המכלול:תיקון סופרים

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


פאלגנד איז א ליסטע פון הגהות צו בלעטער אין המכלול פאָרגעשלאגן דורך א קאמפּיוטער פּראגראם, באזירט אויף א ווערטער-ליסטע פון דער אידיש-שפּראך מומחה באַניצער:גרשון, תשואות חן חן לו.

Information icon.svg
נעמט אין אכט אז די ליסטע ווערט געשאפן אויטאמאטיש. מאכט זיכער אז די פארגעשלאגענע טויש איז ריכטיג און אז עס צעברעכט גארנישט איידער איר באניצט זיך דערמיט.
נעמט אין אכט אז די ליסטע ווערט געשאפן אויטאמאטיש. מאכט זיכער אז די פארגעשלאגענע טויש איז ריכטיג און אז עס צעברעכט גארנישט איידער איר באניצט זיך דערמיט.

עס איז ראטזאם זיך ארויסצוהעלפן מיט די ספעציעלע טשאטשקע, "תיקון סופרים", אונטער די "פראבעס" אפטיילונג. נאכן אנצייכענען א ✓, וועלן אייך צוקומען עטליכע קנעפלעך העכער יעדע אפטיילונג אין דעם בלאט.

קנעפלעך באדייטן:

  • טוישט - פירט גלייך אויס דעם פארגעשלאגענעם טויש, און פרישט אויף דעם בלאט
  • באהאנדלט - ערמעגליכט אריינצושטעלן אן אנדערן טויש אין א פענסטערל וואס קומט אויף
  • לבדיקה - ארכיווירט צום שמועס בלאט, אין פאל וואס עס פעלט אויס מער בדיקה
  • אראפנעמען - נעמט אראפ דעם פארשלאג פון דעם בלאט, און פרישט אויף דעם בלאט

די קנעפלעך מיט צייכן "- " פירן אויס די פעולות אן איבערצופרישן, און ערמעגליכן א נאכאנאנדע ארבעט פון אונטן ארויף.
סקראול אראפ כדי צו ערמעגליכן א נאכאנאנדע ארבעט מיט די טוישט- אראפנעמען- קנעפלעך סקראול אראפ כדי צו ערמעגליכן א נאכאנאנדע ארבעט מיט די טוישט- אראפנעמען- קנעפלעך


רוי:עזריאל גליק

סאטמארע->סאטמאר? קאנטעקסט: ~~~ {{דעסקריפציע|גבאי פון סאטמארע
סאטמארע ~~~

רוי:עזריאל גליק

תשע"ד->תשעה? קאנטעקסט: ~~~ אור ליום י"ט אייר ל"ד בעומר תשע"ד
תשע"ד לפ"ק, זיין לויה איז פארגעקומען ~~~

רוי:עזריאל גליק

דקרית->קרית? קאנטעקסט: ~~~ אינ'ם נייעם שטח פון [[בית החיים]] דקרית
דקרית ~~~

רוי:עזריאל גליק

יואליש->יואל'יש? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ לעצטע 12 יאר פון ווען ר' יואליש
יואליש האט באקומען דעם [[אנפאל|סטראק]] איז ~~~

רוי:עזריאל גליק

אייגענארטיגער->אייגנארטיגע? קאנטעקסט: ~~~ ארויסבאקומען ישועות פאר אידן דורך זיין אייגענארטיגער
אייגענארטיגער ~~~

מוסטער:אפריל 9

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 9

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 9

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 9

קינגדאם->קייגאם? קאנטעקסט: ~~~ * [[1806]] – געבוירן [[אייזאמבארד קינגדאם
קינגדאם ברונעל]], פון די וויכטיגסטע אינזשענירן ~~~

מוסטער:אפריל 9

ערפינדער->ערפינדונג? קאנטעקסט: ~~~ ברונעל]], פון די וויכטיגסטע אינזשענירן און ערפינדער
ערפינדער אין די [[אינדוסטריעלע ~~~

מוסטער:אפריל 9

ראבערט->אראבער? קאנטעקסט: ~~~ קאמאנדיר פון די דרום קרעפטן, גענעראל ראבערט
ראבערט לי, קאפיטולירט צו גענעראל [[יוליסעס ~~~

מוסטער:אפריל 9

סימפסאן->סימפטאמען? קאנטעקסט: ~~~ ראבערט לי, קאפיטולירט צו גענעראל [[יוליסעס סימפסאן
סימפסאן גרענט]] ~~~

