיט דריי פאראמעטערס:

{{נאמען פון מוסטער|פאראמעטער1=ווערד1|פאראמעטער2=ווערד2|פאראמעטער3=ווערד3}}

פאקטישע ביישפיל פון מוסטער מיט צוויי פאראמעטערס:

{{חדש|תמונה=פרפר.jpg|שם=משפחת הפרפרים}}

מען קען אויך שרייבן די דערמאנטע טעקסט ווערטיקאַל, אין פאל פון אסאך פאראמעטערס אדער ווען זייערע ווערדן זענען לאנג, צו פארגרינגערן דאס ליינען די קאוד און זיך געפינען דאס פלאץ דערין. עס האט נישט קיין שום אפעקט אויף די רעזולטאטן און צייגונג פון די מוסטער. עס איז רעקאנעמדירט אז די פּייפּס (|) זאלן געשטעלט ווערן אנהויב יעדע שורה פונעם פאראמעטער. סינטעקס ביישפיל:

{{נאמען פון מוסטער
|פאראמעטער1=ווערד1
|פאראמעטער2=ווערד2
|פאראמעטער3=ווערד3
}}

נומער פאראמעטער

מען קען אויך צולייגן צו א מוסטער פאראמעטערס אנע נאמען. אין אזא פאל, דארף מען גיבן פאר יעדע פאראמעטער נומערן אין א סעריע, און ווערן אריינגעשטעלט צווישן דריי פּאָר געקרייזעלטע קלאמערן. ביישפיל:

{{{1}}}

אין א מוסטער ווי די פאראמעטערס זענען {{{1}}}, {{{2}}} ו-{{{3}}}, וועט די געווענליכע וועג פון שרייבן אין ציל בלאט (אויסער געוויסע פעלער (זע ווייטער)) נישט זיין:

{{נאמען פון מוסטער|1=ווערד1|2=ווערד2|3=ווערד3}}

נאר:

{{נאמען פון מוסטער|ווערד1|ווערד2|ווערד3}}

ביישפיל:

{{חדש|פרפר.jpg|משפחת הפרפרים}}

די חסרון פון אזא מוסטער איז, אז מיט מערערע פאראמעטערס וועט זיין שווער צו געדענקען די ציל און ריכטיגע פלאץ פון יעדע פאראמעטער, און מען וועט שנעל פארמישט ווערן מיט'ן ריכטיג'ן סדר. פון די אנדערע זייט, איז אזא מוסטער שנעלער צו באניצן (מיט ווייניגער קארעקטערס צו טייפּן) און שפּאָרט איבריגע "ביוראקראטיע". עס איז רעקאמענדירט זיך צו באניצן מיט דעם אופן נאר ווען עס איז דא בלויז געציילטע פאראמעטערס. נאך א חסרון מיט'ן באניצן א נומערירטע מוסטער איז אז מען קען נישט אריינלייגן אן איקוואל צייכן (=). צום ביישפיל, אין מוסטער {{חדש|פרפר.jpg|משפחת הפרפרים=butterfly family}} איז נישט פארהאן נאמען פאראמעטערס, דאך וועט דער מוסטער זיך באציען צו "משפחת הפרפרים" ווי צו א נאמען פון א פאראמעטער, און צו "butterfly family" ווי דער ווערד אריינגעפילט, אבער עס וועט פארשטייט זיך נישט טרעפן א פאראמעטער מיט'ן נאמען "משפחת הפרפרים" און וועט גיבן א הודעת שגיאה. צו אויסקרויזן דעם פראבלעם, דארף מען זיך באניצן מיט די פאלגענדע קאוד אויפ'ן פלאץ פון סימני שווה:

&#61;

אדער זיך באניצן מיט'ן מוסטער "=":

{{=}}

נאך א וועג איז זיך צו באציען צום נומער פאראמעטער ווי עס וואלט געווען א נאמען פאראמעטער, און עס ארויסשרייבן ביים ניצן אין מוסטער: {{חדש|פרפר.jpg|‏2=משפחת הפרפרים = butterfly family}}

מען קען ניצן אין איין מוסטער סיי נאמען פאראמעטערס און סיי נומער פאראמעטערס ביינאזאם. צום ביישפיל:

