המכלול:ברוכים הבאים/קוקט אייך ארום

From המכלול
Jump to navigation Jump to search

וואס ווייטער?

אויב איר זענט נישט רעגיסטרירט, ווילט איר ווארשיינליך שאפן א קאנטע.

צו קענען רעדאגירן דארפט איר זיך איינשרייבן, איר קענט נישט רעדאגירן אנאָנים.

וואַנדערט אין המכלול...

  • זוכט פאר א טעמע אין וואָס איר קענט ביישטייערן אָדער ליינט די פארשידענע בלעטער פון המכלול
  • ליינט א צופעליגער ארטיקל

זייט א טייל פון דער קהילה...

צו ליינען מער...