המכלול:רויטלינקען/אריינפיר

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דער בלאט איז געאייגנט צו דערמאנען נויטיגע סיסטעם בלעטער וואס איר האט זיך אנגעשטויסן אין זייער מאנגל, זיי זאלן אריבערגעברענגט ווערן פון המכלול העברי אדער די יידישע וויקיפעדיע. דאס רעכנט בעיקר אריין בלעטער וועלכע קומען אין די "המכלול" און "הילף" געביטן, ווי אויך מוסטערן וכדומה וואס איר ווילט נוצן.
צו פארלאנגען ארטיקלען, זעט המכלול:בעטן ארטיקלען. פאר סתם צובראכענע טעקעס און מוסטערן, קענט איר פרובירן המכלול:רייניגונג פראיעקט/צובראכענע טעקעס און מוסטערן.

ביטע צייכנט אן, ווען מעגליך, וואו איר האט באגעגנט דעם רויטלינק; צי דער רעלעוואנטער בלאט זאל געברענגט ווערן פון המכלול העברי אדער פון יידישע וויקיפעדיע; און וויאזוי עס זאל דא הייסן.

וויאזוי הייסט דער רויטלינק?פאסט אויף! כדי צו בעטן א בלאט דארף מען זיך איינשרייבן צום זייטל
זיך איינשרייבן נעמט סעקונדעס און קאסט נישט קיין געלט


קלארשטעלונג: די שרייבער אויף המכלול ארבעטן גענצליך וואלונטעריש, און פארצייכענען דא א בקשה טייטש נישט אז המכלול אדער אירע רעדאגירער האבן א התחייבות דאס צו אויספירן ביז א געוויסע צייט אדער בכלל.

פאסט אויף: דער בלאט ווערט נישט ארכיווירט און אלטע מודעות ווערן פארמעקט. דעריבער האלט נישט אפ דיסקוסיעס אין דעם בלאט.

אראפ צום אונטן פון בלאט אראפ צום אונטן פון בלאט