{{נאמען פון מוסטער|חיה=קאץ|2=שוארץ|מין=זכר|מבוית}}

אָנשטעלן דיפאלט אפציעס אין פאראמעטער

מען קען אָנשטעלן דיפאלט אפציעס פאר א פאראמעטער, אז אויב וועט נישט ווערן אריינגעלייגט א ווערד פאר'ן פאראמעטער, וועט ארויפקומען די דיפאלט טעקסט. צו אָנשטעלן די דיפאלטס פאר א פאראמעטער, צום ביישפיל, פאר א פאראמעטער {{{נאמען}}}, לייגט מען צו א פּייפּ (|) נאכ'ן נאמען פון פאראמעטער און דאן די דיפאלט טעקסט ווי פאלגנד:

{{{נאמען|דיפאלט טעקסט}}}

א ברייט באניצטע ביישפיל וואו מען באניצט זיך מיט דיפאלט טעקסט איז אריינלייגן אן אנדערע רעגולערע מוסטער אלץ דיפאלט, ווי {{בלאטנאמען אן קלאמערן|}} וואס שרייבט די ציל-בלאט נאמען. די קאוד:

{{{נאמען| {{בלאטנאמען אן קלאמערן|}} }}}

ערמעגליכט רעדאגירער צו אריינשרייבן די נאמען אין פאראמעטער, אבער אויב די פאראמעטער בלייבט ליידיג, וועט דער נאמען פון בלאט (אנע קלאמערן) ווערן אריינגעשטעלט דארט.

באקוקן עקזיסטענץ פון פאראמעטער

צו באקוקן אויב די מוסטער האט אריינגעלייגטע פאראמעטערס, קען מען לאזן לויפן א בדיקה דורך די פאלגדנע תנאי באפעל:

{{#if: {{{param|}}} | Hooray...! | Darn...! }}

רעזולטאט: Darn...!

אדער אויף העברעאיש:

{{#תנאי: {{{פרמטר|}}} | פארהאן ארטיקל...! | נישטא ארטיקל...! }}

רעזולטאט: נישטא ארטיקל...!

אין די ערשטע פאראמעטער באקומט מען די רעזולטאט ווען עס איז פארהאן אן ארטיקל, און די צווייטע ווען עס איז נישטא.

טוישן פאראמעטערס ביי עקזיסטירנדע מוסטער

פאסט אויף: אין פאל איר טוישט די צאל פאראמעטערס אין אן עקזיסטירנדע מוסטער, אדער מען טוישט זייער סדר, וועט די טויש ווערן אנגעזען אין יעדעס בלאט וואו דער מוסטער איז אריינגעלייגט געווארן איידער'ן טוישן, און דאס קען שאפן אומפאראויסגעזעענע אומאנגענעמע רעזולטאטן, צום ביישפיל: ארויסנעמען זאכן פון קאנטעקסט, איבריגע טעקסט, צופארעניש מיט די אויסשטעל פונעם מוסטער און איר טעקסט און אפילו error'ס און גענצליך נישט ווייזן די מוסטער. עס דארף געטון ווערן בכובד ראש מיט מחשבה, און דערמיט קען מען פארמיידן די פראבלעמען איידער'ן פאסירן. לויט די כללים פון המכלול, ווערט פארלאנגט דאס צו איבערשמועסן אין המכלול:מוסטערן/דיסקוסיע זאַל.

אָנשטעלן א מוסטער פאר פאראמעטער

אין פאל א פאראמעטער ווערט געניצט אין עטליכע מוסטערן, אדער א טעכניש קאמפליצירטע פאראמעטער (ווי א לאקאציע מאפע), קען מען שאפן א פרישע מוסטער וואס זאל דינע ווי א פאראמעטער, און דערמיט פארגרינגערן פאר די מוסטער באניצער. דער נייער מוסטער איז למעשה א מאדול, אזא "שווארצע קעסטל" אין וועלכע מען קען אריינלייגן פאראמעטערס, אבער פאר די באניצער גייט נישט אן וויאזוי עס ארבעט. א מוסטער וואס באקומט אן אנדערן מוסטער אלץ פאראמעטער ווערט אנגערופן א מאדולערישע מוסטער (לדוגמה: התבנית המודולרית {{משגר}} עם המודול {{שלב במשגר}}).

