פארטל:המכלול נייעס/טבת תשפ"ד

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

טיילווייזע ליסטע פון מערקווירדיגע נייעסלעך אויפן זייטל, פון דורכאויס חודש טבת ה'תשפ"ד.

  • פופצן אבן הפינה ארטיקלען דערגרייכט. די ארטיקלען ווערן אויך שיין באצייכנט אויפן הויפטבלאט, לכבוד דעם מיילשטיין.
  • אנגעהויבן דעם פראצעדור צו פארבעסערן דעם צושטאנד פון רוי געביט אויף א סיסטעמאטישע פארנעם, דורכאויס וועלכע הונדערטער אומנויטיגע בלעטער זענען געווארן געמעקט און צענדליגער פארבעסערט (א באלאנס וואס וועט זיך בעז"ה טוישן ווען מיר וועלן אנקומען צו די מער נוצליכע בלעטער).
  • דערביי זענען אויך אויטאמאטיש געשאפן געווארן פארשידענע קאטעגאריעס וועלכע האלטן חשבון איבער ריעותות אין בלעטער, וועלכע וועלן ארויסהעלפן מיט די ארבעט אין די ווייטערדיגע רייניגונג און פארבעסערונג.
  • צו די זעלבע צייט, האט מען אויך אנגעהויבן אריבערברענגען פאסיגע ארטיקלען פון דער יידישע פאלקס-ענציקלאפעדיע, וואס וועט אויך העלפן צו בארייכערן דעם געביט און עס געבן א שענערע צורה. די ארטיקלען זענען נישט נאר אויף א העכערע ניווא - דורכשניטליך - ווי די וויקיפעדיע ארטיקלען (און ווערן שוין גלייך אויסגעבעסערט ביים ברענגען), נאר זיי זענען אויך אפן צו פארברייטערן און זאפארט אריבערפירן צום הויפט געביט ווען גרייט.
  • אינטענסיווע ארבעט אויף די הויפטבלאט מוסטערן ודומיהם, מיט א דגש צו פארענדיגן די ארבעט וואס פריער. דורכאויס דעם חודש האט זיך דער געבוי גערוקט מיט צענדליגער פראצענטן, און עס איז שוין בעז"ה איבער צוויי-דריטל פארטיג.
  • דער זייטל איז געווארן היבש אפטימיזירט הונטער די קוליסן, עפעס וואס זעט זיך בפרט אן ביים לאודן שווערע בלעטער מיט פילע בילדער וכדומה.
  • דער זייטל איז שוין אויטאמאטיש אנגעשטעלט אויף אידיש פאר אנאנימע, פרישע באזוכער און נייע באניצער.
  • באהאנדלונג פון רוי-לינקס איז געווארן היבש פארבעסערט. צווישן אנדערע: זיי צייגן זיך שוין ריכטיג אויך אין לינקס וועלכע נוצן א בילד (ווי די "פאריגע" און "קומענדיגע" לינקס אין פארשידענע נאוויגאציע מוסטערן); און לינקס וועלכע קומען אן צו דעם בלאט זעלבסט צייגן זיך אין בּאָלד, פונקט ווי געהעריגע (בלוי) לינקס טוען אין דעם פאל.
  • פארבעסערט דעם נאמען און די טיטלען פון בלעטער אין המכלול, וואס (צווישן אנדערע) וועט בעז"ה פארבעסערן די רעזולטאטן אויף גוגל - כאטש עס קען נעמען אפאר וואכן אז די טוישונגען זאלן גענצליך אריין אין קראפט.
  • און נאך פארשידענע קלענערע און גרעסערע פארבעסערונגען, שאי אפשר לפורטם כי רבים הם.