יארן א'ת"ת - א'תתצ"ט

From המכלול
(Redirected from א'תתי"ט)
Jump to navigation Jump to search

יארן א'ת"ת (1800) - א'תתצ"ט (1899) האבן זיך אנגעהויבן, לויט די אנגענומענע כראנאלאגיע וואס איז באזירט אויף סדר עולם רבה, 3984 יאר צוריק און האבן זיך געענדיגט 3885 יאר צוריק.

די יארן ווערן דא גערעכנט לויטן ציילונג באניצט אין סדר הדורות און אין אנדערע ספרים אויף אידישע כראנאלאגיע, וועלכע הייבן אן פון טאג ווען אדם הראשון איז באשאפן געווארן, אין צווייטן יאר לבריאת העולם (דער ערשטער יאר לבריאת העולם, גערופן "שנת תוהו", האט אנטהאלטן בלויז פינף טעג). לויט די רעכענונג וואס איז היינט אנגענומען (אין וועלכע דער יעצטיגער יאר איז ה'תשפ"ד), וואס הייבט זיך אן פון ערשטן טאג צום בריאת העולם, דארף מען צולייגן איין יאר צום חשבון.

ביי טייל פון די יארן דארף מען מעגליך צולייגן נאך איין צום חשבון, געוואנדן אויב די יארן אין די תורה רעכענען זיך ווען זיי הייבן זיך אן אדער ווען זיי זענען געענדיגט[1].


געשעענישן

געבוירן

  • א'תתי"טשרוג דער זון פון רעו
  • א'תתמ"טנחור דער זון פון שרוג
  • א'תתע"חתרח דער זון פון נחור

נפטר געווארן

פיל-יעריגער לוח

►► א'ת"ת - א'תתצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
א'ת"ת
(1800)
א'תת"א
(1801)
א'תת"ב
(1802)
א'תת"ג
(1803)
א'תת"ד
(1804)
א'תת"ה
(1805)
א'תת"ו
(1806)
א'תת"ז
(1807)
א'תת"ח
(1808)
א'תת"ט
(1809)
א'תת"י
(1810)
א'תתי"א
(1811)
א'תתי"ב
(1812)
א'תתי"ג
(1813)
א'תתי"ד
(1814)
א'תתט"ו
(1815)
א'תתט"ז
(1816)
א'תתי"ז
(1817)
א'תתי"ח
(1818)
א'תתי"ט
(1819)
א'תת"כ
(1820)
א'תתכ"א
(1821)
א'תתכ"ב
(1822)
א'תתכ"ג
(1823)
א'תתכ"ד
(1824)
א'תתכ"ה
(1825)
א'תתכ"ו
(1826)
א'תתכ"ז
(1827)
א'תתכ"ח
(1828)
א'תתכ"ט
(1829)
א'תת"ל
(1830)
א'תתל"א
(1831)
א'תתל"ב
(1832)
א'תתל"ג
(1833)
א'תתל"ד
(1834)
א'תתל"ה
(1835)
א'תתל"ו
(1836)
א'תתל"ז
(1837)
א'תתל"ח
(1838)
א'תתל"ט
(1839)
א'תת"מ
(1840)
א'תתמ"א
(1841)
א'תתמ"ב
(1842)
א'תתמ"ג
(1843)
א'תתמ"ד
(1844)
א'תתמ"ה
(1845)
א'תתמ"ו
(1846)
א'תתמ"ז
(1847)
א'תתמ"ח
(1848)
א'תתמ"ט
(1849)
א'תת"נ
(1850)
א'תתנ"א
(1851)
א'תתנ"ב
(1852)
א'תתנ"ג
(1853)
א'תתנ"ד
(1854)
א'תתנ"ה
(1855)
א'תתנ"ו
(1856)
א'תתנ"ז
(1857)
א'תתנ"ח
(1858)
א'תתנ"ט
(1859)
א'תת"ס
(1860)
א'תתס"א
(1861)
א'תתס"ב
(1862)
א'תתס"ג
(1863)
א'תתס"ד
(1864)
א'תתס"ה
(1865)
א'תתס"ו
(1866)
א'תתס"ז
(1867)
א'תתס"ח
(1868)
א'תתס"ט
(1869)
א'תת"ע
(1870)
א'תתע"א
(1871)
א'תתע"ב
(1872)
א'תתע"ג
(1873)
א'תתע"ד
(1874)
א'תתע"ה
(1875)
א'תתע"ו
(1876)
א'תתע"ז
(1877)
א'תתע"ח
(1878)
א'תתע"ט
(1879)
א'תת"פ
(1880)
א'תתפ"א
(1881)
א'תתפ"ב
(1882)
א'תתפ"ג
(1883)
א'תתפ"ד
(1884)
א'תתפ"ה
(1885)
א'תתפ"ו
(1886)
א'תתפ"ז
(1887)
א'תתפ"ח
(1888)
א'תתפ"ט
(1889)
א'תת"צ
(1890)
א'תתצ"א
(1891)
א'תתצ"ב
(1892)
א'תתצ"ג
(1893)
א'תתצ"ד
(1894)
א'תתצ"ה
(1895)
א'תתצ"ו
(1896)
א'תתצ"ז
(1897)
א'תתצ"ח
(1898)
א'תתצ"ט
(1899)
א יאר אין אידישן לוח בעפאר ד'קי"ט * אן עיבור יאר פשוטע יאר יוליאנישער יאר = אנהייב מחזור פון 28
יארן פון ברכת החמה
= שמיטה יאר
אנגעהויבן פון ג'ת"נ

* א באשטימטע סדר צו רעכענען עיבור יארן איז איינגעפירט געווארן אין יאר ד'קי"ט דורך הלל נשיאה, בעפאר דעם איז דער עיבור באשטימט געווארן דורך בית דין אנהייב יאר .


צו ליינען מער

רעפערענצן

  1. איבער דעם ספק, זעט: רבי אברהם ישעיהו קארעליץ, חזון איש, אורח חיים, סימן ק"מ, ס"ק ג'.