יארן ג' אלפים - ג'צ"ט

From המכלול
(Redirected from ג'נ"ו)
Jump to navigation Jump to search

יארן ג' אלפים (3000) - ג'צ"ט (3099) האבן זיך אנגעהויבן, לויט די אנגענומענע כראנאלאגיע וואס איז באזירט אויף סדר עולם רבה, 2784 יאר צוריק און האבן זיך געענדיגט 2685 יאר צוריק.

די יארן ווערן דא גערעכנט לויטן ציילונג באניצט אין סדר הדורות און אין אנדערע ספרים אויף אידישע כראנאלאגיע, וועלכע הייבן אן פון טאג ווען אדם הראשון איז באשאפן געווארן, אין צווייטן יאר לבריאת העולם (דער ערשטער יאר לבריאת העולם, גערופן "שנת תוהו", האט אנטהאלטן בלויז פינף טעג). לויט די רעכענונג וואס איז היינט אנגענומען (אין וועלכע דער יעצטיגער יאר איז ה'תשפ"ד), וואס הייבט זיך אן פון ערשטן טאג צום בריאת העולם, דארף מען צולייגן איין יאר צום חשבון.

ביי טייל פון די יארן דארף מען מעגליך צולייגן נאך איין צום חשבון, געוואנדן אויב די יארן אין די תורה רעכענען זיך ווען זיי הייבן זיך אן אדער ווען זיי זענען געענדיגט[1].


געשעענישן

 • ג' אלפיםבעשא מלך ישראל קומט מלחמה האלטן מיט אסא מלך יהודה; אסא שיקט געלט פאר בן הדד דער קעניג פון ארם ער זאל צעשטערן זיין בונד מיט בעשא.
 • ג'י'אלה בן בעשא קעניגט איבער מלכות ישראל, אויפן ארט פון זיין פארשטארבענעם פאטער
 • ג'י"אזמרי, א קנעכט פון אלה, ברענגט אום זיין האר און פרובירט צו קעניגן אויף זיין ארט, א מלוכה וואס האלט אן זיבן טעג.
 • ג'י"אעמרי, א גענעראל אין מלכות ישראל, באזיגט זמרי און נעמט איבער זיין ארט; האלב פון פאלק האט אבער געקרוינט תבני בן גינת.
 • ג'ט"ו – עמרי שטארקט זיך איבער תבני, ווערט פולקאמער קעניג און שטעלט אוועק די אחאב דינאסטיע.
 • ג'כ"באחאב בן עמרי קעניגט איבער מלכות ישראל, אויפן ארט פון זיין פארשטארבענעם פאטער
 • ג'כ"ויהושפט בן אסא קעניגט איבער מלכות יהודה, נאך די פטירה פון זיין פאטער
 • ג'ל"ד – הייבן זיך אן דריי יאר פון הונגער און טרוקעניש אין שומרון, לויטן באפעל פון אליהו הנביא
 • ג'ל"ו – אליהו באזיגט די נביאי הבעל ביים מעמד הר הכרמל, און ברענגט רעגן
 • ג'ל"ז – בן הדד דער קעניג פון ארם קומט מלחמה האלטן מיט אחאב, און ער ווערט צוריקגעשטויסן לויט די נבואה פון מיכיהו בן ימלה
 • ג'ל"ח – בן הדד קומט נאכאמאל מלחמה האלטן, און נאך וואס ער ווערט באזיגט, שליסט אחאב מיט אים א בונד.
 • ג'מ"ג – יהושפט און אחאב גייען צוזאמען אין מלחמה קעגן ארם. אחאב קומט אום, און זיין זון אחזיה קעניגט אויף זיין ארט.
 • ג'מ"דמואב ווידערשפעניגט אין מלכות ישראל. יורם בן אחאב קעניגט אויפן ארט פון זיין ברודער.
 • ג'מ"ד – אליהו גייט ארויף מיט שטורעם אין הימל
 • ג'מ"ח – הייבן זיך אן זיבן יאר הונגער אין שומרון
 • ג'מ"חיהורם בן יהושפט ווערט געקרוינט איבער מלכות יהודה, אין לעבן פון זיין פאטער.
 • ג'נ"האחזיהו בן יהורם קעניגט איבער מלכות יהודה, אויפן ארט פון זיין פארשטארבענעם פאטער
 • ג'נ"היהוא הרג'עט אויס בית אחאב און קעניגט איבער מלכות ישראל, לויטן באפעל פון אלישע. עתליה הרג'עט אויס זרע בית דוד (חוץ פון יהואש).
 • ג'נ"ו – עתליה קעניגט זעקס יאר איבער מלכות יהודה
 • ג'ס"ביהוידע הכהן קרוינט יהואש אלס קעניג איבער מלכות יהודה; עתליה ווערט אומגעברענגט.
 • ג'פ"דיואחז בן יהוא קעניגט איבער מלכות ישראל, אויפן ארט פון זיין פארשטארבענעם פאטער

געבוירן

 • ג'ט"ויהורם בן יהושפט מלך יהודה
 • ג'נ"היהואש בן אחזיהו מלך יהודה
 • ג'ע"ואמציה בן יהואש מלך יהודה