אינהאלט זאל צייגן נאר אין מוסטער בלאט אדער נאר אין בלעטער וואו מוסטער איז אריינגעפלאכטן

אינהאלט זאל צייגן נאר אין מוסטער בלאט

צומאל איז דא א געברויך אז געוויסע אינהאלט זאל צייגן נאר אין מוסטער בלאט, און נישט אין די בלעטער וואס האבן איר אריינגעפלאכטן (ווי אנווייזונגען וויאזוי צו ניצן די מוסטער, די מוסטער קאטעגאריע, אדער אונטער-וויקי לינקס). אין אזעלכע פעלער באניצט מען זיך מיט די טעג <noinclude> (אידיש: נישט אריינרעכענען) ווי פאלגענד:

<noinclude>אינהאלט וואס צייגט נאר אין מוסטער בלאט, נישט אין בלעטער וואו אריינגעפלאכטן.</noinclude>

פאסט אויף: ביים ניצן די טעג <noinclude>, דארף מען עס פלאצירן באהאפטן צו די לעצטע קארעקטער וואס מען וויל יא אריינרעכענען אין בלעטער וואס האבן די מוסטער. למשל, אויב לייגט מען <noinclude> ביים קומענדיגן שורה וועט דאס פירן צו אן איבריגע ליידיגע שורה אין בלעטער וואס אנטהאלטן די מוסטער, און קען פירן צו פראבלעמען מיט די אויסשטעל צווישן די בלאט טעקסט און די טאבעלע וואס קומט פונעם מוסטער.

באהאלטענע הערה אין מוסטער

כמקרה פרטי, בתבנית מסובכת רצוי לשבץ הערות (מעין תיעוד פנימי בקוד) (זאת בנוסף לתיעוד רגיל), שיסבירו למתכנת המתחזק את התבנית מה עושה קטע מסוים. כתיבת הערה מוסתרת תיעשה באופן הבא:

<noinclude><!-- טקסט ההערה --></noinclude>

וזאת כדי למנוע את הכללת הטקסט המוסתר (המיועד למתכנת) בכל הטמעה של התבנית בדפי המכלול.

תכנים שיופיעו רק בדפים המכילים את התבנית

לעיתים, מעוניינים במצב ההפוך; שתוכן מסוים יוצג או ייכלל בדפים המכילים את התבנית, אך לא בדף התבנית עצמה (למשל, קטגוריות תחזוקה – אין צורך שהתבנית עצמה תופיע ברשימת הדפים שיש לתחזק, אלא רק הדפים שבהם היא נוספה (לצורך כך, ניתן להיעזר גם במוסטער: {{קטגוריה בתבנית}})). במקרים אלו יש להשתמש בתגית <includeonly> (בעברית: כְּלוֹל רק) באופן הבא:

<includeonly>תוכן שלא מופיע בדף התבנית, אבל מופיע בדפים המכילים אותה.</includeonly>

המלצה: ככלל, מאחר שאת דף התבנית נהוג לפתוח ישר עם קוד התבנית (לפני התיעוד והוראות השימוש), מומלץ לפתוח כל כתיבת תבנית בתגית <includeonly>.

בדיקת השפעות השינויים בתבנית על דפים אחרים עוד בטרם שמירתה

Postscript-viewer-blue.svg הילף:זאמדקאסטן פאר מוסטערן

לעיתים, ואולי אפילו ברוב המקרים, מומלץ להיות זהירים ולבחון כיצד השינויים שהוכנסו בתבנית משפיעים ומשתקפים בדפים שונים במכלול (כולל בדף התבנית עצמו, שאמור להכיל תיעוד של התבנית ולהציג דוגמאות העושות שימוש בה). לשם כך, פותחו במכלול שני כלים המסייעים לבדוק קוד של תבנית בטרם שמירתו:

 1. תצוגה מקדימה של הדף עם התבנית הזאת – אפשרות חדשה, שנוספה בעת עריכת דפים במרחב התבניות, ומופיעה בתחתית דף העריכה (מתחת לכפתורי השמירה הרגילים). אפשרות זו היא הפשוטה והמהירה מבין השתיים.
 2. ארגז חול של תבניות – זהו דף מיוחד, המאפשר לבחון תבניות השמורות בטיוטה הפרטית של המשתמש. אפשרות זו מורכבת יותר, אך שימושית במיוחד עבור בחינת שינויים בתבניות רבות בו-זמנית.

הכלי הראשון מאוד פשוט לשימוש: בעת עריכת תבנית, מתחת לכפתורי השמירה בתחתית העמוד תופיע תיבה נוספת תחת הכותרת "תצוגה מקדימה של הדף עם התבנית הזאת". בתיבה זו יש שדה יחיד – "כותרת הדף", שבו ניתן להזין שם של ערך או דף בו התבנית נמצאת בשימוש ולראות כיצד השינוי שנעשה בה משתקף ומשפיע על הדף.

