רוי:קהלת

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מגילת קהלת איז איינע פון די ספרי כתובים אין תנ"ך, און איינע פון די חמש מגילות.

דער ספר איז אן אוצר פון שפריכווערטער, דברי חכמה, פראַקטישע עצות צום לעבן און וואָרענונגען קעגן א פאַלשן לעבנסשטייגער. דער מחבר טוט אדורך וועלכער וועג אין לעבן געבט באַדייט און אייביגקייט צו די מעשים פונעם מענטש, און פרעגט אפ עטליכע וועגן איינס נאָכ'ן אַנדערן, ביז ער קומט צום סוף צו צו זיין מסקנא, אַז יראת שמים איז דער ריכטיגער וועג:

סוף דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם

די מסקנא קען אויסקוקן ווי א סתירה מיט די איבריגע רעיונות פון קהלת ביז אהין, און חז"ל האָבן געזאָגט אַז נאר אדאנק דעם לעצטן פסוק איז דער ספר אַריינגענומען געוואָרן צווישן די כתבי הקודש[1].

ווי עס שטייט אין אנהייב פון די מגילה, איז דערין איינגעזאמלט די "רייד פון קהלת", וואס איז דער צווייטער נאמען פון שלמה המלך דער זון פון דוד. אבער ער האט נישט אליין געשריבן דעם ספר. די צענטראלע דעה אין חז"ל[2] שרייבט צו די רעדאקציע פונעם ספר צו חזקיהו און זיין גרופע (וועלכע האבן געלעבט בערך צוויי הונדערט יאר נאך שלמה). מען טרעפט אבער א דעה אין חז"ל אז די אנשי כנסת הגדולה זענען געווען די וועלכע האבן פארפאסט דעם חיבור[3].

דרוינסדע לינקס

רעפערענצן

  1. שבת ל, ב
  2. בבא בתרא טו, א
  3. אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק א
ספרים אין תנ"ך

תורה: בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים

נביאים: יהושע | שופטים | שמואל (א' וב') | מלכים (א' וב') | ישעיה | ירמיה | יחזקאל | תרי עשר: הושע | יואל | עמוס | עובדיה | יונה | מיכה | נחום | חבקוק | צפניה | חגי | זכריה | מלאכי

כתובים: תהלים | משלי | איוב | שיר השירים | רות | איכה | קהלת | אסתר | דניאל | עזרא - נחמיה | דברי הימים (א' וב')