המכלול:הילף טישל/אריינפיר

פון המכלול
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Get Help icon.png

די הילף טישל איז געמאכט געווארן פאר שאלות אין צוזאמענהאנג מיט שרייבן אין המכלול, ווי בעטן הילף מיט טעכנישע פּראָבלעמען און רעדאגירן בלעטער

 • אויב טרעפט איר אָן א פראבלעם וואס איר טרעפט נישט די לעזונג דערצו אין אונזערע הילף בלעטער אדער אין אפטע שאלות, פרעגט דא!
 • כדי צו פארגרינגערן דאס זיך אפגעבן, ביטע עפנט אויף אייערע ווענדונגען דורך דעם ספעציעלן קעסטל. ביטע נישט פרעגן קיין שאלות דורכ'ן "לייגט צו טעמע" קנעפל אדער דורך רעדאגירן דעם בלאט אדער פּאראגראף.
 • מען זאל גיבן דעם פראגע אן אינפארמאטיווע און קאנצענטרירטע קעפל וואס צייגט אויף די נושא פונעם פראגע. נישט אן אלגעמיינע קעפל ווי "שאלה" אדער "דארף הילף".
 • אויב איר טרעפט נישט א ווענדונג וואס איר האט דא געשריבן, איז עס ווארשיינליך געווארן אריבערגעפירט צום פאסיגן בלאט אדער איז דער קעפל געענדערט געווארן.
 • צו באריכטן א פראבלעם, פרובירט צו טרעפן די מקור פון די פראבלעם און גיבן די מערסטע פרטים מעגליך.
 • צו באריכטן א טעות סיי וואו, באנוצט אייך מיט המכלול:באריכט א טעות.
צולייגן א נייע שאלה
קעפל:
.
אינסטרוקציעס פאר באהאנדלען פראגן און ארכיווירן דעם בלאט
פאלגנד זענען רעקאמענדאציעס פאר באהאנדלען פראגן:
 1. אויב דער ווענדונג איז נישט געמאכט פאר'ן הילף טישל דארף מען צואווייזן פאר'ן באניצער די פאסיגע פלאץ און אויך אריבערפירן די ווענדונג אהין - זעט "אריבערפירן ווענדונג". אין פאל פון נייע באניצער, קען מען זיך באניצן מיט'ן מוסטער {{לא כאן}} אין די אנפרעגער'ס שמועס בלאט
 2. גיי די באזונדערע מייל און לערנט אויס "פארוואס" אנשטאט "וואס":
  • פאר'ן שרייבן אן אויספירליכע אנטווארט, קוקט איבער די הילף בלעטער אויב די תשובה איז שוין געדעקט דארט, אויב יא, צייגט אן דעם פאסיגן הילף בלאט – אזוי וועט דער אנפרעגער געוואויר ווערן איבער די עקזיסטענץ פונעם הילף בלאט, און ער וועט ווארשיינליך טרעפן דארט מער ענטפערס פאר פראגעס וואס ער האט נאכנישט געפערגט (למשל, ביי שאלות איבער צולייגן א בילד, ווייזט צו הילף:בילדער, ביי אנפראגעס איבער געביטן ווייזט צו הילף:געביט, הילף:טבלאות און אזוי ווייטער)
  • אנשטאט געבן א לינק, אויב איז די לינק אויף א באשטימטע פלאץ, איז ענדערש צו אויסשמועסן וויאזוי צו אנקומען דערצו (ווי זייט-מעניו, אויבן היסטאריע בלאט, אונטן ביישטייערונגען בלאט און אזוי ווייטער)
 3. עס איז כדאי צו טעגן די אנפרעגער צו ציען זיין אויפמערקזאמקייט צו אייער מעלדונג (למשל, מיט מוסטער {{א}}). אויב דער אנפרעגער רעאגירט נישט פאר צוויי וואכן, קען מען עס דעזיגנירן אלץ פארטיגע ווענדונג און ארכיווירן (אין צוזאמענהאנג מיט די ריכטליניעס ווייטער)
 4. אפדעיטן סטאטוס: פאר מער אינפארמאציע, זעט המכלול:הילף טישל/מצב/דאק
 5. אין פאל א פראגע ווערט כסדר איבערגעפרעגט – איז כדאי צו איבערקוקן, און אויב עס פעלט אויס – אויסבעסערן די דאקומענטאציע אין די הילף בלעטער און פארבינדן דערצו פון רעלעוואנטע בלעטער.
 6. אריבערפירן פאראגראף – ווען מען דארף אריבערפירן דעם פאראגראף צו א צווייטע בלאט (א ווענדונג נישט געאייגנט פאר'ן הילף טישל), דארף דאס געטון ווערן מיט'ן איבערלאזן א מראה מקום דורך {{הועבר}}. מען דארף מעקן די סטאטוס שורה אז עס זאל נישט צייגן א צובראכענע לינק אין די ציל בלאט וואו עס איז געווארן אריבערגעפירט.
 7. ארכיווירן
  1. א ווענדונג וואס איז געווארן באהאנדלט לאזט מען איבער פאר א שטיק צייט איידער'ן ארכיווירן צו זיכער מאכן אז דער אנפרעגער האט געזען די תשובה, און גיבן א געלעגנהייט פאר אנדערע באניצער צו זען די אפהאנדלונג.
  2. מען דארף פרובירן צו ארכיווירן א פארענטפערטע ווענדונג אין די מערסט פאסיגע פלאץ (דורך אריבערפירן, צו איבערלאזן א מראה מקום)-לכתחילה אין הילף בלעטער, אפטע שאלות, שמועס בלאט פון ארטיקל אדער שמועס בלאט פון אנפרעגער.
  3. אומפארענטפערטע ווענדונגען און ווייטערפירונגען צו אריבערגעפירטע אינהאלט דארף מען ארכיווירן אין די הילף טישל ארכיוון לויט די סדר ווען עס איז געעפנט געווארן.

