רוי:אויטא געיעג

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אויטא געיעג

אן אויטא געיעג (ענגליש: car chase) איז א געיעג דורך די פאליציי נאך א פארברעכער וועלכער אנטלויפט מיט אן אויטא. די פאליציי ניצט פארשידענע טאקטיקן צו צווינגען דעם אנטלויפנדן אויטא צו קומען צו אן אפשטעל.

טרענירונג

א יאגנדיגע אויטא, וועלכע שמייסט אויף לאקאלע גאסן און שאסייען צווישן אנדערע אויטאס וועלכע גייען זיך זייערע וועגן, קען זיין זייער מסוכן. אמאל האבן פאליציי אפיצירן נישט באקומען קיין טרענירונג וויאזוי צו נוצן זייערע אויטאס אין פאל זיי יאגן איינעם נאך, און עס האבן פאסירט אסאך שווערע עקסידענטן אין וועלכע די קרימינאלן, פארבייגייער, און אפטמאל די פאליציי אפיצירן זעלבסט, זענען געווארן געשעדיגט אדער אומגעברענגט.

אסאך האבן קריטיקירט דעם פאליסי און גע'טענה'ט אז עס לוינט זיך נישט נאכצויאגן קרימינאלן ווען מען שטעלט איין די לעבנס פון פאליציי אפיצירן, און זיכער נישט ווען פארבייגייער קענען געשעדיגט ווערן. דאס האט געפירט די פאליציי דעפארטמענטס צו געבן זייערע אפיצירן ספעציעלע טרענירונג וויאזוי צו באהאנדלען זייערע אויטאס אין אזעלכע פעלער.

די ערשטע זאך וואס זיי דארפן גוט קענען זענען די געצייג וואס מאדערנע פאליציי אויטאס פארמאגן. אזעלכע זאכן ווי בליציגע לעקטערס, סירענעס, און ראדיא טראנסמישן קענען אוועקנעמען די קאנצענטראציע פון ראוד אין א צייט ווען דער אויטא פארט זייער שנעל. די אלע זאכן דארפן זיין ווי נאטירליך צו די אפיצירן אז עס זאל זיי נישט אפעקטירן ביים דרייוון.

פאליציי אגענטורן פארמאגן ספעציעלע שטחים וואו זיי שטעלן אויס פארשידענע ראוד און הייוועי סיטואציעס, און דערויף טרענירן זיי די אפיצירן צו דרייוון מיט א שנעלקייט פון 120 מ.פ.ש. און מאכן שארפע מאנעווערעס אן פארלירן קאנטראל.

טייל פאליציי דעפארטמענטס פארמאגן ספעציעלע דרייווינג סטימולעיטארס (ווידעא שפילן) וועלכע טרענירן זיי צו אלע אומשטענדן וואס מעגליך. די אפיצירן קענען דערנאך איבערקוקן זייער דרייוון פון דער הייך, ווי עס וואלט ווען גענומען געווארן פון א העליקאפטער.

געצייג

דער הויפט עקוויפמענט (געצייג) וואס פעלט אויס צו קענען נאכיאגן קרימינאלן איז דער פאליציי קאר. רוב היינטיגע פאליציי אויטאס זענען ספעציעל געבויט פאר דעם באניץ און על פי רוב באשטייען זיי פון פארד אדער דזשענעראל מאטארס מאדעלן. די מערסט פארשפרייטע זענען די פארד קראון וויקטאריע, שעווראלעט אימפאלא, שעווראלעט טאהאו, דאדזש אינטרעפידס, און אמאל א דזשיפ טשעראוקי פון קרייסלער.

די פאליציי אויטאס זענען אנדערש מיט עטליכע זאכן ווי די ציווילע פון דעם זעלבן סארט. א פאליציי קאר ווערט געניצט זייער אסאך און שטייט אסאך אויף איין פלאץ. די מאטארן זענען געטוישט פאר שטערקערע, וועלכע קען פארן שנעלער און פארנעמען די פלוצלונגדיגע טוישן פון שנעלקייט. דערצו פארלאנגט זיך אויך בעסערע טראנסמישן קילערס און שווערע ראדיאטארס אויף אויסצושפייען די היץ. אויך די אלטערנעיטאר ווערט געטוישט וויבאלד די פאליציי אויטאס האבן לעקטערס, סירענעס, און ראדיא געצייג וועלכע פארלאנגען ביז 130 עמפס.

