המכלול:המכלול שטאפל ביי שטאפל/7

From המכלול
Jump to navigation Jump to search

Source editor logo.svg

רעדאַגירן בלעטער
אַקטיווירן רעדאַגירן אינטערפעיס

פאָרמאַטירן
מאכן א ריינעם אויסשטעל

לינקס און מכלולינקס
פארבינדט בלעטער איינע צום אנדערן

שרייבן
אינהאלט פונעם בלאט

שמועסן
רעדן צווישן מכלולאים

כללים
פארשידענע מאָסנאַמען

ענדע
גייט ארויס אין וועגנאכ'ן ליינען די אינסטרוקציעס זענט איר געוואויר געווארן די וויכטיגסטע פונקטן ארום 'המכלול', און אצינד זענט איר גרייט און זאגאר געלאַדנט צו שרייבן אין 'המכלול'. אויב האט איר אומקלארקייטן אדער הערות איבער די אינסטרוקציעס ביטע צייכנט זיי אָן אינעם שמועס בלאט.

ווי פארשטענדליך איז נאך דא אסאך צו לערנען. די אנווייזונגען זענען פארקורצט ווי ווייט מעגליך נישט צו באלמוטשען און אפשרעקן נייע באניצער, און דערפאר אנטהאלט דאס נישט אלע אינפארמאציע איבער שרייבן אין 'המכלול'. פאלגנד זענען עטליכע לינקען וואס קענען אייך העלפן אין צוקונפט אויב וועט איר דארפן מער הילף: