Topic on באַניצער שמועס:מוטי

Jump to navigation Jump to search

חותמות זמן

2
תנא קמא (talkcontribs)

היי! אתה יכול לשנות את חותמות הזמן של דפי זרימה להיות בשפת אידיש?

מוטי (talkcontribs)

לא, אולי לכתוב לזה סקריפט (ייקח זמן) כי זה בהגדרות של האתר.