למידע נוסף והוראות שימוש גם בכלי השני, ראו בדף הערך המורחב: "הילף:זאמדקאסטן פאר מוסטערן".

טבלאות


שגיאות פרמטריות במוסטער:להשלים

פארלאנגטע פאראמעטער [ נושא ] פעלן


פעמים רבות, יש צורך ליצור טבלה בתוך תבנית, אך לעיתים, יש גם צורך להסתיר את התאים שאינם בשימוש. לפני קריאת פרק זה, מומלץ להכיר כיצד לבנות טבלאות בשפת ויקי.

{{{שם הסרט}}}
ז'אנר {{{ז'אנר}}}
אורך {{{אורך}}}
תאריך השקה {{{תאריך השקה}}}
{{{אתר אינטרנט}}}

הטבלה משתמשת בשני אמצעים עיקריים: בתבנית {{!}}, שמציגה קו אנכי (|) ובמשפט תנאי מסוג {{#תנאי:הפרמטר לבדיקה|מה לכתוב אם הפרמטר קיים|מה לכתוב אם הפרמטר אינו קיים}} (ראו סעיף "בדיקת קיום פרמטר").

נמחיש כיצד לבנות טבלה מסודרת באמצעות דוגמה: אנו מעוניינים ליצור את הטבלה שמשמאל עבור ערכי סרטים. כפי שניתן לראות, כל התאים בטבלה זו מוצגים. כעת נשנה את כל הפרמטרים, מלבד הפרמטר "שם הסרט", כך שאם יהיו ריקים, לא תוצג השורה שלהם כלל.

• עבור כל שורה שבה שתי עמודות, יש להשתמש בקוד הבא:

{{#תנאי:{{{פרמטר|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} פרמטר
{{!}} {{{פרמטר}}}
{{!}}-
}}

כאשר את הכיתוב "פרמטר" יש לשנות לשם הפרמטר.

• בשורה האחרונה, עם הפרמטר "אתר אינטרנט", ישנה עמודה אחת בלבד, שתוכנה מיושר לאמצע. עבור שורות מסוג זה, נשתמש בקוד הבא:

{{#תנאי:{{{פרמטר|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} colspan="2" סגנון {{!}} {{{פרמטר}}}
{{!}}-
}}

כאשר את הכיתוב "פרמטר" יש לשנות לשם הפרמטר, ואת הכיתוב "סגנון" יש להחליף בסגנון הרצוי; במקרה שלנו - יישור לאמצע.

• לבסוף, לגבי הפרמטר הראשון, נשתמש בברירת המחדל, כך שאם לא ניתן שם הסרט, נשתמש בשם הערך במקום. הקוד המלא לדוגמה זו ותוצאותו, להלן:

{| class="wikitable" align="left"
! colspan="2" | {{{שם הסרט| {{בלאטנאמען אן קלאמערן|}} }}}
{{!}}-
{{#תנאי:{{{ז'אנר|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} ז'אנר
{{!}} {{{ז'אנר}}}
{{!}}-
}}
{{#תנאי:{{{אורך|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} אורך
{{!}} {{{אורך}}}
{{!}}-
}}
{{#תנאי:{{{תאריך השקה|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} תאריך השקה
{{!}} {{{תאריך השקה}}}
{{!}}-
}}
{{#תנאי:{{{אתר אינטרנט|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} {{{אתר אינטרנט}}}
}}
|}
מוסטער
ז'אנר {{{ז'אנר}}}
אורך {{{אורך}}}
תאריך השקה {{{תאריך השקה}}}
{{{אתר אינטרנט}}}

אם תשתמשו בקוד זה בתוך תבנית, ולאחר מכן תשתמשו בתבנית זו, תראו כי אם לא תמלאו את הפרמטרים "ז'אנר", "אורך", "תאריך השקה" ו"אתר אינטרנט", לא תוצג השורה שלהם. דוגמה "חיה" לשימוש זה ניתן למצוא בתבנית {{סרט}}. שימו לב, שבתבנית זו נעשה שימוש בסגנונות בכל התאים (לכל התאים יש גבול עליון מקווקו).