נפטר געווארן

פיל-יעריגער לוח

►► ג' אלפים - ג'צ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
ג' אלפים
(3000)
ג'א'
(3001)
ג'ב'
(3002)
ג'ג'
(3003)
ג'ד'
(3004)
ג'ה'
(3005)
ג'ו'
(3006)
ג'ז'
(3007)
ג'ח'
(3008)
ג'ט'
(3009)
ג'י'
(3010)
ג'י"א
(3011)
ג'י"ב
(3012)
ג'י"ג
(3013)
ג'י"ד
(3014)
ג'ט"ו
(3015)
ג'ט"ז
(3016)
ג'י"ז
(3017)
ג'י"ח
(3018)
ג'י"ט
(3019)
ג'כ'
(3020)
ג'כ"א
(3021)
ג'כ"ב
(3022)
ג'כ"ג
(3023)
ג'כ"ד
(3024)
ג'כ"ה
(3025)
ג'כ"ו
(3026)
ג'כ"ז
(3027)
ג'כ"ח
(3028)
ג'כ"ט
(3029)
ג'ל'
(3030)
ג'ל"א
(3031)
ג'ל"ב
(3032)
ג'ל"ג
(3033)
ג'ל"ד
(3034)
ג'ל"ה
(3035)
ג'ל"ו
(3036)
ג'ל"ז
(3037)
ג'ל"ח
(3038)
ג'ל"ט
(3039)
ג'מ'
(3040)
ג'מ"א
(3041)
ג'מ"ב
(3042)
ג'מ"ג
(3043)
ג'מ"ד
(3044)
ג'מ"ה
(3045)
ג'מ"ו
(3046)
ג'מ"ז
(3047)
ג'מ"ח
(3048)
ג'מ"ט
(3049)
ג'נ'
(3050)
ג'נ"א
(3051)
ג'נ"ב
(3052)
ג'נ"ג
(3053)
ג'נ"ד
(3054)
ג'נ"ה
(3055)
ג'נ"ו
(3056)
ג'נ"ז
(3057)
ג'נ"ח
(3058)
ג'נ"ט
(3059)
ג'ס'
(3060)
ג'ס"א
(3061)
ג'ס"ב
(3062)
ג'ס"ג
(3063)
ג'ס"ד
(3064)
ג'ס"ה
(3065)
ג'ס"ו
(3066)
ג'ס"ז
(3067)
ג'ס"ח
(3068)
ג'ס"ט
(3069)
ג'ע'
(3070)
ג'ע"א
(3071)
ג'ע"ב
(3072)
ג'ע"ג
(3073)
ג'ע"ד
(3074)
ג'ע"ה
(3075)
ג'ע"ו
(3076)
ג'ע"ז
(3077)
ג'ע"ח
(3078)
ג'ע"ט
(3079)
ג'פ'
(3080)
ג'פ"א
(3081)
ג'פ"ב
(3082)
ג'פ"ג
(3083)
ג'פ"ד
(3084)
ג'פ"ה
(3085)
ג'פ"ו
(3086)
ג'פ"ז
(3087)
ג'פ"ח
(3088)
ג'פ"ט
(3089)
ג'צ'
(3090)
ג'צ"א
(3091)
ג'צ"ב
(3092)
ג'צ"ג
(3093)
ג'צ"ד
(3094)
ג'צ"ה
(3095)
ג'צ"ו
(3096)
ג'צ"ז
(3097)
ג'צ"ח
(3098)
ג'צ"ט
(3099)
א יאר אין אידישן לוח בעפאר ד'קי"ט * אן עיבור יאר פשוטע יאר יוליאנישער יאר = אנהייב מחזור פון 28
יארן פון ברכת החמה
= שמיטה יאר
אנגעהויבן פון ג'ת"נ

* א באשטימטע סדר צו רעכענען עיבור יארן איז איינגעפירט געווארן אין יאר ד'קי"ט דורך הלל נשיאה, בעפאר דעם איז דער עיבור באשטימט געווארן דורך בית דין אנהייב יאר .


היסטאָריע פון אידישן פאָלקגעשעענישן און דאטומען לויט תנ"ך און די מסורתציווילע רעכענונגחשמונאיםערשטער בית המקדשצווייטער בית המקדשגלות אשור (עשרת השבטים)גירוש שפאניע און פארטוגאלתקופת השופטיםתקופת המלכיםתקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםתקופת בית ראשוןגלות בבלתקופת בית שניסוף תקופת בית שני - פון חורבן בית המקדש (ג'תת"ל 70) ביז נאך בר כוכבא אויפשטאנד (ג'תתצ"ה 135)חורבן אייראפעגלות רומיתקופות ווען א גרויס חלק אידן האבן געלעבט אין גלותתקופות ווען א גרויס חלק אידן האבן געלעבט אין ארץ ישראלתקופות ווען דער בית המקדש איז געשטאנען


צו ליינען מער

רעפערענצן

 1. איבער דעם ספק, זעט: רבי אברהם ישעיהו קארעליץ, חזון איש, אורח חיים, סימן ק"מ, ס"ק ג'.