המכלול:געביט

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דער המכלול זייטל איז איינגעטיילט אין א צאל געביטן, וואס יעדע איינס דינט א באזונדערע צוועק. דער 'הויפט געביט' איז וואס אנטהאלט אלע ארטיקלען, דערנאך איז דא נאך געביטן פאר בלעטער ווי הילף און אנווייזונגען א.א.וו.

די נעמען פון בלעטער – אויסער די ארטיקלען – זענען צוזאמגעשטעלט פון צוויי טיילן: א געביט נאמען און דער בלאט קעפל, ווען א קאָלאָן צייכן ( : ) טיילט אפּ צווישן די צוויי (לדוגמא, המכלול:וועגן, דער בלאט קעפל איז "וועגן" און זי געפינט זיך אינעם "המכלול" געביט).

אויפגאבעס

די געביטן טיילן איין דעם זייטל אין איינציגווייזע גרופעס וואס דינען ספעציפישע צוועקן.

 • זוכן - די אינערליכע זוך אין המכלול ערמעגליכט צו צוימען די זוכעניש צו ספעציפישע געביטן. מאפשר למשתמש להגביל את החיפוש למרחבי שם מסוימים. געווענליך וועט א ליינער וועלן זוכן נאר אין הויפט געביט, וואו די ארטיקלען זענען פלאצירט, (און אזוי איז דער דעפאלט אנגעשטעלט צו זוכן[א]). ווידעראום שרייבער, וועלן אפט ווילן גריבלען אין אלטע דיסקוסיעס און בעפארצוגן צו זוכן אין די געביטן ווי "שמועס", "המכלול", "המכלול_שמועס", "הילף_שמועס", וכדומה.
 • ציילן בלעטער - דורכ'ן צעטיילן די געביטן קען מען גרינג פונאנדערשיידן און וויסן די צאל ארטיקלען פארהאן אויפ'ן זייטל, אן מיטרעכענען באניצער בלעטער, פאליסי און הילף בלעטער, קאטעגאריעס און בילדער א.א.וו.
 • ספעציעלע בלעטער - מען קען איינטיילן געוויסע ספעציעלע בלעטער און רעפארטס לויט געביטן. למשל, באַזונדער:אלע בלעטער, צייגט ליסטעס פון אלע בלעטער אויפ'ן זייטל צעטיילט לויט'ן געביט. מען קען דארט צעטיילן און באקומען די ליסטע פון אלע שמועס בלעטער פון א געביט, אלע קאטעגאריע, מוסטער א.א.וו. אויך די לעצטע ענדערונגען בלאט קען מען אויסשטעלן און פילטערן לויט'ן געביט, און אויך קען מען אנשטעלן דעם נאכפאלג ליסטע לויט געביטן.
 • אינטערפעיס - אין מעדיעוויקי ווערט יעדע געביט רעפרעזענטירט דורך א נומער. די הויפט געביט (גערופן אויך "ארטיקלען געביט") ווערט רעפרעזענטירט מיט די נומער 0, די שמועס געביט מיט נומער 1, קאטעגאריע געביט איז 14 א.א.וו. (זעט פולע ליסטע ווייטער). אין די HTML ווער צוגעלייגט צום <body> טעג א class וואס איר ווערד איז לויט'ן געביט (הויפט געביט: <body class="ns-0">, קאטעגאריע געביט: <body class="ns-14"> וכו'). דורך דעם קען מען אנשטעלן באזונדערע דעזיין און אויסשטעל פאר יעדע געביט.

ליסטע פון געביטן אין המכלול

נאמען צונאמען קיצור ענגליש אויפגאבע צאל בלעטער
(אריינגערעכנט ווייטערפירונגען)
#
(הויפט/ארטיקל) הויפט געביט, אן א נאמען. [ב] 966 0
שמועס רעדן ש Talk 71 1
רוי ר געביט פאר די בלעטער אימפּאָרטירט פון וויקיפּעדיע. פאר מער זעט המכלול:רוי געביט. 18,240 8000
רוי שמועס 188 8001
באַניצער באַניצערין ב User פאר באניצער בלעטער. אויך סוב־בלעטער פונעם באניצער געפונען זיך אין דעם געביט. 215 2 [ג]
באַניצער שמועס באַניצערין רעדן בש User talk 91 3
המכלול מ Project פאר פראיעקט בלעטער, ווי פאליסיס און דיסוקסיעס. 249 4
המכלול שמועס מש Project talk 35 5
טעקע בילד ט File עבור דפי תיאור מקומי לקבצים, כגון תמונות. הקבצים עצמם נמצאים במרחב -2 343 6 [ד]
טעקע שמועס בילד רעדן טש File talk 2 7
מעדיעוויקי מוו MediaWiki עבור הודעות מערכת שאותן יכולים מפעילים ועורכי הממשק לערוך על מנת לשנות את ממשק האתר. 3,327 8 [ה]
מעדיעוויקי שמועס מווש MediaWiki

talk

37 9
מוסטער מו Template פאר מוסטערן. 4,743 10
מוסטער שמועס מוש Template talk 39 11
הילף ה Help טעכנישע הילף און אנווייזונגען בלעטער. 25 12
הילף שמועס הש Help talk 3 13
קאַטעגאָריע קאטעגאריע ק Category פאר קאטעגאריעס. 2,669 14 [ו]
קאַטעגאָריע שמועס קאטעגאריע רעדן קש Category talk 10 15
פארטל פ Portal עבור פורטלים. 22 4000
פארטל שמועס פש Portal talk 0 4001
דרעפט ד עבור טיוטות ציבוריות. 63 3000
דרעפט שמועס 7 3001
יחידה Module עבור יחידות. 181 828
שיחת יחידה Module talk 0 829
טעמע Topic עבור דפי נושא. 291 2600
באַזונדער ס Special פסאודו-מרחב לדפים מיוחדים. -1 [ז]
הערות
 1. אויף דערווייל זוכט עס אויך אין "רוי" געביט.
 2. ווען מ'טרענסקלוד א בלאט אינעם הויפט געביט, לייגט מען צו א קאָלאָן אנהייב פונעם נאמען.
 3. רשימת המשתמשים
 4. רשימת הקבצים
 5. רשימת הודעות המערכת
 6. רשימת הקטגוריות
 7. רשימת רוב הדפים המיוחדים

זעט אויך