בדיקת הפרמטרים

המכלול:מערכת בדיקת פרמטרים מאפשרת להוסיף לתבנית תיאור של הפרמטרים שהיא מצפה לקבל, ובדרך זו לאתר שימוש שגוי בתבנית (מספר לא נכון של פרמטרים, השמטה של פרמטר שחובה לדווחו ועוד).

עדכוני תבניות, קטגוריות ודפים מקושרים

לעיתים, כשמעדכנים תבניות, עלולות לקרות שלוש תקלות:

 1. התבניות, בעיקר אם הן תבניות המוכללות בתבניות, לא מתעדכנות.
 2. הדף מופיע בקטגוריות שהוא הוסר מהן.
 3. הדף מופיע בדפים המקושרים לדף, או לתמונה, שהקישור אליהם הוסר מהתבנית. דבר זה גם גורם לכך שאי אפשר לדעת עד כמה באמת משתמשים בתמונות מיושנות, כגון Stop hand.png.

הבעיה נגרמת כתוצאה מחוסר עדכון של הרשימות הנחוצות.

היא תיפתר לאחר שתתבצע עריכה נוספת של הדף, ואם אתם לא רוצים לחכות, פתחו את דף העריכה, אל תשנו כלום בטקסט ושלחו אותו. השינוי שלכם לא אמור להופיע בהיסטוריית הדף, אך הוא כן אמור לתקן את הבעיה. ואם תהיה בעיה, מקסימום תשחזרו (או אחרים ישחזרו) את עריכתכם, אך הערך ממילא יתעדכן.

תיעוד תבנית

חלק בלתי נפרד מיצירת תבנית הוא התיעוד שלה, שכן ללא תיעוד, לא ידעו כיצד להשתמש בה. בעיה זו מחריפה ככל שהתבנית יותר מורכבת (בדרך כלל, בהתאם למספר הפרמטרים שבה). אם נתקלתם בתבנית ללא תיעוד, ניתן לשאול בדף השיחה של התבנית או לפנות אל יוצר התבנית (חפשו את שמו בדף "גרסאות קודמות") בבקשה שיכתוב תיעוד.

התיעוד נחלק לתיעוד עבור המתכנת, המסביר את הקוד ומשולב בתוכו כהערות מוסתרות (ראו סעיף "הערה מוסתרת בתבנית") ותיעוד עבור המשתמש ("הפשוט") בתבנית, המתאר ומדגים דרכים שונות להשתמש בה.

את ההסבר לאופן השימוש בתבנית ניתן להכניס בדף התבנית עצמו, כאשר דואגים כי כל התוכן לא יופיע בדפים שבהם ישלבו את התבנית (ראו סעיף "תכנים שיופיעו בדף התבנית בלבד"). רצוי לא לרשום את ההסבר בדף השיחה של התבנית. פרקטיקה מקובלת נוספת היא לרשום את ההסבר בדף משנה לדף התבנית ולשלב את תוכנו בדף התבנית על ידי שילוב דף המשנה:

<noinclude>{{תבנית:שם התבנית/שם דף המשנה}}</noinclude>

כחלק מההסבר, ניתן לעשות שימוש בתגיות "<code>" ו-"<nowiki>" (חפשו מידע בדף "הילף:תחביר ויקי") כדי להדגים דרכים שונות להשתמש בתבנית, כפי שנעשה בדף זה. ניתן להיעזר גם בתבנית {{אופן השימוש}}.

אפשרות נוספת היא לעשות שימוש בתבניות {{תיעוד}} או {{תיעוד תבנית}}, הדורשות רישום התיעוד בדף משנה ששמו "תיעוד".

המלצה: פרקטיקה מקובלת היא לכתוב את התיעוד והוראות השימוש אחרי הקוד הטכני של התבנית עצמה.

אשף התבניות

כדי להקל על המשתמשים בשימוש בתבנית, מומלץ להתאימה לשימוש ב"אשף התבניות" המציג הנחיות למילוי התבנית בחלון קופץ

המכלול:בוקמרקלטים

תבנית שהותאמה לשימוש בבוקמרקלטים מומלץ לעדכן בתיעוד על כך באמצעות התבנית {{יש בוקמרקלט}}, וכך גם לעודד את השימוש בבוקמרקלטים

ראו גם

דרויסנדע לינקס

טיילן פון דער בלאט זענען מעגליך איבערגעזעצט פון העברעאישער וויקיפעדיע
cc-by-sa 3.0 ערלויבענישאריגינעלער בלאטביישטייערער