אויסער די אויטאס פארמאגן אלע פאליציי דעפארטמענטס ספעציעלע געצייג וואס ווערט געניצט צו מאכן ראוד בלאקירונגען און אזוי כאפן דעם אנטלויפנדן קרימינאל. זיי פארמאגן ספעציעלע אייזנס וועלכע קענען צעשטעכן רעדער ווען מען פארט ארויף דערויף, און געוויסע פאליציי דעפארטמענטס פרובירן יעצט אויס א נייע טעכנאלאגיע וואס וועט קענען שניידן די גאזאלין סופליי צו אן אויטא פונדערווייטנס דורך נוצן לעיזער.

גרויסע פאליציי דעפארטמענטס פארמאגן אויך העליקאפטערס וועלכע קומען צונוץ ביים נאכיאגן קרימינאלן. די העליקאפטערס האבן נישט קיין ראוד פראבלעמען און קענען שטענדיג האלטן אן אויג אויף דעם אנטלויפנדן אויטא פון דער הייך. זיי רופן אריין די סטאנציע צו געבן סטראטעגישע ראוד בלאק פונקטן.

דער געיעג

דער אפיציר דארף מאכן א באשלוס אויב עס איז וויכטיג נאכצויאגן אן אנטלויפנדן אויטא אדער נישט. א געיעג איז א מסוכנ'דיגע זאך און עס דארף בארעכטיגט ווערן. דער אפיציר וועט געווענליך פרובירן ליינען די לייסענס נומערן און אריינרופן אין זיין ראדיא צו די סטאנציע, וואו מען וועט אים מעלדן אויב דער אויטא איז גע'גנב'עט אדער איז געניצט געווארן אין א פארברעכן. דער אפיציר און זיין קעפטעין וועלן באשלוסן אויב עס איז וויכטיג צו מאכן א געיעג. אין פעלער ווען א לייסענס איז ריין, אדער אויב דער אפיציר וועט נישט אניאגן צו ליינען די לייסענס נומערן, וועט מען פיל מאל אויפגעבן דער געיעג וויבאלד עס איז נישט אזוי וויכטיג אז מען זאל איינשטעלן די קאנסעקווענצן וואס א געיעג קען ברענגען.

די וועטער און אנדערע פאקטארן שפילן אויך א ראלע אין דעם באשלוס. אויב די וועטער איז שיין און די ראודס זענען טרוקן וועט דער אפיציר מעגליך מאכן א געיעג אפילו פאר א ספק אדער אומוויכטיגע פארברעכן. אויב עס רעגנט אדער שנייט וועט זיך אויספעלן א וויכטיגערע סיבה פארוואס עס זאל זיך לוינען צו מאכן א געיעג.

אויף א פלאץ וואו עס איז פארהאן טראפיק אדער קאנסטרוקציע, אדער דער אפיציר ווייסט אז אביסל ווייטער איז פארהאן א שולע פאר קינדער, וועט ער דעם פארשוין לאזן לויפן און נישט איינשטעלן זיין לעבן אדער די לעבן פון אומשולדיגע פארבייגייער. אין רוב פעלער וועט דער אפיציר רופן הילף און וועט בלייבן אין קאנטאקט מיט א העכערע אפיציר (סופערווייזער), וואס וועט געבן דעם באשלוס וואס ווייטער צו טון. אויב דער סופערווייזער וועט באשליסן אז די סיטואציע איז צו מסוכן, וועט ער מעגליך אפרופן דעם געיעג.

אין א סיטואציע ווען מען קען נישט אפשטעלן דעם פארברעכער, איז פארהאן א טעכניק וואס ווערט גערופן די פארסוט אינטערווענשן טעכניק. דאס פארלאנגט אז דער אפיציר זאל דערגרייכן דעם אנטלויפנדן אויטא און זיך שטעלן ביי זיין זייט און אים געבן א שטופ זייטיג אויף די אונטערשטע טייל נעבן די רעדל. דאס וועט מאכן דעם אויטא זיך דרייען און ארויסגיין פון קאנטראל פון וועלכע דער פארברעכער וועט זיך נישט קענען אזוי שנעל ערהוילן און וועט מוזן אויפגעבן.