אפדעיטן די סטאטוס אויף דעם בלאט ווערט געטון דורך טוישן די פאראמעטער "חדש" אין די "מצב" מוסטער ({{מצב|חדש}}) מיט איינער פון די פאלגענדע ווערדן: די טויש וועט טוישן די קאליר און אינהאלט פון די סטאטוס קעסטל ביי די זייט פון די ווענדונג:

תיעוד תבנית מצב הטיפול
אופן השימוש {{מצב|טופל|חיים 7|חיים}}

באהאנדלונג סטאטוס: טופל
באהאנדלער: חיים

התבנית מקבלת שלושה פרמטרים.

 • מצב טיפול אחד מהבאים:
חדש

באהאנדלונג סטאטוס: ניי

בטיפול בעבודה הוכלל בדף השיחה בדף השיחה במעקב דיון פתוח בדיון

באהאנדלונג סטאטוס: בטיפול

טופל תוקן {{תוקן}} נפתר בוצע {{בוצע}}הועבר נענה

באהאנדלונג סטאטוס: טופל

דיווח שגוי שגוי לא טעות לא שגיאה לא תקלה לא בוצע {{לא בוצע}} שם שגוי מגבלה טכנית לא יבוצע לא ערך פרסום פרסומי פרסומת לא יקרה לא הועבר לא יועבר

באהאנדלונג סטאטוס: דיווח שגוי

הצעה הצעות הצעה לשיפור הצעות לשיפור הצעת שיפור הצעות שיפור

באהאנדלונג סטאטוס: הצעה לשיפור

כבר דווח כבר נענה בקשה חוזרת כפילות כפלישן לא נענה לא טופל ישן, לא נענה ישן, לא טופל דיווח חוזר

באהאנדלונג סטאטוס: כבר דווח

לא ניתן לטפל ללא תוכן ללא מענה בלי תוכן דרוש מקור {{מקור}} אין מקור לא ברור {{הבהרה}} לא בשל לא מוכן חסר מידע

באהאנדלונג סטאטוס: ללא תוכן

אחר דיון סגור דיון להעברה להעברה

באהאנדלונג סטאטוס: אחר

ווארט ווארט אויפן שרייבער ווארט אויפן באניצער

באהאנדלונג סטאטוס: ווארט

 • שם המטפל - אופציונלי
 • שם תצוגה - אופציונלי

ראו גם

דפים משמעותיים שמשתמשים בתבנית

אראפ צום אונטן פון בלאט אראפ צום אונטן פון בלאט