המכלול:שרייבן פראיעקט/ליסטע טבת-שבט תשפ"ד

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

VisualEditor - Icon - Bullet-list-rtl.svg ליסטעס

Writing by Luis Prado from the Noun Project.png

שרייבן פראיעקט


פאלגנד איז א געקליבענע אויסוואל פון פאסיגע געדאנקען און פארשלאגן וואס איר קענט שרייבן אין די קומענדיגע תקופה. די ארטיקלען זענען געווארן אויסגעקליבן צוליב זייער וויכטיגקייט און אקטועלקייט, און אויך זייענדיג גרינג און געשמאק צו שרייבן אויף א פראפעסיאנאלן ניווא. אויב איר ווילט נעמען אויף זיך אן ארטיקל, צייכנט עס אן דערביי און שרייבט אייך אונטער.

נעמט אין אכט: דער ציל פון דעם פראיעקט איז אז מיר זאלן האבן כאטש איין אייגן-געשריבענע ארטיקל אויף יעדע פרשה אדער יום טוב.

ווילאנג דרעפטס זענען נאך אין פראצעס פון ווערן געשריבן, אינך יודע איזה יכשר - צו וועלכע די מנטרים וועלן שנעלער קענען אנקומען צו איבערגיין און אריבערפירן[1]. אבער ווען א דרעפט איז שוין אין די ענדע-שטאפלען פון ווערן אריבערגעפירט, וכל שכן נאכן אריבערפירן, איז א גרעסערע אויפטו זיך צו רוקן ווייטער צו א קומענדיגע פרשה.

געדענקט אויך אז די לינקס צו העברי ווערן צוגעשטעלט בלויז פאר מראה מקום; ביטע מאכט זיכער אז די נושא איז גענוג (און גענוג גוט) געדעקט איידער איר בעט אריבערצופירן דעם דרעפט - בלויז איבערזעצן דעם העברי ארטיקל איז אין אסאך פעלער נישט גענוג. פאר רעסורסן קען מען זיך בעז"ה מעלדן צו צמא לדעת (אדער בעטן אין שמועס בלאט פון דרעפט). האט אויך אינזין צו בעטן אן עדכון פונעם ערך אויף העברי, איידער איר באזירט זיך דערויף.

  1. ובפרט ביי דרעפטס וועלכע דארפן נאך צוגעפאסט ווערן אין שפראך אז עס זאל זיין אין א פליסיגע אידיש, חוץ פון קאנטראלירן דעם תוכן וואס איז די ריכטיגע אויפגאבע פון מנטרים. דאס איז א קאמבינאציע וואס נעמט מער צייט און געדולד פון מנטרים ווי עס קען אויסקוקן פונדרויסן.

פרשיות

שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

אלגעמיין