מוסטער:אפריל 19

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 19

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 19

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 19

אויפלעזונג->אויפקלערונג? קאנטעקסט: ~~~ קומען אריין מיטן פלאן פון ענדגילטיגע אויפלעזונג
אויפלעזונג {{בילד|אן אנדענק אויפן ארט פון ~~~

מוסטער:אפריל 19

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ פלאן פון ענדגילטיגע אויפלעזונג {{בילד|אן אנדענק אויפן
אויפן ארט פון איינע פון די ~~~

מוסטער:אפריל 12

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 12

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 12

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 12

דעלאנא->דערלאנג? קאנטעקסט: ~~~ [[פרעזידענט פון די פאראייניגטע שטאטן|פרעזידענט]] [[פרענקלין דעלאנא
דעלאנא רוזעוועלט]] שטארבט, און זיין וויצע ~~~

מוסטער:אפריל 12

קרייזט->רייזט? קאנטעקסט: ~~~ דער [[סאוויעטן פארבאנד|סאוויעטישער]] [[אסטראנאט|קאסמאנאט]] [[יורי גאגארין]] קרייזט
קרייזט ארום דעם [[ערד-פלאנעט]] אין די ~~~

מוסטער:אפריל 12

רואינירנדיג->אינוואדירנדיג? קאנטעקסט: ~~~ די בערגלעך נעבן [[וואלפאראיסא]], [[טשילע]], עווענטועל רואינירנדיג
רואינירנדיג ווייניגסטענס 2,500 ~~~

נדב בן ירבעם

למניין->מנין? קאנטעקסט: ~~~ | למניין
למניין = ~~~

נדב בן ירבעם

מהדורת->הדורות? קאנטעקסט: ~~~ און [[חנני הרואה]]{{הערה|לויט סדר הדורות הקצר, מהדורת
מהדורת תשס"ו עמ' ~~~

נדב בן ירבעם

תשס"ו->תשובת? קאנטעקסט: ~~~ [[חנני הרואה]]{{הערה|לויט סדר הדורות הקצר, מהדורת תשס"ו
תשס"ו עמ' ~~~

נדב בן ירבעם

נָדָב->נדיבי? קאנטעקסט: ~~~ '''נָדָב'''
נָדָב איז געווען דער צווייטער קעניג ~~~

נדב בן ירבעם

געקעניגט->קעניגט? קאנטעקסט: ~~~ נדב האט געקעניגט
געקעניגט בלויז צוויי יאר{{הערה|{{תנ"ך|מלכים א|טו|כה}}}}, {{לינק ~~~

נדב בן ירבעם

ב'תתקצ"ה->בתמידות? קאנטעקסט: ~~~ זיך די צוויי יאר אנגעהויבן אין ב'תתקצ"ה
ב'תתקצ"ה , צען יאר נאך זיין פאטער'ס ~~~

נדב בן ירבעם

עגלים->ערלים? קאנטעקסט: ~~~ זיין פאטער [[ירבעם]], סיי מיט די עגלים
עגלים וואס ירבעם האט אויפגעשטעלט און ~~~

נדב בן ירבעם

ב'תת"ק->בתכלית? קאנטעקסט: ~~~ [[קאַטעגאָריע:אידן פון ב'תת"ק
ב'תת"ק ~~~

מוסטער:אפריל 6

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 6

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 6

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 6

קאפיטאן->קאפיטאלן? קאנטעקסט: ~~~ * [[1652]] – א [[האלאנד]]ישער קאפיטאן
קאפיטאן קומט אן קיין [[דרום אפריקע]], ~~~

מוסטער:אפריל 6

גרינדעט->גרינדט? קאנטעקסט: ~~~ אן קיין [[דרום אפריקע]], וואו ער גרינדעט
גרינדעט א קאלאניע וואס איז שפעטער ~~~

מוסטער:אפריל 6

דערקלערנדיג->ערקלערנדיג? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ טרעט אריין אין די [[ערשטע וועלט-מלחמה]], דערקלערנדיג
דערקלערנדיג קריג אויף ~~~

מוסטער:אפריל 6

נישט-אראבער->אריבערגעמישט? קאנטעקסט: ~~~ פירער [[דזשאלאל טאלאבאני]] ווערט דער ערשטער נישט-אראבער
נישט-אראבער צו ווערן ערוועלט אלס פרעזידענט ~~~

מוסטער:אפריל 6

ערוועלט->ערווענט? קאנטעקסט: ~~~ ווערט דער ערשטער נישט-אראבער צו ווערן ערוועלט
ערוועלט אלס פרעזידענט פון ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתק"כ->ובינתכם? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתק"כ'''
ב'תתק"כ – [[אבשלום]] מאכט א מרידה ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקכ"ד->ובינתכם? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקכ"ד'''
ב'תתקכ"ד – [[אדוניהו]] גרויסט זיך אז ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקכ"ח->תחיית? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקכ"ח'''
ב'תתקכ"ח , אין [[אייר]] – שלמה הייבט ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקל"ה->בעל-הבית? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקל"ה'''
ב'תתקל"ה , אין [[חשון]] – געענדיגט בויען ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקל"ו->ותחנונים? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקל"ו'''
ב'תתקל"ו , [[ח' תשרי]] – ערשטער טאג ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקס"ה->ברייתא'ס? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקס"ה'''
ב'תתקס"ה – אין ערשטן יאר פון ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

רחבעם->ירבעם? קאנטעקסט: ~~~ בן נבט]] קעניגט איבער [[מלכות ישראל]]; רחבעם
רחבעם בלייבט מיט [[מלכות ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקס"ט->ברעקלסטו? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקס"ט'''
ב'תתקס"ט – [[שישק]] מלך מצרים קומט ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

רחבעם->ירבעם? קאנטעקסט: ~~~ מלך מצרים קומט מלחמה האלטן מיט רחבעם
רחבעם , און קומט אן ביז ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקפ"ב->תחבולה'ס? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקפ"ב'''
ב'תתקפ"ב – [[אביה (מלך יהודה)|אביה]] בן ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

רחבעם->ירבעם? קאנטעקסט: ~~~ '''ב'תתקפ"ב''' – [[אביה (מלך יהודה)|אביה]] בן רחבעם
רחבעם קעניגט איבער מלכות ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקפ"ה->בתמידות? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקפ"ה'''
ב'תתקפ"ה – [[אסא]] בן אביה קעניגט ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקפ"ו->ותחנונים? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקפ"ו'''
ב'תתקפ"ו – [[נדב בן ירבעם]] קעניגט ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקפ"ז->בתמידות? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקפ"ז'''
ב'תתקפ"ז – [[בעשא]] ברענגט אום נדב ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקצ"ה->בתמידות? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקצ"ה'''
ב'תתקצ"ה – [[זרח הכושי]] קומט מלחמה ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתק"ד->בתמידות? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתק"ד'''
ב'תתק"ד אדער '''ב'תתק"ו''' – געבוירן [[בת ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתק"ו->בתמידות? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתק"ד''' אדער '''ב'תתק"ו'''
ב'תתק"ו – געבוירן [[בת שבע]] (אייניקל ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקי"ג->תחיית? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקי"ג'''
ב'תתקי"ג – [[שלמה המלך]], זון פון ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקצ"א->ברייתא'ס? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקצ"א'''
ב'תתקצ"א – [[יהושפט]] מלך יהודה, זון ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתק"כ->ובינתכם? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתק"כ'''
ב'תתק"כ – [[אבשלום]], [[עמשא בן ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקכ"ד->ובינתכם? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקכ"ד'''
ב'תתקכ"ד , [[שבועות]] – [[דוד ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקכ"ה->ובינתכם? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקכ"ה'''
ב'תתקכ"ה – [[יואב בן ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקכ"ז->ובינתכם? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקכ"ז'''
ב'תתקכ"ז – [[שמעי בן ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקס"ד->ברייתא'ס? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקס"ד'''
ב'תתקס"ד – [[שלמה ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקפ"ב->תחבולה'ס? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקפ"ב'''
ב'תתקפ"ב – [[רחבעם]] מלך יהודה, דער ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקפ"ד->שבת'דיגע? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקפ"ד'''
ב'תתקפ"ד – [[אביה (מלך יהודה)|אביה מלך ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

רחבעם->ירבעם? קאנטעקסט: ~~~ יהודה)|אביה מלך יהודה]], דער זון פון
רחבעם ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקפ"ו->ותחנונים? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקפ"ו'''
ב'תתקפ"ו – [[ירבעם בן נבט]] מלך ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

ב'תתקפ"ז->בתמידות? קאנטעקסט: ~~~ * '''ב'תתקפ"ז'''
ב'תתקפ"ז – [[נדב בן ירבעם]] מלך ~~~

יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט

פיל-יעריגער->פייערדיגער? קאנטעקסט: ~~~ == פיל-יעריגער
פיל-יעריגער לוח ~~~

מוסטער:אפריל 5

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 5

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 5

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 5

דערקלערט->ערקלערט? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ קריג פון דער פאציפיק, ווען [[טשילע]] דערקלערט
דערקלערט קריג קעגן [[באליוויע]] און ~~~

מוסטער:אפריל 13

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 13

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 13

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 13

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ – אן [[אקסיזשען]] טאנק פלאצט אויף אויפן
אויפן אפאלא 13 קאסמאס שיף, צווינגנדיג ~~~

מוסטער:אפריל 13

אפאלא->אפ אלא? קאנטעקסט: ~~~ אן [[אקסיזשען]] טאנק פלאצט אויף אויפן אפאלא
אפאלא 13 קאסמאס שיף, צווינגנדיג די ~~~

מוסטער:אפריל 13

קאסמאס->קאמאנדאס? קאנטעקסט: ~~~ טאנק פלאצט אויף אויפן אפאלא 13 קאסמאס
קאסמאס שיף, צווינגנדיג די מאנשאפט צו ~~~

מוסטער:אפריל 8

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 8

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 8

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 8

אונטערגעשריבן->אונטער געשריבן? קאנטעקסט: ~~~ * [[1904]] – ווערט אונטערגעשריבן
אונטערגעשריבן די "הארציגע פארשטענדעניש" צווישן [[פראנקרייך]] ~~~

מוסטער:אפריל 8

קאמפיוטער-וויסנשאפטלער->אומפאראנטווארטליכער? קאנטעקסט: ~~~ * [[1959]] – א גרופע פון קאמפיוטער-וויסנשאפטלער
קאמפיוטער-וויסנשאפטלער דיסקוטירן דאס שאפונג פון א ~~~

מוסטער:אפריל 8

ביזנעס-אריענטירטע->רעפרעזענטירטער? קאנטעקסט: ~~~ דיסקוטירן דאס שאפונג פון א אלגעמיינע ביזנעס-אריענטירטע
ביזנעס-אריענטירטע [[פראגראמירן שפראך]], פון וואס עס ~~~

מוסטער:אפריל 11

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 11

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 11

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 11

רעזיגנאציע->רעזיגנירטע? קאנטעקסט: ~~~ איין [[יוגא טשאוועז]] און פארלאנגען זיין רעזיגנאציע
רעזיגנאציע אין א דורכגעפאלענע פוטש ~~~

רוי:אסא

אסא->אבא? קאנטעקסט: ~~~ '''אסא'''
אסא איז געווען [[מלך]] פון [[מלכות ~~~

מוסטער:אפריל 15

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 15

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 15

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 15

מערסט-שעפערישע->אימפעריאליסטישער? קאנטעקסט: ~~~ [[לעאנהארד אוילער]], פון די וויכטיגסטע און מערסט-שעפערישע
מערסט-שעפערישע [[מאטעמאטיקער]] פון אלע ~~~

מוסטער:אפריל 15

טולקארם->פארפולקאם? קאנטעקסט: ~~~ – צוויי אידן ווערן דערשאסן נעבן טולקארם
טולקארם , אין אקט געזען אלס דער ~~~

מוסטער:אפריל 15

באמבארדירער->באמבארדירטער? קאנטעקסט: ~~~ – דער [[B-52 סטראטופארטרעס]], א סטראטעגישע באמבארדירער
באמבארדירער גענוצט דורך די [[אמעריקאנער לופטפלאט]], ~~~

מוסטער:אפריל 7

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 7

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 7

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 7

אטענטאט-פרואוו->אויסגעפרואווטע? קאנטעקסט: ~~~ פאשיסט [[בעניטא מוסאליני]] לעבט איבער אן
אטענטאט-פרואוו ~~~

מוסטער:אפריל 7

געגרינדעט->געגרינדט? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ – די [[וועלט געזונט ארגאניזאציע]] ווערט געגרינדעט
געגרינדעט דורך די [[יו ~~~

מוסטער:אפריל 17

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 17

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 17

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 17

אומרוען->אומרו ען? קאנטעקסט: ~~~ * [[1912]] – אומרוען
אומרוען ברעכן אויס קעגן אידן אין ~~~

מוסטער:אפריל 10

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 10

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 10

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 10

מערוו->נערוו? קאנטעקסט: ~~~ [[מאנגאלישע אימפעריע]] נעמט איין די שטאט מערוו
מערוו , אין היינטיגע [[טורקמעניסטאן]], אנגעבליך אומברענגנדיג ~~~

