המכלול:וויכטיגסטע ארטיקלען/וויסנשאפט און טעכנאלאגיע

From המכלול
Jump to navigation Jump to search

מאטעמאטיק

 1. מאטעמאטיק (רוי)
 2. אריטמעטיק (רוי)
 3. געאמעטריע (רוי)
 4. ציפערן (רוי)
 5. סטאטיסטיק (רוי)
 6. לאגיק (רוי)

קאמפיוטער וויסנשאפט

וויסנשאפט און נאטור

 1. וויסנשאפט (רוי)
 2. וויסנשאפטליכע רעוואלוציע

פיזיק

 1. פיזיק (רוי)
 2. אטאם (רוי)
 3. ענערגיע (רוי)
 4. צייט (רוי)

אסטראנאמיע און ספעיס

 1. אסטראנאמיע (רוי)
 2. אסטראלאגיע (רוי)
 3. זון סיסטעם (רוי)
 4. זון (רוי)
 5. לבנה (רוי)
 6. שטערן (רוי) און פלאנעט (רוי)
 7. אוניווערס (רוי)

כעמיע

 1. כעמיע (רוי)
 2. כעמישער עלעמענט (רוי)
 3. וואסער (רוי)

געאלאגיע און ערד וויסנשאפט

 1. קלימאט (רוי)
 2. געאלאגיע (רוי)

ביאלאגיע

 1. ביאלאגיע (רוי)
 2. לעבן (רוי)
 3. טויט (רוי)
 4. צעל (רוי)

באטאניק

 1. געוויקס (רוי)

מיקראביאלאגיע

זאאלאגיע

 1. בעל חי (רוי)

אנאטאמיע און פיזיאלאגיע

 1. אנאטאמיע (רוי)
 2. מענטש (רוי)

געזונטהייט

 1. מעדיצין (רוי)
 2. קרענק (רוי)
 3. פסיכאלאגיע (רוי)
 4. געפיל (רוי)

טעכנאלאגיע

 1. טעכנאלאגיע (רוי)
 2. פייער (רוי)
 3. געצייג (רוי)
 4. אינדוסטריעלע רעוואלוציע (רוי)

אגריקולטור

 1. אגריקולטור (רוי)

טראנספארטאציע

 1. טראנספארטאציע (רוי)
 2. קאר (רוי)
 3. באן (רוי)
 4. באס (רוי)
 5. עראפלאן (רוי)
 6. שיף (רוי)
 7. העליקאפטער (רוי)

קאנסטרוקציע

מאטעריאלן און פראדוקציע

מאשינעריע

עלעקטראניקס

 1. עלעקטריק (רוי)

קאמפיוטערס, פראגראמירונג, אינטערנעט

 1. קאמפיוטער (רוי)
 2. סמארטפאן