המכלול:סקריפטס/בקשות

From המכלול
Jump to navigation Jump to search

דער בלאט איז באשטימט אויף צו בעטן סקריפטס, ווי אויך פאר בקשות צוצולייגן א סקריפט וואס עקזיסטירט שוין צו די "טשאטשקעס" ביי די פרעפערענצן. צו באריכטן פראבלעמען מיט סקריפטס אדער טשאטשקעס דארף מען זיך ווענדן צו המכלול:סקריפטס/פראבלעמען.