הויפט בלאט

From המכלול
(Redirected from Main Page)
Jump to navigation Jump to search
CanaleteConstrução.png

אונטער קאנסטרוקציע
ברוכים הבאים בשם ה' צו המכלול!
ברוכים הבאים בשם ה' צו המכלול!
אַ פּראָיעקט צו שאפן אַ אידישע ענציקלאָפּעדיע מיט אויסגעהאלטענע אינהאלט, וואס ווערט געשריבן דורך יעדן.
258 ארטיקלען זענען געשריבן געווארן אין המכלול.
אנדערע ארטיקלען זענען געברענגט געווארן פונדרויסן און ווערן צוגעפאסט, צוזאמען 13,724 ארטיקלען.
אַ פּראָיעקט צו שאפן אַ אידישע ענציקלאָפּעדיע מיט אויסגעהאלטענע אינהאלט, וואס ווערט געשריבן דורך יעדן.
258 ארטיקלען זענען געשריבן געווארן אין המכלול.
אנדערע ארטיקלען זענען געברענגט געווארן פונדרויסן און ווערן צוגעפאסט, צוזאמען 13,724 ארטיקלען.
פּראָגרעס סטאַטוס פון המכלול פראיעקטן

258 המכלול ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 1,000
25.8% ארטיקלען געשריבן
10 געקליבענע, וויכטיגע ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 100
10% אבן הפינה ארטיקלען געשריבן
258 המכלול ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 1,000
25.8% ארטיקלען געשריבן
10 געקליבענע, וויכטיגע ארטיקלען שוין געשאפן, פון ציל – 100
10% אבן הפינה ארטיקלען געשריבן

נייע ארטיקלען געשריבן אין המכלול נייע ארטיקלען

Font Awesome 5 regular edit.svg  איבערגעשריבענע ארטיקלען

אין די נייעס  אין די נייעס...

The Reagan Library sign at the entrance to the courtyard.jpg

ביישטייערער פּונקטן היינטיגע פלייסיגסטע רעדאגירער

Last day (Top 10)

ארטיקלען אין די וואך'ס פרשה ארטיקלען אין די פרשה - שבת סוכות

היינט אינעם לוח היינט אינעם לוח

Dushinsky22.jpg

Candle - The Noun Project.svg יארצייטן

אין ציווילן קאלענדאר אין ציווילן קאלענדאר

mars

OOjs UI icon articleNew-ltr.svg נייע ארטיקלען

Font Awesome 5 regular edit.svg  איבערגעשריבענע ארטיקלען

ארטיקלען אין די וואך'ס פרשה ארטיקלען אין די פרשה - שבת סוכות

Calendar icon 2.svg היינט אינעם לוח

Dushinsky22.jpg

Candle - The Noun Project.svg יארצייטן

אין ציווילן קאלענדאר אין ציווילן קאלענדאר

mars

PICOL icon News.svg אין די נייעס...


The Reagan Library sign at the entrance to the courtyard.jpg

ביישטייערער פּונקטן היינטיגע פלייסיגסטע רעדאגירער

Last day (Top 10)