אבער דער טעכניק מעג נאר געניצט ווערן נאכדעם וואס די פאליציי האט אויסגעליידיגט דעם שאסיי אדער גאס וואו דער געיעג פאסירט, ווייל אנדערש וועלן אנדערע אויטאס אפעקטירט ווערן און פארבייגייער קענען געשעדיגט ווערן.

אויב דאס העלפט אויך נישט, וועט דער אפיציר בלייבן מיט די ברירה פון נוצן זיין ביקס צו שיסן די רעדער און אפשטעלן דעם אויטא מיט געוואלד. דער מיטל ווערט זייער זעלטן געניצט און עס מוז באשטעטיגט ווערן פון א הויכראנגיגער אפיציר, און אזא באפעל קומט נאר אין א פאל ווען עס האנדלט זיך פון גאר א גרויסער פארברעכער וועמען עס איז א גרעסערע סכנה צו לאזן גיין ווי אים נאכצויאגן.

אין די עפאכע פון קאמעראס און טעלעוויזיע, ווערן פאליציי געיעגן טיילמאל רעקארדירט און געוויזן פאר די פובליק. טעלעוויזיע העליקאפטערס פאלגן נאך די פאליציי פון אויבן און באטראכטן די גאנצע געשעעניש, וועלכע ווערט טראנספארמירט לעבעדיג צו יעדן. רוב מידיע פירמעס פארמאגן ספעציעל טרענירטע העליקאפטער פילאטן, וועלכע פאלגן נאך אויטא געיעגן פון דער לופטן און דאס ווערט געוויזן לעבעדיג אויף טעלעוויזיע.

די שטאט לאס אנדזשעלעס איז באקאנט אלס די הויפטשטאט פון פאליציי אויטא געיעגן. עס זענען דארט באריכטעט געווארן איבער 700 אויטא געיעגן במשך פונעם יאר 2002[1].

די געזעצן איבער פאליציי געיעגן

געזעצליך איז נישט פארהאן עפעס וואס שטייט אין וועג פאר פאליציי אפיצירן צו מאכן דעם באשלוס און אנהייבן א געיעג. די פאליציי האט די לעגאלע רעכט אליין צו מאכן דעם באשלוס, און די איינציגסטע קאנסעקווענצן וואס זיי קענען האבן איז די פובליק קריטיק, אדער קריטיק פאר דעם אפיציר אינערהאלב די אגענטור.

עס ווערט געשאצט אז אין די פאראייניגטע שטאטן געשעען צווישן 300 און 400 טויט פעלער א יאר אלס רעזולטאט פון א פאליציי געיעג[2].

די פעדעראלע רעגירונג האט א געזעץ וועלכע באשיצט אירע לאו ענפארסמענט אגענטורן פון יעדע סארט שאדן וואס קומט ארויס ווען אפיצירן פירן אויס זייערע פליכטן. דאס מיינט אז לעגאל קען מען נישט קלאגן די רעגירונג אויב עפעס פאסירט מיט א הויז, אויטא, פעלד, אדער מענטשליכע שאדן. דער געזעץ איז אנדערש פון שטאַט צו שטאט און אמאל קען יא געלונגען פאר א געליטענעם צו באקומען פינאנציעלע קאמפענסאציע, אבער די אפיצירן קענען קיינמאל נישט געקלאגט ווערן אזוי לאנג ווי זיי האבן געטון זייער ארבעט.

נישט-פאליציי אויטא געיעגן

רעפערענצן

  1. "Los Angeles urges media to curb coverage of police chases". www.smh.com.au (in ענגליש). פעברואר 28, 2003. Retrieved February 5, 2024.
  2. "In Hot Pursuit Of Public Safety, Police Consider Fewer Car Chases". www.npr.org (in ענגליש). יולי 23, 2015. Retrieved February 5, 2024.

דאס איז נישט קיין המכלול ארטיקל, בלויז עפעס וואס ליגט דא ביז עס וועט ערזעצט ווערן מיט בעסערס. שרייבט עס איבער!