מוסטער:אפריל 10

אנגעבליך->אנגעבלאזן? קאנטעקסט: ~~~ די שטאט מערוו, אין היינטיגע [[טורקמעניסטאן]], אנגעבליך
אנגעבליך אומברענגנדיג 1.7 מיליאן מענטשן ~~~

מוסטער:אפריל 10

איינציגסטע->ניינציגסטע? קאנטעקסט: ~~~ אין [[ענגלאנד]], צו איר ערשטע און איינציגסטע
איינציגסטע ~~~

מוסטער:אפריל 10

געגרינדעט->געגרינדט? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ * [[1931]] – [[אצ"ל]] ווערט געגרינדעט
געגרינדעט אין [[ירושלים]], זיך אפטיילנדיג פון ~~~

מוסטער:אפריל 10

אלפרעד->אפרעדן? קאנטעקסט: ~~~ – [[חורבן אייראפע]]: [[רודאלף ווערבע]] און אלפרעד
אלפרעד וועצלער אנטלויפן פון [[אוישוויץ]], און ~~~

מוסטער:אפריל 10

וועצלער->ווערבאלער? קאנטעקסט: ~~~ [[חורבן אייראפע]]: [[רודאלף ווערבע]] און אלפרעד וועצלער
וועצלער אנטלויפן פון [[אוישוויץ]], און פארעפנטליכן ~~~

מוסטער:אפריל 10

מערסט-דעטאלירטע->אינסטאלירטער? קאנטעקסט: ~~~ אלס איין פון די ערשטע און מערסט-דעטאלירטע
מערסט-דעטאלירטע איבער די ~~~

מוסטער:אפריל 10

מאסן-הריגות->מדריגות? קאנטעקסט: ~~~ די ערשטע און מערסט-דעטאלירטע איבער די
מאסן-הריגות ~~~

מוסטער:אפריל 14

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 14

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 14

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 14

סטאטוס->סטאטועס? קאנטעקסט: ~~~ [[סאוויעטן פארבאנד|סאוויעטישע פירערשאפט]] צו טוישן דעם סטאטוס
סטאטוס פון די [[גרוזיניש|גרוזינישע ~~~

מוסטער:אפריל 14

אויסטראלישע->אויסטראליע? קאנטעקסט: ~~~ סאוט וויילס]], ברענגנדיג שאדנס פון ביליאנען אויסטראלישע
אויסטראלישע דאלארן, אין די קאסטבארסטע [[נאטירליכע ~~~

מוסטער:אפריל 14

קאסטבארסטע->קאסטבארער? קאנטעקסט: ~~~ פון ביליאנען אויסטראלישע דאלארן, אין די קאסטבארסטע
קאסטבארסטע [[נאטירליכע קאטאסטראפע]] אין אויסטראלישע ~~~

מוסטער:אפריל 14

אויסטראלישע->אויסטראליע? קאנטעקסט: ~~~ אין די קאסטבארסטע [[נאטירליכע קאטאסטראפע]] אין אויסטראלישע
אויסטראלישע ~~~

מוסטער:אפריל 14

פוטש-פראבע->פשוט-פראבע? קאנטעקסט: ~~~ איז צוריק אין אמט נאך א פוטש-פראבע
פוטש-פראבע וואס האט אנגעהאלטן צוויי ~~~

רוי:משה פרייס

פרייס->פרייז? קאנטעקסט: ~~~ '''משה פרייס'''
פרייס (15טן מאי 1914 - 18טן ~~~

רוי:משה פרייס

פרייס->פרייז? קאנטעקסט: ~~~ משה פרייס
פרייס איז געבוירן דעם 15טן מאי ~~~

רוי:משה פרייס

תרע"ד->תרעומות? קאנטעקסט: ~~~ דעם 15טן מאי 1914 (י"ט אייר תרע"ד
תרע"ד ) אין [[לאדזש]], [[פוילן]] צו זיין ~~~

רוי:משה פרייס

פרייס.->פרייז.? קאנטעקסט: ~~~ [[פוילן]] צו זיין פאטער שלמה אריה
פרייס ~~~

רוי:משה פרייס

קאזניצי->קאמפאזיציע? קאנטעקסט: ~~~ בודאפעסט, אין דער ארטאדאקסישער שוהל אויף קאזניצי
קאזניצי גאס. ער האט געהייראט רייזעלע ~~~

