המכלול:באניצער בלאט

From המכלול
Jump to navigation Jump to search
משתמש חדש

המכלול שטעלט צו באניצער בלעטער כדי צו ארויסהעלפן די קאמיוניקאציע צווישן די מיטגלידער פונעם פראיעקט. אויב איז אייער באניצער נאמען, למשל, יואלי ווייס: