המכלול:הודעת עריכה

From המכלול
Jump to navigation Jump to search

הודעות עריכה אלו הן הודעות שמופיעות מעל לתיבת העריכה במצב עריכה.

הודעות עריכה לפי געביט

ניתן ליצור הודעות עריכה שתופענה בכל הגעביטים. כך למשל, ישנה אפשרות להציג בכל דפי השיחה של געביט קובץ הודעת עריכה לפיה בקשות לשיפור הקובץ יש להציג בסדנה לגרפיקה, ולא בבלאט השיחה של הקובץ.

רק מפעילי מערכת או עורכי ממשק יכולים לערוך דפי הודעות עריכה לפי געביט. יש להגיע לקונצנזוס לפני יצירת הודעת עריכה כלל-געביטית.

כדי ליצור בלאט עריכה לגעביט כלשהו, יש לערוך את הבלאט

[[מוסטער:הודעת עריכה/געביט/שם-הגעביט]]

כאשר "שם-הגעביט" מייצג את שם הגעביט. אם מדובר בגעביט הראשי, יש להשתמש במילה "ראשי". דוגמאות:

רשימת הודעות עריכה לפי געביט

הודעות עריכה לפי בלאט

ניתן ליצור הודעות עריכה שתופענה בדפים מסוימים. כך למשל, ישנה אפשרות להציג הודעת עריכה מיוחדת כאשר עורכים את המכלול:הכה את המומחה או הודעת עריכה מסוימת כאשר עורכים את הערך הארי פוטר.

רק מפעילי מערכת ועורכי ממשק יכולים לערוך דפי הודעות עריכה של בלאט מסוים.

כדי ליצור בלאט עריכה לבלאט כלשהו, יש לערוך את הבלאט

[[מוסטער:הודעת עריכה/בלאט/שם-הבלאט-כולל-געביט]]

כאשר "שם-הבלאט-כולל-געביט" מייצג את שם הבלאט כולל שם הגעביט שלו. אם מדובר בגעביט הראשי, יש לכתוב רק את שם הערך. דוגמאות:

רשימת הודעות עריכה לפי בלאט


יצירת הודעת עריכה

כדי ליצור הודעת עריכה כלל-געביטית, יש ללחוץ על הקישור המתאים למטה. כדי ליצור הודעת עריכה לבלאט מסוים, יש להוסיף את שם הבלאט בתוך תיבת הקלט המתאימה למטה, לאחר הנקודתיים או הקו הנטוי, ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "יצירה". ליצירת הודעת עריכה אישית, יש ללחוץ על כפתור "יצירה" מבלי להזין תוכן בתיבת הקלט.

מספר שם געביט הודעת עריכה לכל שם הגעביט הודעת עריכה לבלאט בתוך שם הגעביט
0 ראשי: (ערך) מוסטער:הודעת עריכה/געביט/ראשי
1 שיחה: (שיחת ערך) מוסטער:הודעת עריכה/געביט/שיחה
2 באניצער: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/באניצער
3 באניצער שמועס: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/באניצער שמועס
4 המכלול: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/המכלול
5 שיחת המכלול: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/שיחת המכלול
6 קובץ: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/קובץ
7 שיחת קובץ: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/שיחת קובץ
8 מדיה ויקי: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/מדיה ויקי
9 שיחת מדיה ויקי: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/שיחת מדיה ויקי
10 מוסטער: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/מוסטער
11 שיחת מוסטער: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/שיחת מוסטער
12 עזרה: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/עזרה
13 שיחת עזרה: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/שיחת עזרה
14 קטגוריה: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/קטגוריה
15 שיחת קטגוריה: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/שיחת קטגוריה
100 פורטל: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/פורטל
101 שיחת פורטל: מוסטער:הודעת עריכה/געביט/שיחת פורטל

אם אינכם מפעילי מערכת או עורכי ממשק, באפשרותכם להציע יצירה של הודעת עריכה בבלאט השיחה. דרך נוספת להגיע להודעת העריכה של בלאט כלשהו, היא:

  1. פתחו את הבלאט שבו קיימת או צריכה להיות הודעת עריכה, במצב עריכה.
  2. הוסיפו את הקוד: [[{{שם הודעת עריכה}}]]
  3. לחצו על "תצוגה מקדימה" ולחצו על הקישור שהקוד יצר.