רוי:משה פרייס

רייזעלע->רייזע? קאנטעקסט: ~~~ אויף קאזניצי גאס. ער האט געהייראט רייזעלע
רייזעלע פאלאק, א טאכטער פון יצחק ~~~

רוי:משה פרייס

פאלאק->פאליאק? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ קאזניצי גאס. ער האט געהייראט רייזעלע פאלאק
פאלאק , א טאכטער פון יצחק פאלאק, ~~~

רוי:משה פרייס

פאלאק->פאליאק? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ רייזעלע פאלאק, א טאכטער פון יצחק פאלאק
פאלאק , איינער פון די מנהיגים פון ~~~

רוי:משה פרייס

בודאפעסטער->בודאפעסט ער? קאנטעקסט: ~~~ איינער פון די מנהיגים פון דער בודאפעסטער
בודאפעסטער ~~~

מוסטער:אפריל 16

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 16

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 16

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 16

פויליש-סאוויעטישע->אריינשווימענדיג? קאנטעקסט: ~~~ * [[1919]] – פויליש-סאוויעטישע
פויליש-סאוויעטישע מלחמה: די [[פוילן|פוילישע]] ארמיי הייבט ~~~

מוסטער:אפריל 16

געגרינדעט->געגרינדט? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ פאר עקאנאמישע קאאפעראציע און אנטוויקלונג]] ווערט געגרינדעט
געגרינדעט אין ~~~

מוסטער:אפריל 16

ראקעטע->קארעטע? קאנטעקסט: ~~~ [[2001]] – שיסעריי פון א [[קאסאם]] ראקעטע
ראקעטע פון [[עזה פאס]] צו [[שדרות]] ~~~

מוסטער:אפריל 21

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 21

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 21

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 21

געגרינדעט->געגרינדט? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ 753 אא"ר – [[אוראלט רוים]] ווערט געגרינדעט
געגרינדעט דורך רומוס און רומולוס, לויט ~~~

מוסטער:אפריל 21

רומוס->ברומו? קאנטעקסט: ~~~ – [[אוראלט רוים]] ווערט געגרינדעט דורך רומוס
רומוס און רומולוס, לויט די ~~~

מוסטער:אפריל 21

רומולוס->רולערס? קאנטעקסט: ~~~ רוים]] ווערט געגרינדעט דורך רומוס און רומולוס
רומולוס , לויט די ~~~

מוסטער:אפריל 21

מיינארד->מינאר? קאנטעקסט: ~~~ * [[1946]] – געשטארבן [[דזשאן מיינארד
מיינארד קינס]], א וויכטיגער ~~~

מוסטער:אפריל 20

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 20

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 20

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 20

פאסטעריזאציע->אריינגעפאסטער? קאנטעקסט: ~~~ און זיין קאלעגע ענדיגן זייער ערשטע פאסטעריזאציע
פאסטעריזאציע ~~~

מוסטער:אפריל 20

כלאריד->פלאריד? קאנטעקסט: ~~~ איזולירן א צענטל גראם פון [[ראדיום]] כלאריד
כלאריד {{בילד|דער ~~~

מוסטער:אפריל 20

עליאט->עליט? קאנטעקסט: ~~~ * [[1968]] – [[פיער עליאט
עליאט טרודא]] ווערט איינגעשוואוירן אלס פרעמיער ~~~

מוסטער:אפריל 18

אויפן->אויפ'ן? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ | פראיעקט = [[המכלול:געשעענישן אויפן
אויפן ציווילן קאלענדאר|געשעענישן אין ציווילן ~~~

מוסטער:אפריל 18

הפניה->פניה? קאנטעקסט: ~~~ | הפניה
הפניה = {{שם ~~~

מוסטער:אפריל 18

רעדאַגירן->רעדאגירן? קאנטעקסט: ~~~ <!-- הייבט אן רעדאַגירן
רעדאַגירן פון דא ~~~

מוסטער:אפריל 18

רואינירט->וואקסינירט? קאנטעקסט: ~~~ * [[1906]] – א שטארקער [[ערדציטערניש]] רואינירט
רואינירט [[סאן פראנציסקא]] ~~~

מוסטער:אפריל 18

דערקלערט->ערקלערט? (פארגעשלאגן אלס ריכטיגער) קאנטעקסט: ~~~ אריין אין קראפט דער געזעץ וואס דערקלערט
דערקלערט [[אירלאנד]] אלס זעלבסטשטענדיגע רעפובליק, און ~~~