המכלול:נייעס

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

טיילווייזע ליסטע פון מערקווירדיגע נייעסלעך אויפן זייטל, פון דורכאויס חודש שבט ה'תשפ"ד.

  • געענדיגט צו שאפן און ריכטיג אוועקשטעלן אלע הויפטבלאט מוסטערן, פון די אידישע דאטומען און פון די אלגעמיינע.
  • אין אלגעמיין, איז דער ארבעט אויף דער הויפטבלאט שוין איבער דריי-פערטל פארטיג בעז"ה.
  • איבער הונדערט רוי בלעטער שוין פארבעסערט, לויט דעם אוועקגעשטעלטן פראצעדור.
  • בנוסף לזה, זענען שוין פארהאן נאנט צו הונדערט בלעטער אין רוי געביט וועלכע זענען גלייך צו דרעפטס לכל דבר (אריינגערעכנט די וועלכע קומען פון די יידישע פאלקס ענציקלאפעדיע). די בלעטער קענען גרינג ווערן ערגענצט, פארבעסערט, און אריבערגעפירט צום הויפט געביט.
  • געשטעלט די ערשטע יסודות פאר א פראיעקט צו סעמי-אויטאמאטיש מגיה זיין און פאררעכטן די בלעטער אויף המכלול, זיי צו ברענגען צו א הויכע ניווא פון קארעקטע אידיש.